Share a Perfect Day J Dok 14 Cadzand 8 HORECA CIJFER IN BEDRIJFSNAAM DOET HET GOED Het huisnummer, het jaartal, een speciaal cijfer: nogal wat Zeeuwse horecagelegenheden hebben een getal in hun naam verwerkt. Val je nog eens op. PC BRIEVEN U kunt uw brief (maximaal 150 woorden) richten aan: lezersredacteur@pzc.nl of per post aan Lezersredacteur PZC Postbus 5046 4380 KA Vlissingen 08801-30210 Brouwerseiland De provincie ziet geen reden haar steun voor Brouwerseiland in te trekken, ondanks een goed onderbouwd rapport van bu reau Twynstra Gudde dat on langs op tafel kwam (krant 31 mei). Uit dit rapport blijkt dat Brouwerseiland niet ruim 500 banen oplevert, maar ruim 100. En dit voor 375 luxe vakantie woningen en de hele rambam er omheen. Je haalt Knokke-Heist binnen, verkwanselt onze Zeeuwse kust en ziet straks de recreant verdwijnen. Provincie bestuur, heeft u wel eens ge hoord van voortschrijdend in zicht? Nee? Nou vroeger dach ten ze ook dat de aarde plat was. Rob de Waijer Veldzigt 93, Oostkapelle Treinkaping Het is 40 jaar geleden dat ik op geschrikt werd door de medede ling van de treinkaping en de gij zeling van onschuldige Neder landers (waaronder kinderen) door een groep Molukkers. Anno 2017 zijn er mede-landers die deze daad van gijzeling en ge weld menen te moeten recht vaardigen (krant 12 juni). Eén daarvan is techniektrainer bij Ajax, ook een wereld synoniem voor geweld. Een rechtvaardi ging van geweld om je doel te be reiken kan nooit en te nimmer de oplossing zijn! Daarmee verlaag je jezelf tot niets! Als deze tech niektrainer en velen met hem de doelstelling van een onafhanke lijke Molukken willen, alle be grip, maar doe alle moeite in In donesië en niet hier. En het is ze ker de moeite waard aan de gegij zelden van toen te denken. Het zou de heer Simon Tahamata sie ren als hij dat zou doen. G. de Bruine, Koudekerkseweg 2, Vlissingen Formatie Door een kleinigheid, meent premier Rutte; door de halsstar rige houding van GroenLinks, zegt het CDA. Kennelijk is enige vorm van menselijkheid niet meer van deze tijd. Ik wil u het volgende scenario voorleggen. Eén van de onderhandelende partijen geeft aan in het regeer akkoord te willen opnemen dat alle inkomens op 50.000 euro moeten worden afgeroomd. De 'opbrengst' komt dan ten goede aan de minderbedeelden en de zorg. Welke partij denkt u dat dan dit als breekpunt zal aan voeren? En dat terwijl dit toch ook maar een futiliteit is! Laat de onderhandelaars besef fen dat principes veel waarde hebben, ook heden ten dage, en laat hen vooral ophouden met elkaar te beschimpen. De vor ming van een werkbaar kabinet is daarvoor veel te belangrijk. Raymond van den Boom Arendstraat 10 's-Heer Arendskerke Annie Schreijer Het is onterecht dat Annie Schreijer-Pierik bakken kritiek krijgt wegens de kantoorkos ten-vergoeding voor Europarle mentsleden (krant 10 juni). Me vrouw Schreijer gaat juist een verklaring van de accountant aanvragen voor haar bonnetjes, zoals het CDA vraagt. Waarom doen de Europarlementsleden van andere partijen zoals VVD, PW of SGP dat niet? Deze par tijen houden zich erg stil, maar waar zijn hun bonnetjes of ac countantsverklaringen? Ook zij krijgen de vergoeding van 4.300 euro per maand van het Euro parlement, belastingvrij en zelfs zonder bonnetjes te moeten overleggen of hun uitgaven te moeten verantwoorden! Het enkele feit dat Annie Schreijer openlijk gezegd heeft dat ze oude bonnetjes weggooide, is juist zeer open en eerlijk van haar, en toont haar integriteit aan. Ik twijfel dan ook geenszins aan haar integriteit. Piet van den Ameele Offenbachlaan 48, Vlissingen Een gezellige dag uit! \0> Ga naar pzc.nl/perfectday eachhouse 25 in Bres- kens, Bru 17 in Brui- nisse, 32 in Goes, Paal 15 in Westduin, Sas 1 in Wilhelminadorp, Kaai 10 in Sluis, Etablissement 1880 in Groede, Strand 90 in Domburg - het zijn nog maar een paar van de horeca-gelegenheden in Zeeland die een cijfer in hun naam hebben. Hans Prummel staat ervan te kijken. „Zóveel?", zegt de directeur van De Naamafdeling. Hans Prummel is naammaker - een zelf bedachte naam voor zijn functie - en helpt met zijn bedrijf organisa ties een goede naam te vinden voor hun onderneming. Dat is voor veel mensen nog niet zo een voudig. „Een verkeerde naam kan je bedrijf echt in de weg zitten. Een goede naam wekt interesse en sympathie op en vooral, blijft han gen. Een beschrijvende naam is vaak te makkelijk. De Fietsenwin kel, Wijn Zo, dan weet je wel ge lijk waar het over gaat, maar er zijn er te veel die zo'n soort naam heb ben. Bedenk dan iets associatie vers, iets creatievers." Een goede naam wekt interesse en sympathie op en vooral, blijft hangen Karin Houmes van Italiaans res taurant 1611 in Veere had het al snel gezien, toen ze naar de muuran kers ('1611') van het oude pandje aan de Veerse Kaai keek. „Onze klanten vragen vaak wat die naam betekent", vertelt Houmes. „Dan vertel ik dat dat het bouwjaar is en vertel ik iets over de geschiedenis. Dat dit het oudste postkantoor van Nederland is geweest. Dat er van die originele, rode, stenen brie venbus bij de deur nog maar twee zijn in Nederland. Dat dit gebouw staat afgebeeld op de eerste Euro pese postzegel. Binnen is een hoop verbouwd, maar we hebben expres wat originele elementen intact ge laten." Een begrip onder de stappers - zeker in Middelburg - is café Se venty Seven. De naam staat al sinds 1970 op de gevel van de 'bar- discotheek', zoals dat toen heette. Waarom dan geen Seventy? Uitba ter Kees Rijn: „Omdat de naam niet verwijst naar het openings jaar, maar naar het huisnummer!" Naar de smaak van naammaker Hans Prummel, toch net iets te makkelijk. „Als je iets met een cij fer doet, moet het functioneel zijn", vindt hij. „Een sekswinkel die 69 heet bijvoorbeeld: dat heeft meerwaarde!" Kort, krachtig, iets met een cijfer erin: dat is wat Susan Labijt wilde toen ze in 2013 strandpaviljoen De Molen in Cadzand overnam en een nieuwe naam zocht. De naam Dok 14 was al snel gekozen. Dok vanwege de associatie met zee en schepen, 14 omdat het strandpa viljoen aan duinovergang 14 ligt. Het paviljoen heeft juist een meta morfose achter de rug en toont op 4 juli zijn nieuwe gezicht. De nieuwe naam moet nog worden aangebracht, maar staat wel al op de T-shirts van de bediening. vrijdag 23 juni 2017 *Prijzen zijn exclusief reserveringskosten. Kort, krachtig, iets met een cijfer erin... Ondine van der Vleuten Vlissingen B -Hans Prummel, naammaker Susan Labijt. foto peter nicolai MISS MONTREAL 7-attrdag 1 juli Vrijdag 3 O ju*il

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 36