Zuidwellebrug tijdelijk afgesloten 6 Bruse ondernemers slaan handen ineen Niet om iets aan het Zeeuws- Vlaamse Philippine af te doen, maar Bruinisse heeft alles in huis om een écht mosseldorp te zijn: de kwekers, de schepen, de handel en niet te vergeten de restaurants waar ze wel een mosseltje weten klaar te maken. „Alle kennis en materiaal hebben wij hier in Bruinisse bij el kaar", zegt 'gildemeester' Theo Ket ting - die als onafhankelijk woord voerder van de club fungeert. Dat inspireerde tot de oprichting van het gilde. Het motto van het gilde is 'mos selen eten bij de bron', waarbij kwaliteit hoog in het vaandel staat. De acht restauranthouders hebben afgesproken alleen goede kwaliteit (bodem- en hangcultuur) mosse len te serveren. Door samen steeds porties te Alle kennis en materiaal hebben wij hier in Bruinisse bij elkaar proeven en te keuren, is een geza menlijke kwaliteitsnorm bepaald. „We hebben een leverancier die speciaal voor het gilde selecteert. En als de mosselen niet aan de kwa liteit voldoen, worden er ook geen mosselen verkocht." Zijn ze er wel dan kan elk gildelid, naast de pure mossel, zich volledig naar eigen in zicht uitleven met de eigen recep ten en toepassingen. Twee horeca bedrijven in Bruinisse doen, beide om andere redenen, niet mee. Daarnaast gaat het Mosseigilde landelijk de boer op om mosseldorp Bruinisse te promoten, zoals bij voorbeeld tijdens het Utrechts Mosselfestival. In Bruinisse zelf zijn de gildeleden straks (die zijn nu nog in de maak) te herkennen aan vlaggen en gevelborden. ï-sr De Zuidwellebrug in Zierikzee wordt vanaf vandaag afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De schade aan de eeuwenoude brug is zó groot dat er geen enkel risico wordt genomen. De even verderop gelegen West- brug blijkt, na inspectie gisteren, op een paar kleine scheurtjes na, in orde te zijn. De bruggen worden om de twee jaar gecontroleerd. Tij dens de laatste inspectie, zo'n twee maanden geleden, werden scheu ren in de togen van de Zuidwelle brug ontdekt. Nader onderzoek gis teren naar de kwaliteit van de brug over de zoute gracht maakte duide lijk dat direct ingrijpen nodig is. Gevaar Volgens een woordvoerder van de gemeente is van gevaar geen sprake geweest. „Maar we moeten wel handelen. Je moet er niet aan den ken dat er een vrachtwagen door zakt. Los daarvan is het ook eeuwig zonde als er iets met die brug ge beurt. Het is één van de mooie stukjes Zierikzee". Zwaar verkeer is de meest waar schijnlijke oorzaak van de schade. Het Rijksmonument uit 1783 is ge bouwd op paard en wagen. Hoe lang de afsluiting gaat duren is nog niet bekend. De brug blijft toegan kelijk voor fietsers en voetgangers. IN DE REGIO Pakistaans koor zingt in Grote Kerk Rondje Kunst in ateliers en galeries MIJN DORP, MIJN STAD Vrijdag vrijdag 23 juni 2017 SD Mosseigilde gaat voor kwaliteit Acht Bruse horecaondernemers hebben het Mosseigilde Brui- nisse opgericht. Behalve promo tie van Bruinisse als mosseldorp bewaakt het gilde ook de kwali teit van de mossel. Esme Soesman Bruinisse -Theo Ketting De gildeleden zijn: Sailor's Inn, restaurant Grevelingen, De Meeuw, 't Veerhuis, 't Kombuis, Storm, Bru17 en Brasserie de Vluchthaven. Al deze bedrijven serveren vanaf vandaag mosse len. Zie: mosseldorp.nl p •ï&w, lan Hoekbank en Diamantino Jorge-Ferreira inspecteren de brug. foto marieke mandemaker Esme Soesman Zierikzee BROUWERSHAVEN In de Grote Kerk van Brouwershaven wordt zondag 25 juni een gezamen lijke dienst gehou den, waarin de ver bondenheid met Pakistan centraal staat. Het Pakistaans koor van de Urdu- gemeenschap is dan ook te gast. Zij zullen enkele liede ren zingen en ver tellen over hun ker kelijke gemeen schap. Ook is er ruimte voor samen zang onder begelei ding van organist Marien Stouten. Tussen de zang door zal Kor Grit er varingen uit Paki stan delen. Vanaf 14.30 uur staat de koffie klaar, rond 15.00 uur be gint de dienst. De toegang is vrij. Er wordt een collecte gehouden voor de projecten in Paki stan. BURGH-HAAM- STEDE Diverse ateliers en galeries in en rondom Burgh- Haamstede zijn zondag 25 juni gra tis te bezoeken in het kader van Rondje Kunst. De kunstenaars presenteren gevari eerd werk: schilde rijen, beelden, kera miek, sieraden, glaskunst en hout- draaiwerk. De locaties zijn her kenbaar aan de witte vlag met blauw-gele opdruk. Flyers met daarop de route zijn gratis af te halen bij de deelnemers. Voor meer informatie: kunstrondje.com HARINGPARTY ZIERIKZEE Op de kade voor de Stads- en Commerciewerf aan de Vissersdijk in Zierikzee werden gisteren heel wat ha rinkjes weggehapt. Dat in het kader van de Haringparty Schouwen-Duiveland, gehouden door Kiwanis Club. Shanty- koor Neptunes en 'liedjesman' Frank van Es - een Brabantse troubadour met gitaar, accordeon, mondharmonica en zang - gaven optredens. FOTO MARIEKE MANDEMAKER BROUWERSHAVEN De Kunstcadeau winkel, 11.00-17.00 uur: Expositie tex tielkunst Annemarie Flapper; Tonnenma- gazijn, 9.00- 12.00 uur: Yoga Jac queline Binnendijk; BRUINISSE Brusea, 14.00-17.00 uur: Museum ge opend; De Vanger, 9.00 en 10.00 uur: Meer bewegen voor ouderen, 15.30 en 16.30 uur: Bewegen voor kinderen op muziek-de Pretplan- ner BURGH-HAAM- STEDE Burghse Schoole, 13.00-16.00 uur: Ex positie 25 jaar mu seum en Wind kracht; Dorpshuis de Schutse, 16.00- 18.00 uur: Herenso ciëteit, 20.00-23.00 uur: Klaverjasvereni- ging; DREISCHOR Streek-en land bouwmuseum Goe- manszorg, 11.OO IZOO uur: Wissel tentoonstelling 'Aardappel'; KERKWERVE Dorpshuis, 14.00- 17.00 uur: Biljarten/kaarten; NOORDGOUWE Mo More, 15.00- 17.00 uur: Haak- en breicafé; OUWERKERK Dorpshuis, 19.00 uur: Biljartvereniging Phoenix; Waters noodmuseum, 10.00-17.00 uur: Foto expositie Jakarta, de mensen achter de zeemuur; RENESSE Atelier Uit de Kunst, 10.30-17.00 uur: Ex positie Vrouwen Ex poseren op Schou wen; SEROOSKERKE De Praet tuin, 10.00- 17.00 uur: Geopend voor Zeeuwse Tuin tweedaagse; ZIERIKZEE Cameramuseum, 13.00-17.00 uur: Openstelling; Stad huismuseum, 11.00- 17.00 uur: Tentoon stelling Zilver van Kaft tot Kaft; ZONNEMAIRE Dorpshuis, 14.00- 17.00 uur: Ouderen- soos, 19.30-21.45 uur: Repetitieavond Harmonievereniging Nut Uitspanning.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 56