'Ik dacht eerst dat het een mannetje was' 9 Zolder, kelder, schuur of werkkamer: gun een man z'n eigen honk. Richard de Crom (50) uit Oosteind toverde een oude melkstal om tot een mega-mancave. e ruimte was ooit bedoeld als showroom voor zijn hove niersbedrijf. „Dat was al thans het plan toen we dit huis, een voormalig melkveebedrijf, twintig jaar geleden kochten", vertelt Ri chard de Crom. Uiteindelijk zag hij daar op het laatste moment van af. „Dan zou ik ook weer iemand moe ten hebben die hier hele dagen in de showroom aanwezig zou zijn." De sfeervolle aankleding met hek jes, houten balustrades en afdakjes herinneren nog aan de oorspronke lijke voornemens. Zo komt zoon Rick ook aan een van de gaafste in door drumpodia., compleet met een heuse waterwand achter zich. De plaatsing van dat drumstel in de toen nog weinig gebruikte ruimte gaf het startsein voor de aanleg van een luxe mancave, die qua inrichting niet onderdoet voor een gezellige buurtkroeg of jeugdsoos. „Als ik iets doe, dan moet het goed gebeuren", licht Richard toe. De ongeveer too vierkante meter grote vloer was één van de grootste klussen. Richards mancave wordt regelma tig bezocht door de vriendenclubs van beide zonen Koen (15) en Rick (18). Dan is Richard niet te beroerd om ervoor te zorgen dat er wat te drinken aanwezig is. „Dan weet ik dat ze het bij pils houden en niet met flessen sterke drank gaan sjouwen." Erfenis Het biljart, prominent aanwezig in het midden van de ruimte, is in bruikleen. „Dat komt van een vriend van me. Het biljart behoort tot de er fenis van zijn overleden vader. Tij dens een feestje stelde hij voor het hier te zetten. Sindsdien spelen we er elke woensdagavond met vier man op. Eerlijk gezegd zijn we daar niet zo goed in, maar gezellig is het wel." De mancave grenst aan Richards kantoor. Dat maakt de verleiding Ik weet dat ze het bij pils houden en niet met flessen drank sjouwen groot om tussen het werken door een paar ballen weg te spelen. „Dat is zó lekker; even de kop leegmaken. Een eigen flipperkast was al jaren een droom van me. Die mocht echter onder geen beding in de woonkamer komen te staan." Dezelfde flipperkast vormt stiekem ook een kleine bron van frustratie. „In al die tijd dat ik dat ding hier heb staan, is het me nog nooit gelukt om multiball vrij te spe len." Als een van de jongens, of Richard zelf, vrienden over de mancavevloer heeft, bewijst de oude stalfunctie van de ruimte zijn dienst. „De muren zijn zo dik. Al staat de muziek vol open, op onze slaapkamer hoor je er niks van." Wanneer zoon Rick achter het drumstel plaatsneemt, kiest Richard er daarentegen juist voor om de deu ren naar zijn kantoor op een kier te zetten. „Hij drumt echt goed. Zelf zit ik dan achter mijn pc mee te drum men en dan ben ik zo trots als een pauw." ANNEMIEKE IGGY vrijdag 23 juni 2017 Showroom voor jezelf Marlijn Schraven —Richard de Crom Een eigen flipperkast was al jaren een droom van Richard de Crom. FOTO JAN STADS Annemieke de Ruijter (43) uit Hoek is gek op dieren. Ze heeft in haar tuin een volière met 35 vogels. Het begon met iggy- „Valkparkietje Iggy was mijn eerste vogeltje voor dat we onze volière had den. Sinds we haar heb ben, zijn er steeds meer bijgekomen. Inmiddels zit ten er twintig volwassen vogels en vijftien kleintjes in de volière, die sinds 2012 in onze tuin staat. Valkparkieten, katharinaparkieten, een kakariki en kwartels. Ik dacht eerst dat Iggy een mannetje was, van daar de naam. Als ik rich ting volière loop, roept ze al en zit ze op het deurtje me op te wachten. Als ik haar bakje met water wil verversen, zit ze er al in te badderen terwijl ik ermee naar de kraan loop. Iggy is mijn tamste vogeltje. We hebben meer tamme diertjes, maar die zijn niet handtam. Ik vind vogels erg leuk, omdat ze elk een eigen karakter hebben. Ik weet van alle vogels hoe ze zijn, hoe ze gaan reage ren en welke partner ze hebben. Ze zijn erg gezel lig en leuk om naar te kij ken als we met mooi weer in de tuin zitten. Het trekt gewoon. En je hebt er ook echt gezelschap aan als ze tam zijn. Ik ben da gelijks in de volière bezig. Nu we vijftien kleintjes hebben, ben ik er 30 tot 45 minuten per dag om het eten en drinken te verversen en voor nest controle. Iggy kijkt dan mee van op mijn schou der." Gertie de Boey

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 49