Cityseeds werkt in estafette aan imago 6 Ondernemers mogen ideeën aandragen De ondernemers van de sauna en de kanovijver hadden via drie in sprekers al gevraagd hen de kans te geven hun bedrijf aan te passen aan de eisen des tijds. Ze willen geen honderden huisjes bouwen, maar op eigen terrein voorzieningen rea liseren die een rendabel, toekomst- bestendig en levensvatbaar bedrijf mogelijk maken. Twee leden van de actiegroep Red Nollebos-Westduinpark we zen modernisering van de bedrij ven niet af, maar blijven wel mordi cus tegen de bouw van (veel) nieuwe huisjes in bos en park. Het tijdens de afgelopen discussies vaak verguisde raadslid Coen van Dalen (Christenunie) had voor de coali tiepartijen een acceptabele motie bedacht. De ondernemers mogen plannen maken voor een beperkt gebied, waarbij de kanovijver het bedrijf moet verplaatsen richting het parkeerterrein voor bos en Nol- lestrand. B en W moeten in een half jaar tijd - 'of zoveel korter als mogelijk'- met ondernemers, waterschap en Staatsbosbeheer uitzoeken of het amendement van Van Dalen werk- Bos blijft bos, park blijft park baar is, waarna de ondernemers met plannen kunnen komen, schetste Van Dalen. De overige co alitiepartijen LPV, PSR, SP en D66 vinden dat het amendement van CU veel kans van slagen heeft. Het amendement komt de onderne mers tegemoet en ontziet Nollebos en Westduinpark zoveel mogelijk. „Bos blijft bos, park blijft park", be nadrukte Van Dalen om ook de weer met zo'n zestig man opgeko men actievoerders tegemoet te ko men. Dat lukte Van Dalen niet. De te genstanders van bouw van huisjes in het Nollebos lieten zich niet door hem paaien, lieten ze - tot on min van burgemeester Bas van den Tillaar - luidruchtig weten. Woord voerders van coalitiepartijen kon den op boegeroep rekenen, woord voerders van oppositiepartijen op instemming. Leden van de oppositiepartijen VVD, CDA, SGP, PvdA en POV voelden weinig voor het aan wijzen van zoekgebieden. Liberaal Albert van der Giessen verwoordde de vrees het meest kernachtig. „Als je gebieden aanwijst, bouwen plan nenmakers die gebieden tot de ran den toe vol. En dat is nou net wat we niet willen." Dus stemden, zoals vaak, alle co alitiepartijen voor het collegevoor stel en het amendement en alle op positiepartijen tegen. GroenRijk Middelburg Gemeenschapstuin CitySeeds wil graag definitief op de ge leende grond van de gemeente aan de Torenweg in Middelburg blijven. Om politici en iedereen die nieuwsgierig is te overtui gen van het goede werk - groen ten en fruit verbouwen voor mensen die in armoede leven - houdt CitySeeds vandaag een estafette-werkdag. Iedereen is welkom van zonsopgang (5.19 uur) tot zonsondergang (22.04 uur). Resultaten Een 'evenement' wordt het niet, waarschuwt secretaris Nico Landsman. Want er moet ge werkt worden. De hele dag door. Er is wel tijd om te kijken naar het werk en de resultaten en erover te praten. „We mogen nu tijdelijk grond gebruiken van de gemeente en het Con sortium Mortiere, maar we wil len hier graag permanent blij ven", zegt Landsman. De grond is uiteindelijk bedoeld voor wo ningbouw maar het is niet zeker of dat doorgaat, en wanneer. Gemeenschapstuin CitySeeds ligt op een perceel grond aan de Torenweg naast hetROC-pand. IN DE REGIO Rommelroute in Zoutelande Vakantie spreekuur in Middelburg Concert Groot Mannenkoor in Vlissingen Rommelmarkt bijONDO MIJN DORP, MIJN STAD Vrijdag Salvia Rotsplanten Lavendel vrijdag 23 juni 2017 WA Raad verwelkomt plannen Nollebos De gemeenteraad van Vlissin- gen gaf gisteravond de onderne mers van de sauna en kanovijver in het Nollebos de ruimte om uit breidingsplannen in te dienen. De groei mag niet grootschalig zijn en moet beperkt blijven tot scherp afgebakende gebieden. René Hoonhorst Vlissingen -Coen van Dalen, raadslid Christenunie Mortiereboulevard 2 0118-470400 groenrijkmiddelburg.nl Ma. t/m vr. 10.00-21.00 Za. 10.00-17.00 Zo. 12.00-17.00 Maurits Sep Middelburg ZOUTELANDE Inwoners van Zou telande houden za terdag 24 juni een rommelroute. Verspreid over het hele dorp zijn er tussen 10.00 en 16.00 uur tweede hands spullen te koop. Bezoekers kunnen een route kaart ophalen bij de kraam van Veldsink Adviesgroep in de Langstraat. MIDDELBURG De ANWB houdt op zaterdag 24 juni een Zomer Vakan tiespreekuur in Mid delburg. De inloop vindt plaats aan de Nieuwe Burg 40. Tussen 11.00 en 16.00 uur kan ieder een er terecht met zijn of haar vakan- tievragen. VLISSINGEN In de Jacobskerk in Vlissingen wordt op zaterdag 24 juni een Koor- en Sa- menzangavond ge houden. Het con cert wordt verzorgd door een samenge steld mannenkoor van 160 man onder leiding van Ron van Ommen. Het con cert is gratis te bij te wonen en begint om 19.30 uur. De deuren zijn om 19.00 uur open. SINT LAURENS Korfbalvereniging ONDO in Sint Lau rens houdt zater dag 24 juni een rommelmarkt. Diverse kramen met speelgoed, boeken, elektrische apparaten, glas en aardewerk, fietsen en nog veel meer vormen de rommel markt. Ook zijn er wafels en fruit te koop. ledereen is welkom tussen 9.00 en 14.00 uur. Toegang vrij. ARCHIEFFOTO RUBEN OREEL ARNEMUIDEN Centrum, 12.00- 17.00 uur - Week markt DOMBURG Galerie Duinheuvel, Badhuisweg 2, 12.00-17.00 uur- Verkoopexpositie GRIJPSKERKE Centrum, 13.30- 21.00 uur - Ringrij- den; Kapel van St Maarten, Meiners- weg 1,13.00-17.30 uur - Exposities van pentekeningen, 3D kantklossen en handgeweven ma teriaal KOUDEKERKE Wielemakersbaan 4,10.00-17.00 uur - Openstelling privé- tuin 'Houtenhand- sche Hof MIDDELBURG Het koffiehuis, Oos- terscheldestraat 1, 09.30-11.30 uur- Inloopmoment met koffie en thee; Gale- rieGerritse, 13.OO IZOO uur - Exposi tie Domien en Simon van Parys en Jacqueline Schot; Het Zwin 1,17.00- 19.00 uur - Kinder feest bij Leger des Heils OOSTKAPELLE Sportzaal De Halve Maan, 09.45-11.15 uur - Badmintonnen voor 50+; Kasteel Westhove, 10.OO IZOO uur - Exposi tie 'De mens en om geving' door Ron Kalle; Terra Maris, 13.30-15.30 uur- Activiteit 'Op pad met de imker' VLISSINGEN Spuistraat en Lange Zelke, 08.00 -16.00 uur - Week markt; Hoofdkan toor Damen, De Willem Ruysstraat 99, overdag - Foto tentoonstelling 'Ve teranen ingezet in Dienst van de Vrede'; Vrijenhoven- zaal, 09.00 uur - Peutergym; Nolle- strand, 12.15 uur - Evenement 'Battle of the Beach' voor kinderen; Oude Markt, 20.00 uur- Evenement 'Vlissin gen Vintage' met live muziek, vintage markt en oldtimers ZOUTELANDE Willibrordusplein, 11.00-15.00 uur- Catharinakerk open voor bezichtiging. Salvia nemorosa 'Caradonna'. 0 17 cm. Diverse soorten. 0 9 cm. Draagtray 6 stuks Lavandula angus- tifolia 'Hidcote'. 0 19 cm Geldig van woehsdag 21 t/m dinsdag 27 juni 2017. OP=OP SHANTYFESTIVAL VEERE Shantykoor Het Veerse Scheepstuig houdt op za terdag 24 juni een shantyfestival in Veere. Op diverse locaties worden door zeven koren concerten ver zorgd. Circa 275 zangers en muzikanten leveren een bij drage aan het festival. De optredens vinden tussen 12.30 en 17.45 uur plaats.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 34