Hitte Enzo (12) gaat 24 uur lang treinen App in de maak voor bruggen over kanaal Mitrailleur uit WOU duikt op uit Mercuur 2 MAAN LEO Column Het ligt voor de hand nu over de hitte te schrijven. Eigen lijk vind ik dat je praatjes over het weer moet vermijden. Ooit las ik het verhaal van een man die had gezworen een jaar lang alle small talk te vermijden. Niet alleen leerde hij interessante vreemden kennen, maar hij had ook de meest bijzondere gesprek ken met zijn vrienden. Sinds het lezen van dat verhaal probeer ik eveneens niet te snel te vervallen in oppervlakkige praatjes. Maar deze week kwam ik tot de conclu sie dat gedachten over het warme weer niet altijd oppervlakkig zijn. Ik besefte dat we door de hitte zo wel onszelf als onze medemens beter leren kennen (en niet alleen omdat de zweetproductie stijgt!). Zo onthulde de warmte een vreemde slaapgewoonte van mij. Ik slaap eigenlijk altijd onder een dekbed. Dat is in Nederland niet vreemd. Wel curieus is dat ik on danks de hitte deze week toch stug mijn dekbed over me heen sla. Misschien verwacht ik dat een monster zich op mij zal storten als ik niet beschermd word door mijn wonderdeken! Ook mijn buren leerde ik beter kennen. Zo werden de diverse cul turele achtergronden van mijn buurtgenoten plots opvallend dui delijk. Mijn buren van niet-Neder- landse origine hielden, heel ver standig, de gordijnen overdag pot dicht en waren niet te bekennen. De geboren en getogen Nederlan ders daarentegen hadden ramen en gordijnen open en werden al maar roder op hun stoeltjes in de zon. Door die open ramen kwam ik nog meer te weten over mijn bu ren. Zo werd ik elke nacht om een uur of 5 wakker. Pas vandaag be greep ik waarom: mijn buren doen aan ramadan en hebben vlak voor zonsopgang een gezamenlijke maaltijd! Ook werd mijn afkeer van baby's bekrachtigd dankzij het dreinende kroost van de overbu ren. Na de vierde doorwaakte nacht ben ik er wel een beetje klaar mee. Waar blijft de herfst? Door het warme weer leer je de gewoonten van je buren kennen DESTELLING Vandaag: Kamperen is leuk Eens Oneens Toos Henk Paul Kusters VERBO& SRATIS bRAASTASJES INMI&fcELS INSEBURSERb Ketting tegen kernenergie Britten blijven piepers eten Twee geslaagden modevakschool WESTDORPE Vierde tropische dag Grafisch ontwerpbureau Nederde- sign in Sas van Gent is ermee bezig in overleg met de gemeente Ter- neuzen. „Als automobilisten weten dat een brug dicht is, kunnen ze zelf bepalen of ze omrijden of wach ten", geeft Sander Bruggeman van Nederdesign aan. „Dat levert eco nomisch en milieuvoordeel op." Rijkswaterstaat liet de gemeente Terneuzen eerder weten geen digi taal informatiesysteem te willen voor de bruggen over de sluizen bij Terneuzen. Het zou niet nodig zijn, omdat in principe altijd één van de twee bruggen over de sluizen be schikbaar is. „Het gaat mij ook om de brug bij Sas van Gent en die bij Sluiskil", zegt Sander. „Een koppe ling met de Sluiskil- en Wester- scheldetunnel zou het helemaal compleet maken." De Terneuzense wethouder Jack Begijn steunt het initiatief, evenals volgens hem de werkgeversvereni ging BZW. Begijn: „Dat kan helpen alsnog medewerking te krijgen van Rijkswaterstaat." VLISSINGEN De politie kreeg gis teren aan het einde van de middag een wel heel bijzondere melding. In de mijnenveger Mercuur was een wapen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De Mercuur wordt mo menteel klaargemaakt om als mu seumstuk te dienen in het Dokje van Perry in Vlissingen. De vondst werd gedaan tijdens het verwijde ren van asbest. Volgens de politie was het wapen ongevaarlijk omdat het lange tijd onder water heeft gelegen in de buik van de mijnenveger. Wel zat er een munitiepatroon in het aanvoer kanaal, maar omdat dat er schuin inzat, kon de slagpen niet worden ingedrukt. Het gaat om een Brow ning M1919. Het wapen is opgesla gen op het politiebureau. Een medewerker van de regio nale surveillancedienst zegt zoiets nog nooit te hebben meegemaakt: „Meestal zijn het mortieren of losse munitie die we aantreffen." De jongen moest nog wel even zijn vader zien te porren om mee te doen. Die stemde gelukkig toe. Het tweetal reist vanavond met, uiter aard, de trein naar Den Haag. Daar beginnen ze kort na middernacht aan een niet geringe uitdaging: in 24 uur zoveel mogelijk kilometers af leggen per trein. De wedstrijd wordt gehouden door de website treinrei- zigers.nl. De jonge Goesenaar heeft al een heel trajeet uitgestippeld. Tijdens de nachtelijke uren rijden hij en z'n va der vooral rond in de Randstad. „Maar later gaan we het hele land door", zegt Enzo. „Van Maastricht tot Groningen." Hij verwacht in totaal 1307 kilometer af te leggen. Of dat ge noeg is voor de winst valt te bezien. Tijdens de eerste edi tie, in 2015, kwam de winnaar uit op 1593 kilometer. „Ik heb me best laat ingeschreven, dus ik had wat min der tijd om de perfecte route samen te stellen", zegt Enzo. Hoe het ook afloopt, 24 uur door het land reizen in zijn favoriete vervoermiddel is voor hem al een hoofdprijs op zich. De jongen is al van kleins af aan gek op treinen. Regelmatig is hij op het station te vinden. Zeker als de NS weer een nieuw type trein laat rijden, is hij er als de kippen bij. „Maar ook hele oude tremen vind ik mooi om te zien." Mocht Enzo onverhoopt winnen, dan wacht een mooie prijs naar keuze. Een treinreis door Europa, bijvoorbeeld, of een jaar lang gratis reizen in het weekend. Dat ziet hij wel zitten. De Goesenaar is de jong ste van de honderd deelnemers die daadwerkelijk 24 uur gaan reizen. Er doet ook nog een jongen van 11 mee, maar die begint pas 's ochtends aan zijn avontuur. vrijdag 23 juni 2017 Reageer op pzc.nl Gisteren: Als het mooi weer is moet er een strandwacht zijn 1147 reacties IX NEEM SEWOON IE&ERE KEER m'n EISEN GRAAS2AX MEE MIDDELBURG Tegenstanders van kern energie vormen zondag een kilometerslang lint tussen de kerncentrales in Tlhange (België) via Luik en Maastricht naar het Duitse Aken. Volgens de organisatie doen tien duizenden mensen mee. Ook uit Zeeland kunnen tegenstanders meedoen, want vanuit Middelburg vertrekt een bus. Aan melden kan via wisene- derland.nl. Exploitant Electrabel van Tihange heeft de tegenstanders uitgenodigd voor een ge sprek op zondag. VLISSINGEN De Zeeuwse aardappel export naar Groot-Brit- tannië loopt door de brexit nauwelijks een deuk op. De Britten zijn grote aardappeleters en de vraag zal alleen maar toenemen, verwacht hoofdredacteur Cedric Porter van World Potato Markets. Zeeland is een export provincie. Voedsel en chemische producten zijn goed voor 80 procent van de export naar Groot-Brittannië. DEN BOSCH Aan de ENSAID Mode vakschool in Den Bosch zijn geslaagd: E. Fierloos- Maas uit Goes voor het diploma Modiste. M. de Looff-Nieuwenhuijse uit Yerseke voor het diploma coupeuse. Beiden volg den een opleiding aan de ENSAID Modevakschool Carien in Goes. Westdorpe had donderdag zijn vierde tropische dag op rij te pakken. Om 13.40 uur wees het kwik 33,4 graden aan. Daarna daalde de tem peratuur weer. Daarmee wordt de hittegolf, waarvan woensdag voor het eerst sprake was, voortgezet. Een hittegolf is een serie van vijf dagen met meer dan 25 graden, waarvan drie dagen meer dan 30 graden. Mogelijk komt er toch een digi taal informatiesysteem, een app, voor de bruggen over het Kanaal Gent-Terneuzen. Harmen van der Werf Terneuzen Enzo Houweling (12) uit Goes is gek op treinen. Wat doe je dan als je ziet dat er een wedstrijd treinrijden plaatsvindt? Juist, dan schrijf je je in! Rob Paardekam Enzo is klaar voor de wedstrijd per trein, foto johan van der hei jden Goes

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 2