€99/ 4 DAAGSE STEDENTRIPS met stereotyperingen en seksisme ~A\M ALTIJD INCLUSIEF Effeweg.nl/summer of bel 0529 - 46 96 67 17 VANAF in ons gedrag, zegt Berna Toprak van vrouwennetwerk WOMEN Inc. „Vooroordelen zijn niet on schuldig. Ze bepalen voor een groot deel hoe we met elkaar om gaan. Daarom is het shockerend dat de stereotypen die tegenwoor dig worden gebruikt, nog steeds afstammen van de rolpatronen die in de jaren 50 voor vrouwen en mannen bestonden. Onze beeldvorming wordt voor een groot deel bepaald door de recla- is, en niet een kleine radicale splintergroepering." Maar zijn bedrijven er niet sim pelweg op uit om zo een positief imago op te bouwen? Toprak ziet het anders. Het is volgens haar een groot voordeel dat de beweging vanuit de bedrijven zélf is gestart. Er was geen wettelijke bepaling voor nodig, zoals in Zweden wel is ingevoerd. „Deze coalitie is niet opgedrongen, bedrijven zien er zelf ook de waarde van in. Ze er- is vaak vooroordeelbevestigend, be aamt Van Bruggen van Unilever. „De stereotyperingen zijn mede de oorzaak van ongelijkheid in onze maatschappij, in het bedrijfsleven maar ook in huis. In de reclame is een wetenschapper of een laborant in een witte jas al snel een witte man, en iemand die de was doet is een vrouw. We moeten die keuzes bewuster maken. Reclame is im mers dé plek waar wij invloed uit oefenen." initiatief toe. „Reclames zijn de mythes van onze tijd. We moeten ons bewust zijn dat beelden ons trainen in bepaalde manieren van denken. Reclame toont de dingen waaraan wij belang hechten, en kan dus ook actief seksistische stereotyperingen afwijzen." Die stereotypen werken door mes die we elke dag zien." Wat is het belang van Unstereo- type Alliancel De samenwerking van zoveel grote internationale be drijven met UN Women laat zien dat het een breed gedragen bewe ging is, zegt Buikema. „Verande ringen kunnen alleen plaatsvin den als een grote groep betrokken kennen dat er nog dingen misgaan, en nemen hun verantwoordelijk heid. Bovendien zien ze er blijk baar ook winst in. Dat toont aan dat de maatschappij om deze ver andering vraagt. Dankzij de sociale media krijgen bedrijven het snel te horen als ze de plank misslaan." Wat nu in advertenties te zien is, Stedentrip Praag va.€99,- 4 daagse stedentrip Stedentrip Luxemburg va. €129,- 4 daagse stedentrip 11 w m fiiHi I I I I i I Stedentrip Parijs va. €139,- 4 daagse stedentrip - 3 hotelovernachtingen - 3 maal ontbijt - Begeleiding door uw chauffeur/reisleider - Vervoer per luxe touringcar Stedentrip Berlijn va. €149,- 4 daagse stedentrip Stedentrip Londen va. €179,- 4 daagse stedentrip Opstapplaatsen in heel Nederland! 1 Stedentrip Kopenhagen va. €179,- 4 daagse stedentrip vrijdag 23 juni 2017 in de keuken in reclamefilmpjes Dove toont vrouwen met normale afmetingen, M Links Axe- oude stijl en rechts de nieuwe cam pagne. Geen meiden in bikini maar een vrien delijke dame. VERTREK: 16, 19, 22, 25, 28, 31 jul, 3, 9, 12, 18, 21, 24 aug VERTREK: 14, 22, 28 jul, 11, 18aug VERTREK: 1, 7, 10, 13, 19, 25, 28, 31 jul, 3, 9, 12, 18, 21, 24 aug VERTREK: 1, 7, 10,13, 19, 22, 28, 31 jul, 3, 9,12, 18, 21, 24aug VERTREK: 1, 7, 10,13, 22, 25, 28, 31 jul, 3, 9,12, 18, 21, 24aug VERTREK: 1, 7, 13, 19, 25, 31 jul, 3, 9, 12, 18 aug Alle fouten voorbehouden. Prijzen per persoon o.b.v. 2 personen. Exclusief reserveringskosten en Calamiteitenfonds. (j?)}

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 18