13 PASSIE VOOR NATUURGEWELD Storm chasers zijn vaak stoere mannen die de VS doorkruisen op zoek naar tornado's. Twee^lederlandse vrouwen hebben dezelfde gevaarlijke hobby. Op naar Texas met weervrouw Margot Ribberink en twister s/sfer Melody Sturm. oen ze als 6-jarige de film Twister keek, wist ze: dit wil ik later doen. Nu zit ze in Texas met haar voorhoofd tegen de auto ruit gedrukt en roept ze 'wat een monster!' De ogen van Melody Sturm (27), junior-meteoroloog bij Meteo- Group, zijn gericht op een knoepert van een onweerswolk. De rafelige lucht is zwart met een azuurblauwe kern. „Als je dat blauwige ziet, weet je dat het heftig is", zegt ze. Deze donderwolk is elektrisch ge laden, binnenin barst het van de ha gel en bliksem. Wat ze vooral hoopt, is dat de bui een slurfachtige uitloper krijgt naar de aarde. Als tornadojager wil ze niets liever dan het weersver- schijnsel in het echt spotten. Voor het eerst is ze mee met het Nederlandse team tornadojagers.nl. Voorin het busje zitten drie ervaren jagers, onder wie weervrouw Margot Ribberink (52), bekend van haar weerberichten voor RTL, en nu Om roep Max. Ribberink sloot dertien jaar geleden al aan als 'eerste vrouw'. Maar Sturm is ongetwijfeld de eer ste Nederlandse die speciaal haar vrachtwagenrijbewijs haalde met het oog op haar toekomstige liefhebberij. Ze zag zichzelf wel in zo'n gepant serde storm chasers-truck vol radarap- paratuur (gezien op Discovery Chan nel) door de Verenigde Staten scheu ren. Nu bevindt de meteoroloog zich op de achterbank van een keurige Ford; tijden veranderen en alle nood zakelijke apparatuur past in de be scheiden laptop op schoot van een van de 'senioren' voorin. Het busje staat inmiddels stil in de berm en de tornadojagers rennen de straat over. De wind laat de drei gende wolken draaien. Die rotatie is een voorwaarde voor het ontstaan van een tornado - de weergoden lij ken Sturm gunstig gezind. Er laat zich al een funnel zien, een tuitje on deraan de wolk dat kan uitgroeien tot zo'n hemelse stofzuigerslang. Maar dat gebeurt niet en de jagers moeten voor hun eigen veiligheid de bus weer in. „Je wil niet in de kern van de bui komen te zitten", legt Margot Ribberink uit. „We proberen er tel kens omheen te rijden." Kennis die we in de VS opdoen, passen we toe in ons land. We krijgen steeds vaker te maken met extreem weer Het hart van de bui zou je de hel kunnen noemen. Hagelstenen zijn er soms zo groot als grapefruits en de neerslag die eruit komt, veroorzaakt onmiddellijk overstromingen - auto's drijven dan als rubberbootjes over de weg. Zou er ook nog een tor nado ontstaan, dan zie je die niet aankomen. Levensgevaarlijk. 34 doden Wellicht is het risico de reden dat weinig vrouwen zich aangetrokken voelen tot deze spannende liefhebbe rij. Daarbij is meteorologie bèta; meestal zijn het mannen die zich verdiepen in de formules, getallen en modellen die horen bij het weer. Sturm - hoe kan het anders met zo'n achternaam - krijgt waarvoor ze gekomen is, want het tornadoseizoen in Amerika is dit jaar extreem. Er vie len al 34 doden (vorig jaar 18) door bijna 1.000 tornado's. „Andere jaren was dat zo'n beetje het totaal van het hele seizoen", zegt Ribberink. Dat stormseizoen loopt van maart tot au gustus. De tornadojager zou hier opge wonden van kunnen worden, maar feitelijk is het slecht nieuws. De toe name van het aantal tornado's is een gevolg van de opwarming van de aarde. De warme, vochtige lucht die nodig is voor het natuurgeweld komt van de Golf van Mexico, waar de zee- temperatuur stijgt. „De dag dat Trump verkozen werd tot president, brak mijn hart", vertelt Sturm. Als weerdeskundige weet ze hoe snel het klimaat veran dert en hoe groot de gevolgen zijn. Niet alleen voor de be woners van de Verenigde Sta ten - behalve tornado's zaaien steeds vaker bosbranden en orkanen dood en verderf- maar ook voor mensen op de wereld die nog kwetsbaarder zijn. Zoals in delen van Afrika, waar door de droogte hongers nood heerst. Of in Azië, waar overstromingen dorpen weg vagen. „Het is een historische ramp dat Trump zich heeft teruggetrokken uit het klimaatakkoord van Parijs", vult Ribberink aan. Tornadojagen heeft dan ook iets dubbels. Het natuurge weld is opwindend en magnifiek om te zien, maar de zorgen om de toe komst van de aarde zijn minstens zo groot. „De kennis die we hier op doen, passen we toe in Nederland", zegt Ribberink. „Ook in ons land zul len we steeds vaker met extreem weer te maken krijgen." De twee vrouwen en drie mannen in het busje zijn allemaal werkzaam bij weerinstituut MeteoGroup. Ze waar schuwen bedrijven en evenementen als er noodweer op komst is. Ribbe rink zet zich in voor publieke be wustwording. Ze geeft lezingen en voorlichting. „Je ziet steeds vaker dat popfestivals getroffen worden door noodweer - denk aan Pinkpop drie jaar geleden." Kick Melody Sturm buigt zich in het busje over de laptop. De vraag is welke kant de tornadojagers nu op moeten; waar vormt zich een bui? Ze laat zich bij scholen door een van de ervaren (mannelijke) stormjagers. Hoe je moet kijken naar lucht druk, luchtvochtigheid, windsnelheid en nog wat factoren. „Wij maken on derweg onze eigen ver wachtingen", licht Ribbe rink toe. „Het geeft een kick als we goed zitten." De conclusie is dat de jacht erop zit voor van daag. Morgen dienen zich nieuwe, veelbelovende buien aan. Sturm waagt zich nog even buiten het busje om een hagelsteen van zo'n 5 centimeter binnen te halen. „Zoals je bij een boom de jaarrin gen kunt tellen, zo kun je aan de kleuren van een hagelsteen zien hoe vaak-ie door de atmosfeer is gegaan. Hij schiet op en neer door de snel stijgende lucht tot-ie uiteindelijk door de zwaartekracht omlaag valt. Gaaf toch?" vrijdag 23 juni 2017 Oü iacht naa rJ 9 vv ér yeRy i_n cl Annemarie Haverkamp Dallas T —Margot Ribberink Weervrouw Margot Ribberink heeft al jaren een passie voor tornado's. Waar zijn de meeste tornado's in de VS? De Nederlandse tornadojagers in actie, met rechts Melody Sturm, foto 's privéarchief

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 14