II Oever verstevigd met palen van maaisel 5 Het nationale dictee mag dan de handdoek in de ring hebben gegooid. Op de grens bij Eede streed Nederland voor het zesde jaar tegen België om de roem en de prijzen van Marie Bakx. P FELICITEERT VERVAT nomCID MET DE NIEUWE WINKEL! DICTEESTRIJD NEDERLAND EN BELGIË Het is stil bij café res taurant De Tol op de grens bij Eede. Uiter ste concentratie bij de zeventien deelnemers aan het Holland-Belgiëdictee. De enige die spreekt is Hanneke Leentfaar. Marie Bakx van de orga nisatie had nog een balletje opge worpen bij Philip Freriks maar vierduizend euro voor het oplezen van een tekst gaat het budget ver te boven. Vandaar dat Hanneke, de vrouw van samensteller Rein Leentfaar de tekst over Guido Ge- zelle, de priester (koppelteken) dichter zelf voorleest. Zo af en toe klinkt er een diepe zucht. Is het vanwege de warmte in het zaaltje of zijn de opgaven te moeilijk? „Srefïdensi? is dat met sch?" vraagt een deelneemster die nog nooit van het Surinaamse woord voor onafhankelijkheid had gehoord. Hanneke Leentfaar wijst haar op de simpele dicteeregel: „Dat moet je juist zelf uitmaken." De vrouw steunt en duikt weer in haar dictee. Er zit niks anders op dan op eigen kracht bedenken hoe je iteraties, spudpaal, studax, li centiaat en sferidensi schrijft. Wanneer de laatste woorden zijn gesproken en formulieren omgekeerd op tafel liggen is er even tijd om buiten een luchtje te scheppen. Een Goese deelneemster had er zo weinig vertrouwen in dat ze voor de zekerheid maar de naam van haar man op het papier schreef. „Ik ben maar halverwege gestopt. Nee, het had niks met de warmte te maken. Ik begreep som mige woorden gewoon niet en ik Ik weel echt niet hoe het zit met de hoofdletters en streepjes weet echt niet hoe het zit met de hoofdletters en streepjes. Dat heb ben we op school niet geleerd. Mijn naam? Die zeg ik niet. Schrijf maar eega van Huib Boogert. „Eega, met dubbel e", helpt man Huib van achter zijn vrouw. Heel druk was het niet. „Het is ook echt wel heel warm om bin nen een dictee te zitten maken", stelt Rein Leentfaar. „Ik kreeg van een dame nog een afzegging. Ze bleef thuis om op haar kat te let ten. Dat was weer reden voor een andere vrouw om ook thuis te blij ven." Hij haalt zijn schouders op. Blij met de mensen die wel pre sent waren. „De kat sturen", ver volgt hij. „dat is trouwens een Vlaamse uitdrukking om te zeg gen dat je thuis blijft." Bij de liefhebbers was Kevin Willem uit Brugge de beste met maar twaalf fouten. De sterkste van de specialisten was Christiane Adams uit Kessel-Lo. Zij maakte negen fouten. MIDDELBURG Rijkswaterstaat en het Waterschap Scheldestro- men gaan oevers van een tak van het Arnekanaal verstevigen met palen gemaakt van bermmaaisel. Het gaat om een proefin de water loop ten zuidoosten van het Mid delburgse bedrijventerrein Arne- stein die leidt naar het haventje van Nieuw- en Sint Joosland. Over een lengte van 8o meter worden de zogeheten biobased palen geplaatst. Gewoonlijk wor den houten palen voor dit doel ge bruikt. Biobased materialen zijn gemaakt van groene reststro men. Met het gebruik van de bio based palen willen Rijkswater staat en het waterschap laten zien wat circulaire economie in de praktijk kan betekenen. Beide overheidsinstanties maaien veel bermen langs wegen en zijn op zoek naar een duur zame bestemming voor het maai sel. Het bedrijf Millvision uit Raamsdonk heeft de palen ge maakt. De palen moeten in de praktijk getest worden. Gert van Kralingen, dagelijks bestuurder waterschap: „We zien dan pas echt of ze goed bestand zijn tegen weer en wind en tegen het brakke water dat we hier hebben." De palen worden volgende week geplaatst. nomad NOMAD FESTIVA GROTE OUTDOOR AFDELING VERVAT MEGASTORE www.vervat.nl vrijdag 23 juni 2017 Philip Freriks was veel te duur Guido van der Heijden - Eega van Huib Boogert Het is erg warm. Een verfrissing tijdens het dictee. Hanneke Leentfaar leest het dictee op. fotos peter nicolai ZONDAG 25 JUNI GEOPEND VAN 12.00 17.00 UUR HEREN BACKPACK NOMAD BATURA 70L DAMES BACKPACK - BATURA 55L Bij alle Nomad slaapzakken: Wollip multi functioneel reiskussen. OP=OP! Stadionweg 33d 3077 AP Rotterdam T 010 482 2781

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 33