£"l C9 Zeeland kampeerland Contactverbod met kinderen afgewezen Franse Alpen 2 VIER HET LEVEN CONCERT VAKANTIE CAMPING Commentaar Zeeland is de kampeerkampioen van Nederland. Met afstand. In geen enkele provincie werd vorig jaar vaker gekampeerd dan hier. Er zijn in Zeeland meer dan twee keer zoveel slaap plaatsen op campings als op bungalowparken. Huisjes winnen wel aan populariteit. De afgelopen vijfjaar zijn er 10.000 slaapplaatsen in huisjes bijgekomen, terwijl het aantal slaapplaatsen op campings met ruim 7.000 afnam. Dat komt onder meer omdat oude stacara vans zijn vervangen door recreatiewoningen. Het is de vraag of deze trend van verstening doorzet. Het aantal kampeerplekken mag dan zijn afgenomen, het aantal overnachtin gen op campings is de laatste paar jaar gelijk en flink hoger dan in 2012. Er wordt dus vaker of langer gekampeerd in Zeeland. Vanzelfsprekend nam ook het aantal overnachtingen in huisjes toe. Wat wordt bijgebouwd wordt namelijk ook volgeboekt. Nog elk jaar trekt Zeeland meer toeristen, vooral uit België en Duitsland. Maar de discussies over de kustbebouwing tonen aan dat de groei aan huisjes zijn grenzen heeft bereikt. Als de kampeersector daarop weet in te spelen, kan het totale aantal overnachtingen in Zeeland gewoon blijven stijgen. De uit breiding of nieuwbouw van een camping is aanmerkelijk minder omstreden dan die van een stenen vakantiepark. Niet alleen wordt het landschap er minder door aangetast, dergelijke ontwikkelingen zijn ook niet onomkeerbaar. Een kampeerterrein kan bij wijze van spreken zo weer worden omgeploegd. Het is ook goed als de diversiteit onder de toeristen die Zeeland bezoeken groot blijft. Dat de provincie niet alleen een plek wordt voor mensen met een dikke portemonnee maar net zo goed voor die met een smalle beurs. Zeeland kampeerland, dat motto kan dus niet genoeg worden uitgedragen. In geen enkele provincie werd vorig jaar vaker gekampeerd dan hier ALMANAK De fietsgroep uit Zeeuws-Vlaan deren klom zich vorige week in de Franse Alpen een slag in de rondte. Na de Col de la Cayolle wilde een groepje het skidorpje Pra Loup aandoen. Na drie kilo meter klimmen op snikheet as falt verzamelde de groep zich als een kudde koeien onder de enige boom. Negen procent stijgen met 39 graden was de meesten iets te gortig. Slechts een paar zetten door, maar zij daalden na het bereiken van de top teleurge steld weer af. „Jullie hebben niets gemist", zei er een. „Al die win kels in Pra Loup heten hetzelfde: Fermé!" Op zoek naar eetbare planten Shantyfestival in Veere Thamara Batenburg terug naar Bosnië MIDDELBURG Vakantiespreekuur bij ANWB Kamperen op de Veluwe of in de Achterhoek? Jeroen van Leeuwen trekt een vies gezicht. „Nee, wij willen naar de kust!" Samen met zijn vrouw Sandra heeft de Dordte- naar zijn tent opgezet op camping Janse in Zoutelande. Ze hebben er voor tien dagen hun thuis van ge maakt: tapijtje voor de voortent, een buitenkeuken, hangmat en twee schemerlampjes om bij te le zen. „We zouden nooit een hotel ne men", zegt Sandra. „We houden van het buitenleven. We genieten ervan om te barbecueën en om ons eigen ding te doen." Het stel kiest voor Zoutelande, omdat Jeroen er al van jongs af aan komt. Ze hebben ook wel eens op Texel gekampeerd, maar Zeeland wint het. „We hou den van de wind en van de golven." Zeeland is kampeerprovincie nummer één, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statis tiek. Vorig jaar telden de 394 Zeeuwse campings gezamenlijk 3,8 miljoen overnachtingen. Zeeland troeft daarmee Noord-Holland (3,1 miljoen overnachtingen) en Gel derland (3,0 miljoen) makkelijk af. Veel kampeertoeristen komen elk jaar terug: Zeeland telt zo'n 120.000 vaste gasten. Ze hebben een sei zoensplaats, stacaravan of een boot op een vaste ligplaats. Vijftigplus Eigenaar Han Lous van camping Janse ziet veel gasten elk jaar terug. Ze verblijven enkele maanden per jaar op het terrein. Ongeveer de helft van de gasten komt uit Duits land, de rest is Nederlands. Een klein gedeelte komt uit andere lan den. Veel toeristen zijn vijftigplus. „De kust trekt. Ze houden van fiet sen, zonnen en van de frisse lucht. Vijf tot tien jaar geleden leek het kamperen op sterven na dood, maar de laatste jaren lijkt het weer populairder geworden." Dat blijkt ook uit de cijfers: het aantal cam pingovernachtingen in Zeeland is met 300.000 gestegen sinds 2012. De stijging zit 'm vooral in de bui tenlandse gasten. Anja en Andreas Blobel komen al vijftien jaar in Zoutelande, altijd bij De rechtbank in Middelburg heeft gisteren de eis van de officier van justitie om de 54-jarige Aardenbur ger W. L. een contactverbod met zijn kinderen en een gebiedsverbod voor Roosendaal op te leggen afge wezen. Wel kreeg L. conform de eis een taakstraf van 240 uur, een celstraf van 22 dagen (gelijk aan het voorar rest) en een voorwaardelijke cel straf van een half jaar opgelegd. Daarnaast wordt L. 'geplukt' voor 21.052 euro. L. was in het bezit geweest van een vuurwapen, hij had in de peri ode november 2016 tot en met 1 maart vorig jaar in Aardenburg een hennepkwekerij met 150 planten gerund en had hij zijn ex bijna een jaar belaagd. L. en zijn ex gingen uit elkaar en vanaf dat moment wilde zijn ex niets meer van hem weten. Uit frustratie en pure onmacht omdat op die manier zijn wens om de za ken op een fatsoenlijke manier af te wikkelen onmogelijk bleek, be stookte hij haar met e-mails, brie ven en telefoontjes. Omdat zijn ex kostwinner was en L. door haar ver trek zonder geld kwam te zitten be gon hij zijn hennepkwekerij. Drie maanden later kwam daar door in grijpen van de politie een eind aan. vrijdag 23 juni 2017 u ZIERIKZEE Het Zeeuws Orkest met violist Mathieu van Bellen in de Nieuwe Kerk van Zierikzee vormden gisteravond het eerste uitje voor Vier het Leven op Schouwen-Duiveland. De stichting heeft een uitgebreid programma samengesteld om (eenzame) ouderen te trakteren op een compleet verzorgd uitstapje, inclu sief persoonlijke begeleiding. Hoewel het aantal deelnemers hier nog bescheiden is, staat de volgende activiteit naar museum Goemanszorg al in de steigers. Eind augustus wordt het najaars programma samengesteld. Aanmelden voor deelname kan via info@4hetleven.nl of 035-5245156. foto marieke mandemaker Tip? redactie@pzc.nl OVEZANDE IVN Zeeuwse Delta houdt woensdag 28 juni tussen 14.30 en 16.30 uur een activiteit voor kinderen tussen de 9 en 12 jaar. Ze gaan onder leiding van gidsen op zoek naar eet bare wilde planten, om er daarna lekkere dingen van te maken. Deelname kost 2 euro per kind. Deelnemers zijn welkom aan de Plataanweg 12 in Ovezande. Aanmelden is verplicht en kan tot 25 juni via ivn.nl/dzd. VEERE Veere Shantykoor Het Veerse Scheepstuig houdt morgen, zaterdag, een shantyfestival in Veere. Op diverse locaties wor den door zeven koren concerten verzorgd. Circa 275 zangers en muzikanten leveren een bijdrage aan het festival. De optredens vinden tus sen 12.30 en 17.45 uur plaats. MIDDELBURG De Middelburgse Tha mara Batenburg is tegen woordig verzekeringsex pert. Maar als militair diende ze in Bosnië. Ze keerde, met haar huidige leidinggevende, voor het programma 'Mijn Missie' van Omroep Max terug naar de plek waar ze ha chelijke momenten mee maakte. Haar belevenis sen zijn zaterdag vanaf 21.20 uur te zien op NPO 2. De ANWB houdt mor gen, zaterdag, een Zomer Vakantiespreek uur in Middelburg. De inloop vindt plaats aan de Nieuwe Burg 40. Tussen 11.00 en 16.00 uur kan iedereen er te recht met zijn of haar vakantievragen. Het spreekuur is vrij toegan kelijk. Andreas en Anja Blobei komen al vijftien jaar bij camping Janse in Zoutelande. „De mensen zijn zo gastvrij. We voelen ons hier pret tig." FOTO'S LEX DE MEESTER Cornelleke Blok Zoutelande Ad Roos Middelburg

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 54