en nog een, en nog een, en nog een, en nog een, WACHT 4 Spoorwegbeheerder ProRail en het Openbaar Ministerie gaan starten met een proef voor cameratoezicht bij spoorwegovergangen. Voorkomen moet worden dat mensen oversteken bij rood. en nog een, Vanaf september gaan er elke tien minuten intercity's rijden tussen Amsterdam, Utrecht, Den Bosch en Eindhoven. „Met zo veel treinen zullen de slagbomen ook veel dicht zijn", verklaart ProRail-baas Pier Eringa en daar is hij niet gerust op. „Wat wordt het gedrag van de weg gebruiker als er zo veel treinen gaan?", vraagt de topman zich hardop af. „Ik houd mijn hart vast." Weggebruikers nemen volgens de ProRail-baas geregeld grote risi co's door snel nog even over te ste ken. „In dat kader gaan we flitsen op overwegen." Het Openbaar Ministerie beves tigt dat er wordt gewerkt aan came ratoezicht bij spoorwegovergangen. Woordvoerder Ernst Koelman: „Dat de spoorbomen vaker dicht zijn is gevaarzettend. We gaan kij ken of we met cameratoezicht het negeren van het rood licht kunt vast stellen." Boetes ProRail heeft ongeveer vijftig bui tengewone opsporingsambtenaren (boa's) in dienst die bevoegd zijn om op basis van die beelden boetes uit te delen. Komt er een kenteken in beeld, dan zijn de bestuurders er bij. Het negeren van rood licht of spoorbomen en tóch oversteken le vert automobilisten en motorrij ders een bekeuring van 230 euro op, brom- en snorfietsen kost dat 160 euro en fietsers 90. „We bekijken of de beelden ook bruikbaar zijn voor weggebruikers zonder kenteken", verklaart ProRail-woordvoerder Jaap Eikelboom. In de eerste vier maanden van dit jaar zijn 299 boe tes uitgedeeld om het negeren van overwegen. ProRail en de politie benadruk ken dat cameratoezicht alleen vaak niet voldoende zal zijn. „Bij motor voertuigen heb je kentekens, maar bij fietsers en voetgangers zal ver baliseren op basis van die beelden lastig zijn", aldus politiewoord voerder Ed Krasziewski. „Met voet gangers die spoorbomen negeren kom je echt niet in Opsporing Ver zocht. Als uit die beelden blijkt dat op een bepaalde plek vaak de signa len worden genegeerd, zal er ook fysiek toezicht moeten zijn." Zomer ProRail hoopt al deze zomer te kunnen beginnen. Verschillende gemeenten hebben volgens de spoorbeheerder interesse. Bekende risicolocaties zijn Hilversum Sport park, Ermelo, Woerden en Hel mond. Vaak gaat het om plekken waar scholen dicht bij het spoor lig gen. Probleem is volgens Eringa dat scholieren zich vaak niet realiseren dat treinen met 140 kilometer per uur aan komen razen. En dat zo'n trein pas 900 meter verderop tot stilstand komt. Vanaf het moment dat de rode lichten aan staan, is er al risico op een aanrijding. De ProRail-baas, die eerder politie commissaris was, vindt dat je bij het negeren van spoorwegovergan gen streng moet optreden. „Als po- litiebaas vond ik dat je 3 a 4 kilome ter per uur te hard niet moest be boeten, maar het negeren van rood licht en spoorbomen ligt anders. De spoorweg wordt een snelweg. Ik spreek mensen daar zelf ook op aan. Wie denkt u wel dat u bent? vroeg iemand. Dus ik zeg: ik werk bij Pro- Rail. Of je verdwijnt nu heel snel, of ik zet je op de foto en stuur die naar de politie." De twee wandelaars zetten een drafje in, want de bellen rinkelen en de spoorbomen op de Loonse- baan dalen sneller dan verwacht. Zij is de 25 meter brede spoorweg overgang met drie sporen op tijd over. Hij gaat diep bukkend voor de slagboom van het spoor af, voordat een intercity-trein voor- bijraast. Zestien intercity's, acht stoptrei nen en gemiddeld één goederen trein komen er per uur langs. De sporen leiden naar Den Bosch in het noorden en Tilburg en Eind hoven in het zuiden. En daar ko men nóg eens vier intercity's bij als volgend jaar elke 10 minuten een intercity tussen Amsterdam en Eindhoven rijdt, zoals NS en ProRail deze week aankondigden. Moedig Het aantal treinen over het spoor is 'spectaculair, moedig en knap', vinden de topmannen van de spoorbedrijven, maar in Vught worden ze er horendol van. De ge meente heeft berekend dat er straks 432 passagierstreinen per et maal langs de Loonsebaan razen. Nu al zijn de spoorbomen in de Loonsebaan meer dan de helft van de tijd gesloten. En dat wordt nóg langer. „Mensen maken al geen ge bruik meer van de Loonsebaan", meent wethouder Fons Potters. „De bomen zijn toch altijd dicht. Ze rijden liever om." Wie toch het spoor over moet, komt ook op de andere overgangen in Vught veel rode lampen en spoorbomen te gen. Nog vier overgangen zijn straks een kwart tot de helft van de tijd gesloten vanwege het treinver keer. „Het is al rampzalig. Die vier kunnen er ook nog wel bij," zegt de wethouder. Judith Kosztka oefent met doch tertje Loreen in het oversteken van het spoor. Moeder op de mama- fiets en het peutertje op een mini- bakfiets. „Ik heb nog twee kleinere kinderen. Dus meestal lopen we. En dat is spannend. Je moet stevig doorlopen. Nu had ik de kans om samen met haar te fietsen. Het ging goed." NS en ProRail zien toekomst in spoorboekloos rijden. Eerst vol gend jaar tussen Eindhoven en Amsterdam, maar ook Amsterdam - Den Haag en Utrecht - Nijme gen staan op het verlanglijstje van de spoorbedrijven. Technisch kan het. ProRail-topman Pier Eringa: „De overwegen worden de bottle necks qua veiligheid en doorstro ming van de toekomst. Het verkeer is drukker geworde,; op de weg en op het spoor. Zowel op de weg als op het spoor moeten we daarom investeren om de doorstroming te verbeteren. Wil je meer treinen met hogere snelheid over het spoor jagen, dan vormt een over weg een obstakel. Spoorbomen zullen in de toekomst langer dicht liggen en dat kan dwaas stuntge drag in de hand werken. Dat wil len we niet. Op de trajecten waar we hoogfrequent gaan rijden in de toekomst, moeten we naar een overwegvrij spoor." Tunnel Vught streed jaren voor een tunnel om van de ellende af te zijn, maar meer dan een verdiepte ligging van de rails over een lengte van 1.600 meter kreeg het dorp niet voor elkaar in Den Haag. Kosten: ruim een half miljard euro. Ople vering: 2025. Op zijn vroegst. „Het dorp had op zijn achterste benen gestaan als er meer treinen waren gekomen zonder dat er zicht is op een goede oplossing", zegt de wet houder. Nu zitten de dorpelingen de tijd wel uit tot over tien jaar de gelijkvloerse kruisingen weg zijn. Overweg Loonsebaan gaat zelfs helemaal weg, omdat er nog een spoorlijn naast komt. En dan wordt 'ie echt te breed om veilig over te kunnen steken. Er komt een fietstunneltje. vrijdag 23 juni 2017 ProRail zal meer flitsen bij overgang Er komt een trein, Marcia Nieuwenhuis Rotterdam Een trein die met 140 km/u komt aanrijden, staat pas 900 meter verderop helemaal stil. NS en ProRail brengen het spoorboekloos rijden als de heilige graal in vervoersland. Elke 10 minuten een intercity! In Vught worden ze er nu al gek van. De spoorbomen zijn straks in één uur tijd 41 minuten dicht. Een fietstunnel is de oplossing. Ton Voermans Vught tot het rode licht gedoofd is er kan noa een trein komen Wethouder Fons Potters: „Deze bomen zijn altijd dicht, mensen rijden liever om." foto koen verheijden DEN BOSCH VUGHT ■Tilburg Eindhoven

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 4