II Advocaten De C. boos over belastende bron 4 Covra breidt opslag uit voor radioactief afval Het is een kunststuk, het tweede opslaggebouw voor verarmd uranium dat de Covra in Borssele in september opent. 112 NIEUWS Brand in winkel snel gedoofd Vog2 heet het tweede opslagge bouw voor verarmd uranium van de Centrale Organisatie Voor Ra dioactief Afval (Covra) en het is knalblauw. Uranus-blauw, zoals ontwerper William Verstraeten het noemt. Momenteel kwasten schil ders er oranje banen op. Samen vor men ze straks de 'grootste zonne wijzer van Europa'. De symboliek is duidelijk. Tijd maakt radioactief afval uiteindelijk onschadelijk. „Daarom is dit ge bouw door William Verstraeten ontworpen als een klok. Het wordt de grootste zonnewijzer van Eu ropa", zegt plaatsvervangend direc teur Ewoud Verhoef. De zon doet deze dag zijn best. Op het dak van het gebouw kun je een zonnebad nemen, want dat is voorzien van een graslaag. Een computerge stuurde grasmaaier houdt het gras kort. Als er hoge vanghekken rond hadden gestaan, zou je er een potje kunnen voetballen. Beneden staan de schilders met hun rug in de brandende zon. Ze zetten de 'bak' van de hoogwerker af en toe aan de grond, ,,'t Is wel heet ja. Je moet regelmatig even nu eerst een paar maanden inklin ken. De aanbouw van de Habog, die in 2019 gereed moet zijn, is mede nodig door het besluit om de kern centrale Borssele open te houden tot eind 2033. Er ligt bij de Covra 100 kubieke meter hoogradioactief afval opge slagen. Dat is een flinke zeecontai ner vol. De Covra bewaart verder 11.000 kuub laag- en middelradio- actief afval van de industrie, zie kenhuizen en kernenergieproduc tie. Ook heeft de Covra 17.000 kuub radioactief materiaal in de depot dat afkomstig is van natuurlijke materialen. Er ligt er bijna 30.000 kubieke meter aan radioactief afval. Dat is in 2130 ruim verdubbeld tot 70.000 kuub, waarvan 401 kubieke meter hoogradioactief afval. stoppen, anders is het niet vol te houden", zucht één van de schil ders. Dik beton Binnen is het aangenaam koel. De Vog2 kent drie hallen met muren van 75 centimeter dik beton. Het gebouw is zo ontworpen dat er simpel een stuk kan worden aange bouwd. Uitsparingen voor een deur zijn al licht uitgefreesd. De Vog2 is bestemd voor middelhoogradioac- tief afval dat afkomstig van Urenco, een Nederlands-Duits-Brits con sortium dat verrijkt uranium pro duceert door middel van ultracen- trifugetechniek. Afval van Urenco kan per vrachtwagen of per spoor worden aangevoerd. Naar verwach ting is de opslagcapaciteit vol doende voor de komende vijftien jaar. De Covra kreeg niet alleen ver gunning voor uitbreiding van de opslag van verarmd uranium (de Het wordt de grootste zonnewijzer van Europa Vog2), maar ook voor een extra ge bouw voor de opslag van hoog ra dioactief afval (Habog). Dat laatste karwei is ook begonnen. Het grondbed voor de fundering moet Ongeluk door drankrijder De C., die ervan verdacht wordt als tussenpersoon te hebben op getreden bij de moord op kas teelheer Stijn Saelens in januari 2012, ontkent alle betrokkenheid bij de zaak. De Vlaamse krant Het Laatste Nieuws citeerde af gelopen week een bron die be weert dat De C. in de gevangenis van leper een gedeeltelijke be kentenis zou hebben afgelegd tegen een celgenoot. Mogelijk zou die celgenoot een informant van de recherche zijn, en zouden gesprekken van De C. zijn afge luisterd. De advocaten van De C. willen van de betrokken journalist we ten wie de bron is. Het is overi gens de vraag of die daarop zal antwoorden; journalisten heb ben tot in hoge mate het recht hun bronnen te beschermen. De pijlen van de advocaten richten zich ook op het Openbaar Minis terie en de recherche. Ze willen weten of die toestemming heb ben gegeven voor het afluisteren van De C. of voor het inzetten van informanten. Daarover staat immers niets in de officiële dos siers. De rechtszaak gaat maandag verder. Dan laten de advocaten weten of ze werk maken van de zaak. Zeiler in nood zwaait om hulp vrijdag 23 juni 2017 PC VLISSINGEN Bij de schoenmaker in de Sint Ja- cobsstraat in Vlissingen is gistermiddag brand uitge broken. Een persoon kreeg daarbij veel rook binnen. De brand is waarschijnlijk ontstaan door kortsluiting in een machine om sleutels te dupliceren in de winkel van de schoenmaker. De brandweer was snel ter plaatse met diverse voer tuigen, maar toen had de overbuurman het vuur al grotendeels weten te doven met een brandblus- ginnend bestuurder heeft woensdagavond een onge luk veroorzaakt in Scharen- dijke. De 22-jarige man uit Nieuwerkerk reed rond 22.00 uur vanaf de Ramp- weg de Kuijerdamseweg op. Hij moest uitwijken voor een snackkar die op de kruising stond. Daarbij raakte hij een lantaarnpaal en botste daarna op een tegemoetkomende auto met Duits kenteken. Beide auto's en de lan taarnpaal raakten zwaar beschadigd. Een passagier van de Duitse auto is door ambulancepersoneel on derzocht. De veroorzaker van het ongeluk bleek flink onder invloed. Frank Balkenende Borssele De knalblauwe opslagloods van de Covra heeft een zonnewijzer, fotomarcelledavidse - Ewoud Verhoef, plaatsvervangend directeur Grootste zonnewijzer ser. SCHARENDIJKE Een be- WOMEN MEN KIDS LIVING DOMBURG GOES RENESSE MIDDELBURG TERNEUZEN ZOUTELANDE ETTEN-LEUR j KAMPERLAND SLUIS De advocaten van E. de C., de IJzendijkenaar die verdachte is in de zaak rond de Vlaamse Kasteelmoord, overwegen sterk om een journalist van Het Laatste Nieuws te dagvaarden. Dat bleek gisteren tijdens de zesde dag van de rechtszaak. Martijn de Koning Brugge VLISSINGEN Een zeiler is woensdag rond 19.00 uur in de problemen gekomen voor Vlissingen. De motor van zijn boot hield ermee op en toen hij hulp wilde in roepen, bleek zijn marifoon het ook niet te doen. Toen het jacht voor Vlissingen dreef, probeerde hij de aandacht van de mensen op het badstrand en de Boulevard te trekken. Dat lukte; een bewoner van de flats aan de Boulevard zag de man en belde de alarm centrale. Via de Neder landse Kustwacht werd reddingsboot Zeemans- hoop van Breskens op het jacht afgestuurd. De zeilboot is door de red dingsboot naar Vlissingen gesleept.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 32