'We hebben een gezamenlijk doel' 9 W Deze vier oud-vakbondbestuurders vertrekken naar Den Haag Lilian Marijnissen Nummer 3 van SP Corrievan Brenk Nummer 4 van 50Plus Gijs van Dijk Nummer 5 van PvdA Dennis Wiersma Nummer 11 van VVD Dennis Wiersma is een self made man. Geboren in een Fries gezin zonder pretenties, sta pelde hij bovenop zijn mavo diploma havo, hbo en universi teit. Ondertussen werkte hij fulltime. Hij werd bekend als voorzitter van FNV Jong en ging daarna bij pensioenuitvoerder PGGM aan de slag. En dat in ra zendsnel tempo, want hij is nog maar 30 jaar oud. Na de verkiezingen gaat hij de Tweede Kamer in voor de VVD. Oud-collega's van de FNV vin den dat onbegrijpelijk, maar Wiersma voelt zich thuis bij het liberale gedachtegoed. „Ik heb altijd gedacht: als je iets wilt bereiken in het leven, moet je het zelf doen. De overheid kan je daar soms wel een duwtje bij ge ven, maar is over het algemeen beperkt in helpen." „De vakbeweging is er voor alle werknemers. Als jongere heb ik niks met hokjes, zoals het idee dat de bonden bij links horen en de werkgevers bij rechts. We hebben een gezamenlijk doel: banen creëren. Daar hebben de mensen wat aan." „Het past niet meer bij deze tijd dat je een dictaat naar beneden flikkert en zegt: zo gaan we het doen in de hele sector. In de cri sistijd vlogen er bijvoorbeeld veel jongeren uit, omdat werk gevers zich moesten houden aan de cao-afspraak, die inhield dat degenen die er het laatst bij wa ren gekomen, er het eerst uit moesten. Iedereen door dezelfde mal persen, past niet meer." „Ik denk dat er weinig werkge vers zijn die met elke werkne mer afzonderlijk afspraken gaan maken." „We willen af van het auto matisme dat de hele sector onder een cao valt en dat er geen ruimte is om te kijken wat er in jouw bedrijf mogelijk is. Er kunnen wel op bedrijfsni veau afspraken worden ge maakt." „Nee, dit is juist een kans. Werk gevers zullen toch een basispak ket aan afspraken willen, de bonden kunnen werknemers „Iedereen een vast contract is een idee uit vervlogen tijden, dat vond ik al toen ik bij de FNV zat. De FNV kiest nu alleen voor werkenden in een vast contract en iedereen die op een andere manier wil werken, heeft pech. Er zijn ook mensen die liever tij delijk werk doen. Zij kunnen geen huis kopen. Ik vind het zonde dat zij minder zekerhe den hebben. Daarom moet het vaste contract aantrekkelijker worden." „Het moet voor zowel werkge vers als werknemers aantrekke lijker zijn. Als werkgevers geen contract aanbieden omdat de ri sico's te groot zijn, krijgt de werknemer helemaal geen werk. En maak het tijdelijke contract zekerder, niet dat je er na twee contracten uitvliegt." „Het gaat me erom dat je werk hebt en zekerheden opbouwt, of je nu vast of juist liever meer flexibel werkt." „Als je zo lang mogelijk bij een baas wilt werken, snap ik dat heel goed. Deze mensen moeten ook een vast contract kunnen krijgen. Ondernemers willen echt graag mensen aannemen, maar dan moeten we ze daarin wel tegemoet komen." dan goed vertegenwoordigen. De ledenaantallen van vakbon den gaan elk jaar naar beneden. Dat betekent dat je betere af spraken moet maken, zodat er weer in geloofd wordt. Maar zet het bedrijf voorop, op de werk vloer weten mensen best wat ze met elkaar willen afspreken." „Er zijn ongetwijfeld onderne mers die het liefst mensen zo goedkoop mogelijk willen aan stellen en alleen bezig zijn met winst maken, maar ik denk dat dat een hele kleine groep is. We moeten niet doen alsof alle werknemers er bijgenaaid wor den." ledereendoor dezelfde mal persen, past niet meer bij deze tijd woensdag 18 januari 2017 „Bij de vakbond wil je het leven van mensen beter maken, maar je loopt tegen politieke besluiten op. Neem de hoge werkdruk in de ouderenzorg. Staatssecretaris Van Rijn heeft de vakbonden toegezegd dat er een bezet tingsnorm komt, zodat er genoeg personeel is. Een jaar later is het nog steeds niet gere geld. En ik spreek mensen met tranen in hun ogen, omdat ze hun werk niet kunnen doen op deze manier. Ik vind het bij de FNV mach tig mooi werk, maar als ik dat zie denk ik: shit, in Den Haag is heel veel te doen. Ik heb 8 jaar lang met hart en ziel voor de vakbond gewerkt, maar mijn handen jeuken om aan de slag te gaan in Den Haag." „Ik was jarenlang lid van de PvdA, maar ben in 2014 weggegaan, omdat ik erg teleurge steld ben over het afgrijselijk slechte beleid in de zorg. Begin 2016 werd ik benaderd door Martin van Rooijen van 50Plus, ik kende hem van pensioenacties die we hebben ge voerd bij de FNV. Het programma van 50Plus sluit naadloos aan bij waar ik me altijd voor heb ingezet. Een groot deel van Nederland herkent zich niet in het cliché dat gepensio neerden rijk zijn en met de sleurhut naar Frankrijk gaan. Ik hoor mensen met tranen in hun ogen zeggen dat ze niks in de collecte bus kunnen stoppen. Het is goed dat onze club nu zegt: deze groep is consequent ge negeerd, het is nu genoeg geweest." „Ik werd op mijn 18de lid van de PvdA, maar stapte later over naar GroenLinks. Bij de FNV dacht ik er serieus over na om voorzitter te worden, maar ik wil onze idealen nu in de politiek bereiken. In oktober belde Lodewijk Asscher mij: of ik bij de PvdA wilde komen. We hebben de afgelopen jaren al veel samengewerkt om de flexibilisering van de arbeidsmarkt terug te dringen. Mijn doel is dat meer mensen voor vast werk een vast contract krijgen. Ik sta nog steeds achter de acties die ik bij de FNV heb gevoerd tegen het zorgbeleid van het kabinet. De PvdA had het moeilijk in de samenwerking tussen twee tegenpolen. Maar in ons programma pakken we doorgeschoten marktwerking in de zorg aan, precies een van de punten van de FNV." Het is alsof je van Ajax naar Feyenoord overstapt. Dennis Wiersma was twee jaar lang het gezicht van de jongerenbond van de FNV, maar gaat nu de Tweede Kamer in voor de VVD. Die partij wil de macht van de vakbonden juist inperken. Toch is uw keuze voor de VVD opvallend, gezien uw vakbondsverleden. De VVD wil tornen aan een paradepaardje van de vak bond. Door cao's niet meer algemeen verbindend te ver klaren, moeten werknemers individueel met hun baas gaan onderhandelen. Dan krijgt iemand met een grote mond dus meer vakantie dan zijn verlegen collega? Dat staat wel in het VVD-pro- gramma: 'Dit geeft ruimte om zelf afspraken te maken over jouw contract'. Dan zet je de vakbonden dus buitenspel? Daarmee bedoelt u dat de werkgever zijn werknemers makkelijker kan ontslaan. Geeft het mensen meer zeker heid als ze vijf jaar lang een jaarcontract krijgen? Voor talentvolle hoogopge leiden zoals u is dat logisch. Maar voor mensen met inwis selbaar werk betekent dat meer onzekerheid. FOTO PIM RAS Het belang van de werkne mers is toch niet altijd gelijk aan dat van de directeur? De FNV strijdt voor meer vaste banen, de VVD wil meer tijde lijke contracten toestaan. Hoe valt dat voor u te rijmen?

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 9