Ouderen durven huis niet meer uit door 'horrorlift' 10 Mag justitie Nederlandse jihadisten vervolgen die niet bij hun rechtszaak kunnen zijn, doordat ze klem zitten in Syrië? Nee, zeggen advocaten, dan is het geen eerlijk proces. Jawel, zegt het Openbaar Ministerie, want ze kun nen best komen. Maandag doet de rechtbank uitspraak. De Nederlandse jihadisten die jus titie wil vervolgen zitten in het Ka lifaat. Ze kunnen niet weg uit Syrië. De rechtbank in Rotterdam moet nu eerst antwoord geven op de vraag of het ze wel vervolgd kun nen worden, voordat de zaak tegen tien Nederlandse Syriëgangers ver der kan gaan. Onthoofdingen De jihadisten moesten gisteren voor de rechter in Rotterdam ver schijnen, omdat ze zich volgens justitie hebben aangesloten bij een terroristische organisatie als IS of al-Qaeda. Mogelijk hebben enkelen van hen daar een actieve rol ge speeld bij verschillende ont hoofdingen. Geen van de tien man nen was aanwezig; ze zijn vermoe delijk allemaal nog in het strijdge bied. Zeker een van hen, Arnhemmer Marouane B. (22), alias rapper Maru-One, wil wel bij zijn eigen proces zijn. Dat beweert hij in elk geval in de media en in appjes aan zijn moeder. B., die zich heeft aan gesloten bij IS, zegt niet meer uit Syrië weg te kunnen, al wil hij dat wel. In eenzelfde situatie zitten Victor D. (29), een bekeerling uit Heeten, en Khalid B. (32) uit Velp. Gevaar „Teruggaan kan alleen met gevaar voor eigen leven", stelde Francoise Landerloo, de advocaat van Khalid B. Het is bekend dat terreurgroepen als IS niet zachtzinnig met ver meende verraders omgaan. En als een jihadist-met-spijt al weet te Ik kan hier niet eens zeggen of mijn cliënt wel of niet wil komen, dat voedt geruchten in Syrië ontkomen, moet hij nog de Turkse grenswachten en justitie zien te omzeilen om in Nederland te ko men, stellen de advocaten. „Ik kan hier niet eens zeggen of mijn cliënt wel of niet wil komen, want dat voedt geruchten die in Syrië gevol gen voor hem kunnen hebben", zegt André Seebregts, advocaat van de voormalige postbode Victor D. Hij vergeleek terugkerende jiha disten voor de rechtbank met jonge schildpadjes op het strand. „Je ziet van die filmpjes: honderden jonge schildpadjes die in het maanlicht over het strand heen de zee probe ren te bereiken. Er zijn er die het halen, maar de meesten worden onderweg opgegeten." Justitie weet dat terugkomen las tig is. „Maar het kan wel, ook via Turkije." Om zeker te weten dat de Nederlandse jihadisten op de hoogte waren dat er een zaak tegen hen loopt, benaderde de politie hen onder meer via gerichte Facebook- advertenties en via andere social media. De meesten reageerden niet. In 2016 werden al vier Neder landse jihadisten bij verstek veroor deeld; ze kregen zes jaar cel opge legd, ook al verbleven ze toen nog in Syrië. Er is echter een verschil. Toen keerden Syriëgangers nog wel eens terug. Dat gebeurt nu nauwe lijks meer. De 86-jarige Henny Brox, die op de hoogste verdieping woont, zat de afgelopen twee weken vier keer op gesloten in de lift met haar hondje Layla. Soms duurde het een uur voordat de monteur of de brand weer haar kon bevrijden. Dinsdag was het opnieuw raak. Toen ze haar hondje wilde uitlaten, weigerden de deuren dienst. Badend in het zweet kwam Brox uiteindelijk uit de bloedhete lift, nadat brandweerlieden de deur hadden geforceerd. „Gelukkig raak ik niet snel in paniek, maar het werd steeds warmer", zegt me vrouw Brox. „Het lijkt wel of die lift mij moet hebben. Ik durf er haast niet meer in, maar ik moet wel, om dat de hond uitgelaten moet." Brox' buurman en een aantal an dere bewoners van de 36 huurap- partementen aan de Hekelstraat hebben er ook al in vastgezeten, on der wie Jennie Hofstede. „Meer dan 80 procent van de bewoners is slecht ter been", zegt zij. „Het is een enorm probleem." Vorig jaar kampte de lift ook al met defecten. HW Wonen verving de kabels, maar sinds enkele weken is het weer helemaal mis met de lift. Bewoners wijzen onder meer op de huidige renovatiewerkzaamheden. „Alle materialen en puin worden met dezelfde lift verplaatst", zegt bewoner Johan Giezen, die dinsdag rt2 belde toen Brox weer vast zat. Monteurs van het bedrijf Otis gingen gisteren aan het werk. In de avond kregen zij de deuren weer aan de praat. Maar de bewoners ver trouwen de lift niet meer. De emoties onder de tientallen bewoners van de huurappartemen- ten lopen hoog op. HW Wonen doet te weinig, vinden zij. „Hulp diensten kunnen niet eens met een brancard naar boven of beneden. Dat kan levens kosten", zegt Gie zen. „HW Wonen had allang een noodlift kunnen regelen en een boodschappen- en uitlaatservice kunnen organiseren. Om deze pro blemen te voorkomen, moet er een extra lift bij in dit complex." Volgens een woordvoerder van HW Wonen kampt de lift al sinds 11 juni herhaaldelijk met storingen. „Afgelopen zondag zijn daarom ook al de deurautomaten vervangen", zegt ze. „Bij de storing van dinsdag is schade ontstaan doordat de brandweer de deuren heeft ontzet. We beseffen dat het heel vervelend is voor de bewoners." Volgens haar is de lift 'goed en veilig'. „Maar als er een kruiwagen of rollator tegen de liftdeuren botst, kunnen die ontregeld raken." vrijdag 23 juni 2017 Mag je een tegen wil en dank afwezige jihadist berechten? Cyril Rosman Rotterdam André Seebregts, advocaat f Een 'horrorlift' drijft de overwe gend oudere bewoners van een appartementencomplex in 's- Gravendeel in de Hoeksche Waard tot wanhoop. Keer op keer blijft de lift hangen. Voor de vele bewoners, die slecht ter been zijn, is de lift de enige ma nier om beneden te komen. Folkert van der Krol 's-Gravendeel A Links: Marouane B., rechts Victor D. foto s internet en facebook A Vier keer zat Henny Brox (rechts) vast in de lift. fotoqphoto

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 10