üi/arJaden O 14 FAMILIEBERICHTEN *"0>" O [ïlensen nq.nl Z/roo-svi/a//- i/toc>s/jee/te Abraham Jacobus van Hoeve - Bram - Bram Fran^oise Adriana Buijze - Si ent je - Stil ben je van ons heengegaan je hebt altijd voor ons klaargestaan Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven Zo was je hele leven je was een schat voor ons allen je te moeten missen zal ons zwaar vallen Na een leven lang kennis, wijsheid en humor te hebben geschonken, is geheel onverwachts van ons heengegaan mijn lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootoma Sara Maria Verhage weduwe van Omer Joseph Cocquyt levensgezellin van Juliën de Keyser f Schoondijke, 26 april 1936 t Sluis, 14 januari 2017 Aardenburg: Omer en Yvonne Aardenburg: Michel en Evelyn Siem Eede: Joey en Mieke Correspondentieadres Reinaertstraat 7 4527CA Aardenburg We nemen afscheid van Sara in besloten kring tijdens de uitvaartdienst in de aula 'De Nachtzon', Aardenburgkal- seide 296 te Maldegem, gevolgd door de crematie. Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van Sara bij uitvaartverzorging 'De Nachtzon', Aardenburg- kalseide 296 te Maldegem, dagelijks van 14.00 u tot 18.30 u, dit tot en met donderdag. Vrienden en kennissen die geen rouwkaart hebben ontvangen, worden verzocht deze aankondiging als zodanig te beschouwen. Online condoleren kan op www.denachtzon.nl Met droefheid delen wij u mede, dat op 15 januari geheel onverwachts onze oud-directeur Frans de Bruijne overleden is. Wij wensen de familie veel sterkte toe. Directie en Medewerkers van n Aannemings- en Installatiebedrijf II Gebr. de Bruijne BV Ons bedrijf is vrijdag 20 januari gesloten. Terneuzen, 17 januari 2017 Verdrietig zijn wij vanwege het overlijden van onze goede vriend Roel Namens Corrie en Herman Betty en Machiel woensdag 18 januari 2017 Bezige handen, nu gevouwen en stil een leven vol ijver, zo was je wil nu heb je rust, met lichaam en geest vaak zullen wij denken aan wat is geweest Na een korststondig ziekbed is onze geliefde broer, zwager en oom heengegaan 27 december 1938 15 januari 201 7 C.J. van Hoeve N.S. van Hoeve C. de Jonge-van Hoeve M.G.de Jonge Donny Monique en Ralph correspondentieadres: Langeweg 6 4542 RT Hoek De afscheidsdienst zal plaatsvinden op zaterdag 21 januari om 10.30 uur in de Protestantse kerk, Langestraat 6 te Hoek. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats aan de Molendreef. Na afloop van de begrafenis kunt u de familie condoleren in de kerk. Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen, kunt u deze advertentie als uitnodiging beschouwen. Dank je, voor alle mooie herinneringen voor alles wat je me hebt geleerd voor alles wat je voor me hebt gedaan. Wat zal ik je missen... Donny Treur niet omdat ik er niet meer ben, maar glimlach omdat ik er was. Na voor ons allen een voorbeeld te zijn geweest van liefde en geduld hebben we afscheid moeten nemen van onze lieve mama en oma Zulma Lydia Flavia Maria Labinsky-Koch Hulst, 2 februari 1932 t Terneuzen, 15 januari 2017 Mona-Lee Orane, Eva Anneke en Eddy Leanne, Robin Albert en Catrien Bo, Flo Correspondentieadres: Uitvaartcentrum DELA, t.a.v. familie Labinsky Van der Maelstedeweg 102b, 4561 GV Hulst U kunt afscheid nemen van haar in familiekamer 2 van DELA, Blaauwe Hofke 90 te Hulst, op vrijdag 20 januari van 19.00 tot 20.00 uur. De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 21 januari om 11.00 uur in de Basiliek van de H. Willibrordus, Steenstraat 2 te Hulst, gevolgd door de begrafenis op de begraafplaats aan de Hoofdstraat te Sint Jansteen. Samenkomst in de Basiliek, waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. Na de begrafenis kunt u de familie ook persoonlijk condoleren op de begraafplaats. Wilt u, indien u geen u rouwkaart heeft ontvangen, deze advertentie als zodanig beschouwen. Herinner mij niet in sombere dagen, herinner mij in de stralende zon, hoe ik was, toen ik alles nog kon. Dankbaar voor de mooie jaren die zij ons heeft gegeven, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve zorgzame vrouw, onze ma en oma echtgenote van Pieter Gerard de Pooter in de leeftijd van 75 jaar. Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de Here bestiert zijn gang. Spreuken 16, vers 9 Piet de Pooter Ina en Pieter-Jan Jeroen Frits Gudo Joop en Angelique Thijs Sam Leo en Jacquelien Xander 16 januari 201 7 Koepoortstraat 33 4543 AR Zaamslag De dienst van Woord en gebed zal worden gehouden op vrijdag 20 januari om 13.00 uur in de Protestantse kerk, Plein 2 te Zaamslag. Na de dienst kunt u de familie condoleren. De begrafenis zal in familiekring plaatsvinden. - geen bloemen - Indien u geen rouwkaart heeft ontvangen, kunt u deze aankondiging als zodanig beschouwen. Het is goed zo, eindelijk rust... Gekomen tot de leeftijd der sterken is van ons heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en omi weduwe van Alberic Groosman Louvroil (Fr.), 14 oktober 1922 t IJzendijke, 16 januari 2017 Breskens: Ronald en Gerda Jos en Bonny Marnix en Bianca Pascha en Alex Amsterdam: Marijke en Ronny Erwin IJzendijke: Erwin en Ankie Martin en Monica Breskens: Lagos (Nigeria): IJzendijke: Peter en Lidwina Robin en Nadja Noël en Mary Tony en Nicolien Maxime Lode Sophie en Tim Johnny en Elles Steffie en Jeroen Anthony en achterkleinkinderen Correspondentieadres: Het Heem 29, 4511 PM Breskens Een speciaal woord van dank aan dokter Peeters, afdeling 4 van het Antoniusziekenhuis te Oostburg, alle medewerkers van Huize Emmaus te IJzendijke en thuiszorg ZorgSaam voor de liefdevolle verzorging. Donderdag 19 januari om 19.00 uur is er gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen in het mortuarium van het Antoniusziekenhuis te Oostburg. De afscheidsbijeenkomst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden op vrijdag 20 januari om 14.30 uur in het Mauritshof, Mauritsweg 5 te IJzendijke. Voorafgaand aan de bijeenkomst is er gelegenheid tot condoleren van 14.00 tot 14.25 uur in het Mauritshof. Wilt u, indien u geen kennisgeving hebt ontvangen, deze aankondiging als zodanig beschouwen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 73