PEILT DE STEMMING fjJ isi: 73 10 rE HUT3 jJ DEZE WEEK: OVER ISLAMOFOBIE natie van moslims verdubbelde. Vol gens Kamerlid Theo Hiddema van het Forum voor Democratie zijn veel van die meldingen onderdeel van het 'aangiftecircus': zinloos in zijn ogen. Maar Van der Valk wijst erop dat 'dit de eerste keer is dat brandstichting heeft geleid tot een veroordeling voor terreur'. Zij ziet haar inspanningen als een poging om de rechtsstaat te beschermen. En ja, die geldt ook voor gewelddadige salafïsten en Turkse Nederlanders die zich 'soldaat van Erdogan' noemen. „Hoewel ik daar ook met kromme tenen kennis van neem." Opmerkelijk hoe wereldbeelden kunnen verschillen. Van der Valk be schouwt het recente islammanifest van de SGP, waarin onder meer wordt gepleit voor een 'groeirem' op de immigratie van moslims, als 'strij dig met de beginselen van de rechts staat'. Bij de SGP vinden ze zo'n reac tie 'struisvogelgedrag'. „Waarom zouden wij de schaduwkanten van de islam niet mogen benoemen?" zegt woordvoerder Menno de Bruyne. „Het is mij een raadsel waarom kritiek op de islam meteen als islamofobie wordt weggezet." Steeds vaker wordt Ineke van der Valk met dit soort principiële vragen geconfronteerd. „Ik denk dat het te gengeluid inderdaad steeds domi nanter wordt. Ik kan het me wel voorstellen na 9/11, de moord op Theo van Gogh en de terreuraansla gen van de afgelopen tijd. Die ge beurtenissen ondermijnen ook het draagvlak voor mijn onderzoek." De hieruit volgende polarisering leidt tot de opkomst van een feno meen als de partij Denk. Van der Valk: „Heel jammer dat moslims hun toevlucht zoeken tot zo'n aparte minderhedenpartij, die de tweede ling accentueert." Ook Sarah Yacoubi ziet het steeds vaker: moslims die zich terugtrek ken. „Ze zonderen zich afin hun ei gen, veilige wereld. Hebben geen zin in al die vragen." Ze vindt dat onwenselijk. „Afzon dering is nooit goed. Ik zal altijd met mensen in gesprek gaan." Het aantal meldingen van agressie tegen moslims stijgt. Is er te weinig aandacht voor 'islamofobie'? "Woorden zijn ook daden." Sarah Yacoubi (24) is in de vier jaar dat ze nu een hoofddoek draagt nooit agressiefbejegend. Ze werd niet uitgescholden, niet bespuugd - zoals an dere moslima's wel overkwam- noch nageroepen. „In mijn omgeving ken ik ook geen gevallen van islamo fobie", vertelt de ergotherapeute uit Den Haag. Heeft zij het gevoel gedis crimineerd te worden? „Soms heb je met iemand geen click. Dan denk ik: zal het komen doordat ik een hoofd doek draag? Of omdat ik Marokkaans ben? Maar dat is nooit te bewijzen." Ze hoort wel verhalen. „Over be lastering van moslima's en van ge weld. Natuurlijk maakt me dat bang en denk ik: zal mij dat ook overko men?" Maar als ze met het openbaar vervoer reist, overheerst een andere angst: die voor een aanslag. „Als ik in een volle trein zit, heb ik dat wel, ja. Andere mensen hebben die angst ook. Daarom kan ik die afkeer van de islam van sommige niet-gelovigen ook wel begrijpen. Die aanslagen worden uiteindelijk uit naam van mijn religie gepleegd." Hoe gaat zij om met die spannin gen? „Door met iedereen die mij aan spreekt het gesprek aan te gaan. Als mensen mij vragen waarom ik een hoofddoek draag, leg ik dat uit." Het interessante aan Sarahs ver haal: ogenschijnlijk is zij geen slacht offer van islamofobie, maar tegelij kertijd is zij zich bewust van een toe nemend maatschappelijk wantrou wen jegens moslims. En ze probeert daarop te anticiperen: „Het gaat erom hoe je met die dreiging omgaat. Ik laat mijn dagelijks functioneren er niet door beïnvloeden." Die dreiging bestaat, behalve uit ver halen 'van horen zeggen', ook uit mediaberichten. Zoals die over de - knullig uitgevoerde - aanslag met molotovcocktails op een moskee in Enschede, vorig jaar, waarvoor de da ders vier jaar cel kregen. Het ging vol gens de rechter over 'terreur' uit ex treemrechtse hoek. Dit soort incidenten legt dr. Ineke van der Valk vast. Zij werkt als gast onderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam (UvA) en stelt de Moni tor Moslim Discriminatie op, die on langs voor de derde keer verscheen. Van der Valk is observator én speler in het gepolariseerde debat over de islam in Nederland. Zo onderzocht zij dit keer tot in detail de reacties op de 'populistische' websites GeenStijl en PowNed op hun beeldvorming over moslims. Die waren voor een groot deel negatief. Van der Valk werd zelf ook aange vallen: zij werd op GeenStijl een 'subsidieslurpende UvA-haatheks' genoemd, die doet aan 'islamofascis- tisch liegen'. Dat soort beschimpin gen kwetsen haar, geeft de sociaal wetenschapper toe, want 'woorden zijn ook daden'. Het aantal daden van agressie te gen moskeeën, 72 in 2016, nam toe. Het aantal meldingen van discrimi- Bij Bolderman aanbetalen niet verplicht! vlSIl 8 dagen Salzburgerland, Fusch aan de Grossglockner 8 dagen Boedapest en omgeving 5/8 dagen Sonthofen in de Beierse Allgau 8 dagen Bohemen en Praag 8-daagse stedenreis Berlijn, Dresden, Leipzig en Potsdam 8 dagen De Engelse Rivièra zaterdag 29 april 2017 'Komt het door mijn hoofddoek?' Het aantal meldin gen van discriminatie van moslims is ver dubbeld. FOTO MARCO OKHUIZEN v.a. slechts Vertrekdata: 15,29 mei 5,19 juni/3,10,17juli etc. Vertrekdata: 15, 22 mei 12 juni 10, 24 juli 7 aug etc. Vertrekdata: 20 mei 3,17 juni 1,15, 29juli12 aug/2 okt. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Vertrekdata: 15 mei 3 juli 14 aug 4 sept/2 okt. Vertrekdata: 22 mei 19 juni 17 juli 14 aug 11, 25 sept etc. Vertrekdata: 3 juni 1,15, 29 juli 12, 26 aug 9 sept. ■II T Brochure en (03l8) 58 09 58 1 u i oe 'ngen- www.bolderman.nl I Prijs p.p. o.b.v. 2 pers. kamer end Calamiteitenfonds b reserveringskosten

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 10