erkoeling! Ongeval zorgt voor 18 km file opA58 ie na bestraffing badmeesters wegens verdrinking Stoere vrouwen jagen op tornado's in Texas i&r' 4 - De veroordeling van drie badmeesters voor de verdrinking van een 9-jarig meisje tijdens het schoolzwemmen, heeft scholen en zwembaden op scherp gezet. Walcheren rsse-: - vf »BinnerL&l Een stalen huis is goedkoper én duurzaam De rechtbank in Utrecht achtte de badmeesters gisteren schuldig aan de dood van het uit Syrië afkom stige schoolmeisje Salam. Zij krij gen werkstraffen van 60 uur. Twee leerkrachten werden vrijgesproken. Met het vonnis wordt de veilig heid bij het schoolzwemmen op nieuw onder de loep genomen, zegt Marjolein van Tiggelen van het Na tionaal Platform Zwembaden. „De wet is duidelijk over het toezicht, maar elk zwembad is weer anders. Zo kunnen hoeken of randen er toe leiden dat zwemonderwijzers het overzicht verliezen. Wij blijven voortdurend kijken hoe het nog veiliger kan. Maar toezicht houden blijft mensenwerk." Van Tiggelen noemt de uitspraak 'heftig voor de zwemwereld'. „Bad meesters zijn gepassioneerd en zeer goed getraind om met kinderen om te gaan. Zij weten dat kinderen speels zijn, iets soms niet snappen en houden tegelijkertijd een enorme bak water in de gaten. Schoolzwemmen is er op gericht kinderen te leren zwemmen, zodat ze niet verdrinken. Als het dan toch gebeurt en de rechter oordeelt dat het de schuld is van de badmees ters, is dat een grote klap." Nog ongeveer een derde van de basisscholen in Nederland biedt kinderen zwemlessen aan. In de grote steden is één op de vijf kinde ren voor het behalen van het A-di- ploma afhankelijk van school zwemmen. Annemieke Kooper van de PO- raad, de organisatie voor het basis- Wij kijken altijd hoe het nog veiliger kan, maar toezicht houden blijft mensenwerk onderwijs in Nederland, is opge lucht dat de leerkrachten zijn vrij gesproken. „Als de rechter anders had geoordeeld, waren de gevolgen niet te overzien. Dan was mis schien niet alleen het schoolzwem men op de tocht komen te staan, maar ook gymlessen, sportdagen, schooluitjes en noem maar op." Fouten Volgens de rechter hebben de do centen wel fouten gemaakt. Zij ver loren Salam uit het oog, waren on voldoende op de hoogte van hun taak. De rechter maakt de school hierin verwijten. Het vonnis zet de schoolbesturen dan ook op scherp. „Schoolbestu ren moeten nagaan of ze er alles aan doen om dit soort vreselijke ge beurtenissen te voorkomen", zegt Liesbeth Verheggen van de Alge mene Onderwijsbond. De PO-raad roept docenten en schooldirecteu ren op de afspraken die ze met de zwembaden maken nog eens kri tisch te bekijken. RILLAND De zuidbaan van de A58 (richting Bergen op Zoom) is gistermiddag door een onge val uren afgesloten geweest met een file van 18 kilometer tot ge volg. Een 22-jarige Dordtenaar raakte de macht over het stuur van zijn bestelbus kwijt en be landde tegen de vangrail. Een 42-jarige passagier raakte daar bij ernstig gewond. Beide zijn per ambulance naar ziekenhui zen in Brabant gebracht. De op geroepen traumahelikopter kon na assistentie terugkeren. Het ongeval gebeurde om 14.40 uur direct na het viaduct, tus sen de op- en afrit bij Rilland in. Het verkeer kon alleen via deze op- en afrit passeren. Dat zorgde voor een grote file die op het hoogtepunt om 17.00 uur 18 kilometer bedroeg. De vertra ging liep op tot drie uren. Na vijven werd de weg vrijgegeven. De vangrail werd beschadigd en zal later gerepareerd worden. Nieuwsmedia It M zindelijk Gistermiddag was het dan zover. Voor het eerst in twaalf dagen viel er regen in Zeeland. Een druppel op een gloeiende plaat, maar bij veel mensen was de opluchting er niet minder om. Zoals bij Manege Balans in Dreischor. Linda, Dylan, Sonja, Brit, Roy, Rabine, Garance, Kyanno, Anaïs, hond Roxy en Santoucha (vlnr) juichen. Hun paarden eten al een tijd hooi en willen wel weer eens lekker sappig gras. In elk geval koelde het ook meteen een graad of vijf af en samen met de aantrekkende wind ontlokte dat menig Zeeuw een zucht. U'V-v --y.' >VJ «v .i. - f MM-* - - >-'•< - - - Strengere regels nodig voor schoolzwemmen Gerben van 't Hof Utrecht Marjolein van Tiggelen vrijdag 23 juni 2017 Koel pzc.nl weekend Ook voor het laatste regionale nieuws Jaargang 259 De PZC is onderdeel van: Prijs €2,10 Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 7 11688 5 5 5 530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 1