Ift M Monument komt toch op de Helling Motorrit voor Molukken DAG ES II Groei Middelburgs bedrijf creëert banen in Nepal 7 Inge Hoogesteger verkoopt sjaals uit Nepal en Thailand. Met haar bedrijf Sjaal met Verhaal verbetert ze het leven van de vrouwen in die landen. Ze gooide haar leven radicaal om, om het leven van anderen te verbeteren. En maakte daardoor haar eigen leven ook weer mooier en beter. Het verhaal is al net zo warm als de sjaals die Inge Hoogesteger verkoopt. Een reis naar Nepal zorgde voor die ommekeer. Ze kocht er sjaals als bedankje voor familie en vrienden die haar hadden ge steund in moeilijke tijden. De vraag naar de sjaals groeide en zo besloot de Middelburgse te stop pen als senior projectmanager bij Randstad en een eigen bedrijf op te zetten. Dat ze betekenisvol Sjaal met Verhaal noemde. Ze begon vanuit haar huiska mer. Een bedrijf van vier vier kante meter. De volgende stap was een bedrijfspand aan de Kla- rinetweg in Middelburg. Maar ook die zestig vierkante meter bleek al snel te klein. En gisteren opende ze haar nieuwe pand, ook aan de Klarinetweg, maar wel vijf keer zo groot: 330 vier kante meter. Het is een combina tie van een showroom waar win kels producten kunnen bekijken en inkopen, opslagruimte en in- pakruimte voor de webwinkel. Ik werk samen met 35 ondernemers in Nepal en Thailand Het persoonlijke verhaal van Inge Hoogesteger is meteen het verhaal van haar bedrijf. Ze raakte onder de indruk van Ne pal, wilde iets doen om het leven van de vrouwen daar positief te beïnvloeden, zag dat er hier be langstelling is voor de sjaals en smeedde dat samen tot een ge heel. „De sjaals worden gemaakt door bedrijfjes in Nepal en in Thailand. Ik werk samen met 35 ondernemers. Die bieden werk aan vrouwen. Hoeveel dat er zijn, Ik volg mijn gevoel. En dat is goed gaan we binnenkort meten. Ik wil graag zien wat de impact is op de werkgelegenheid daar." En zie, meldt ze trots: die maatschappelijke doelstelling le vert Sjaal met Verhaal als eerste bedrijf in Zeeland het label 'so cial enterprise' op van de organi satie Social Enterprise NL. Die stimuleert ondernemers die kie zen voor een maatschappelijke waarde boven een maximale winst. Andere bekende bedrij ven met dat label zijn Tony Cho- colonely, Fairphone en het thee- merk Mr. Jones. Tachtig procent van de spullen die ze verkoopt, worden in Nepal gemaakt, twintig procent in Thailand. Ze zijn te koop bij vijf tig winkels in Nederland en Bel gië. In Middelburg bijvoorbeeld bij De Zeeuwse Jordaan en Be adle. „En binnenkort breiden we uit naar Duitsland." Handmade, fairmade, fairtrade is de drietrapsraket van Sjaal met Verhaal: handgemaakt, eerlijk gemaakt, eerlijk gehandeld. De groei van het bedrijf leidt direct tot meer banen in Nepal en Thai land. Daarnaast steunt Hooges teger diverse projecten in Nepal die afhankelijk zijn van donaties. De twee grootste projecten zijn een kinderhuis en de bouw van een medische post. Aardbeving Het nieuwe bedrijfspand heeft veel meer opslagruimte en dat is geen overbodige luxe. „De pro ductie in Nepal kan zomaar stil vallen door een aardbeving. Dankzij mijn voorraad kan ik dan toch verder." Naast sjaals verkoopt ze plaids, toilettasjes, tassen, vloerkleden. En sleutelhangers in de vorm van een teckel. „Mijn tante houdt van teckels. Ik heb ze vorig jaar laten maken in Zeeuwse stof, Friese stof en Delfts blauwe stof. Ieder een moest lachen, maar: ze zijn uitverkocht. Alle achtduizend. Weet je, ik volg mijn gevoel. En dat is goed." Wethouder Sem Stroosnijder heeft dat namens het college toe gezegd aan de stichting Mannen tussen Staal, die hard werkt om de laatste paar duizend euro van de dertig mille binnen te halen. Dat bedrag is nodig voor de schepping van het beeld en het onderhouds- potje. De definitieve opdracht is gegeven aan kunstenaar Joris Bau- doin, meldt de gemeente. Maar de kunstenaar uit Heerewaarden had gisteren nog geen contract gezien, weet voorzitter Herbert Sepers. Hij en de medebestuursleden zijn blij met de toezegging, maar blijven op hun hoede. Willem Murre, initia tiefnemer voor het monument en penningmeester van de stichting, heeft wethouder Stroosnijder ge zworen zijn ketelpak en voorha mer niet af te leggen eer het monu ment op de Helling staat. Dat ke telpak, met helm en hamer, was de uitrusting van de klinknagelaars op de Scheldewerf en Murre droeg het de laatste jaren steeds bij zijn campagne voor een merkteken voor de Scheldearbeiders. Het acht meter hoge beeld, waar miniaturen van te koop zijn om de oprichting te helpen betalen, blijft na de onthulling in september nog vele jaren staan op de Peperdijk. Niet naast het 'theehuisje', het gla zen pompgebouw naast het Dok van Perry, zoals de stichting begre pen had. De betonnen sculptuur staat straks naast de Zware Plaat werkerij. In het zicht van de eind bestemming. De Helling, waar tot in de jaren zeventig schepen te water gingen, wordt gedempt om te dienen als bouwplaats voor het appartemen tencomplex van WVO Zorg. Het college heeft overwogen dat deel van het Dok daarna droog te hou den, dan hoeft de kade daar niet gerenoveerd te worden. Het CDA vindt dat aantasting van Vlissings erfgoed en in strijd met de Ont wikkelingsvisie Scheldekwartier. VLISSINGEN De elfde Motorrit voor de Molukken, zaterdag 1 juli in Middelburg, is voor de bouw van een sociale werkplaats voor jonge ren op Ambon. De vrijdagavond ervoor is er een Makan Patita-barbecue (18.00 uur) in de Rijnstraat. De motorrit zater dag wordt omlijst met muziek vanaf 10.30 uur. Voor meer infor matie: www.rit-rockvoordemoluk- ken.com vrijdag 23 juni 2017 WA Het verhaal achter de sj aal Maurits Sep Middelburg -Inge Hoogesteger -Inge Hoogesteger Inge Hoogesteger zette Sjaal met Verhaal op na een reis naar Nepal. „Ik begon vanuit huis op vier vierkante meter. Nu heb ik een bedrijfspand van 330 vierkante meter." FOTO'S LEX DE MEESTER Het monument voor de Schel- dewerknemers Mannen tussen Staal komt te staan op de Hel ling, op de kop van het Dokha ven. Mettertijd. Als daar het bouwgeraas geluwd is. Claudia Sondervan Vlissingen I7.00 UUR

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 35