Tennissers Kapelle verlaten de provincie Tant voelt veel vertrouwen bij Hoek en verlengt 13 'Ik maak een diepe buiging' !$8Ëiisi&Wkk moet iedereen zich nu op concen- treren."Dennis de Nooijer had ook een goed gesprek met algemeen directeur Pieter de Waard. „Dat is zo'n mooie vent", lachte De Nooi jer gistermiddag. „Hij vond het jammer, maar tegelijkertijd vond hij het ook een stoer en dapper be sluit. Dat waren mooie woorden." De oud-prof van onder meer Sparta, Heerenveen en NEC is blij dat hij niet met ruzie vertrekt. „Ik heb mijn gevoel gevolgd. Dat heb ik bij RCS ook eens gehad. Toen had ik mijn contract al verlengd, heb ik het seizoen afgemaakt, maar ben ik daarna niet verder ge gaan. Het moet wel leuk blijven vind ik, en dat was het nu voor mij niet meer." Heeft de afstand tussen Zeeland en Noord-Holland een rol ge speeld? „Nee, eigenlijk niet, ook de laatste weken niet. Ik reed een paar keer per week heen en weer voor de trainingen en wedstrijden bij Philippine. Als je iets wil en je vindt het leuk, dan is de afstand geen issue. Pas als het je een beetje tegen gaat staan, dan wordt het een probleem. Dat was niet zo. Ik belde tijdens die ritten altijd aller lei mensen. Zo kon ik mijn contac ten onderhouden." Vandaag rijdt Dennis de Nooijer weer terug naar Zeeland, van avond leidt hij de training bij Phi lippine. Hij is aan zijn laatste maanden bezig bij de zondag-der deklasser en begint volgend sei zoen weer aan een nieuwe uitda ging. „Op korte termijn wordt dui delijk waar ik volgend seizoen werkzaam ben." VOORZITTER Als reden geven de mannen dat ze weinig steun vanuit de club voel den. „We komen uit op het een na hoogste niveau van Nederland, maar Kapelle heeft eigenlijk geen echte visie met het oog op prestatief tennis", legt teamcaptain Menno Kole uit. „We moesten veel dingen zelf regelen, zoals sponsors, en dat kost veel energie. Ook negatieve energie. Daarom hebben we ervoor gekozen naar Smash te gaan." Bij die club kunnen de mannen zich gewoon weer alleen op tennis focussen. Toch valt het de captain zwaar dat hij Kapelle moet verlaten. „Ik vertrek met pijn in mijn hart. Het team heeft hier een hele histo rie. We zijn vanuit de jeugd al com petitie gaan spelen en de laatste ja ren hebben we veel stappen gezet", geeft hij aan. Maar al met al denkt Kole dat een frisse, nieuwe start goed is voor zijn ploeg. En die nieuwe start maakt het team gewoon in de hoofdklasse. „Dat heeft wel de nodige moeite ge kost", aldus de aanvoerder. „Het is zeer ongebruikelijk dat een heel team van vereniging wil verande ren. Daarom moesten we een spe ciaal verzoek indienen. In novem ber ben ik tijdens het bondscongres met de competitieleiding gaan pra ten. Gelukkig liet de bond me afge lopen week weten dat het verzoek is goedgekeurd." Aan Kole nu de taak zijn ploeg te completeren. Tot nu toe heeft hij een vaste kern van vier spelers. Frank Clausing (Wemeldinge) keert na een jaar afwezigheid terug en Emiel Gideonse (Kapelle) blijft de ploeg trouw. Ook kopman Wou ter Adriaansen uit Halsteren gaat mee naar Smash. De Brabander Tom van Ooij is nieuw bij de ploeg. Kole hoopt ook Joost van Loon te kunnen strikken. Hij speelde al eens in het team van Kapelle. aterdagmiddag leed Hoek thuis tegen Ter Leede (1-2) de vierde nederlaag van dit sei- I zoen. Na afloop ver beet Jannes Tant de teleurstelling en zei hij, op de vraag of hij ook volgend seizoen trainer zou zijn van Hoek, er nog niet uit te zijn. „Je moet een coach de tijd geven om alles te analyseren", legde hij uit. „Het zijn ook best grote be slissingen. Maar de club wil ver der met me en dat geeft een goed gevoel." Daarna liep hij door naar de bar van het sponsorhome, waar Tant niet veel later in gesprek ging met Jacky Lambert, Ferdie Hermans (beiden lid van de technische commissie) en voorzitter Art van der Staal. De laatste hield een overtuigend betoog en maakte daarin nogmaals aan Tant duide lijk dat de club heel graag met hem verder wilde. De resultaten mogen dan tegenvallen; met het voetbal is vaak weinig mis, vinden de beleidsbepalers. Het ontbreekt vooral aan scorend vermogen, waardoor Hoek nu niet meestrijdt om het kampioenschap, maar te leurstellend zevende staat. Verjaardag De woorden van met name Van der Staal maakten indruk. Tant reed zaterdagavond terug naar zijn woonplaats Blankenberge, liet alles bezinken, overlegde met zijn echtgenote en belde om 22.00 uur naar Van der Staal, die zijn verjaardag aan het vieren was. „Ik heb de voorzitter verteld dat ik nog minimaal een jaar wilde blij ven", aldus Tant. „Zijn woorden hebben me de ogen geopend en ervoor gezorgd dat ik sneller een besluit heb ge nomen. Ik voel me gesteund door hem, door de technische commis sie en door heel veel andere men sen binnen Hoek. Dat geeft me heel veel vertrouwen. Ik zit bij een goede, correcte club, heb een prima spelersgroep en kan op een goed veld trainen. Waarom zou ik dan niet langer blijven?" Zijn werk is ook nog niet af, weet Tant. Hij kwam ruim een jaar en drie maanden geleden bin nen als opvolger van de ontslagen Ruud Pennings en eindigde uit eindelijk als achtste met Hoek. Voor dit seizoen werd een aantal De woorden van de voorzitter hebben me de ogen geopend oude bekenden van de trainer - Armand Doka, Alexander Emb- rechts - aan de selectie toege voegd en kwam ook topscorer Jo- simar Pattinama over van VC Vlissingen. Tant wilde met Hoek meedoen om het kampioenschap, maar moet na vijftien competitie duels genoegen nemen met een bijrol. „Toen ik bij Hoek begon heb ik aangegeven graag een paar jaar bij deze club te willen werken", aldus Tant. „Resultaten zijn daarbij vaak een bepalende factor, maar je moet ook verder kijken dan de uitslagen. We moeten nu ook niet aan onszelf gaan twijfelen, maar dit niveau juist proberen vast te houden. Alleen moeten we wel scherper zijn bij de kansjes die de tegenstanders krijgen en we moe ten onszelf meer belonen. In de zone van de waarheid, voor het doel van de tegenstander, moeten we efficiënter zijn." De ervaren Tant, die eerder bij onder meer Club Brugge (belof ten), Gent-Zeehaven en Knokke werkte, wil altijd meedoen om de prijzen. „Dit seizoen ziet het er niet naar uit dat het gaat lukken", weet de trainer. „Ik kijk dan vooral ook naar mezelf. Wat doe ik niet goed? Wat moet ik verbeteren? Als het dit jaar niet lukt om een prijs te pakken, dan moet het volgend seizoen gebeuren", zegt Tant, die zijn contract met één seizoen heeft verlengd, met een optie voor nog een extra jaar. woensdag 18 januari 2017 ZV volgt zij n gevoel SMtvTjrV rsVVijRi. V', BSBSHHHH Telstar-voorzitter Pieter de Waard was lovend in zijn offi ciële reactie op het plotse linge vertrek van Dennis de Nooijer. „Hij is een creatieve, spontane gozer. Een oprechte vent. Eerlijk en recht door zee. Ik was meer dan verheugd toen Michel Vonk midden april vertelde dat we in Dennis een nieuwe assistent hadden ge vonden. Vanmorgen werd mijn beeld van hem bevestigd. 'Voorzitter', zei hij, 'ik kan niet langer doorgaan'. Zijn motiva tie was weldoordacht en klonk als een klok. Ik ben er doodziek van. De keuze die hij maakt vind ik echter stoer en dapper. Daar heb ik respect voor en maak een diepe bui ging. Sneu vind ik het wel voor onze jongens, Michel, zijn staf en de club. Gelukkig hebben wij voor hetere vuren gestaan, hier slaan we ons doorheen. Namens alle betrokkenen dank ik Dennis en hopelijk tot ziens." De tennissers van Kapelle, uit komend in de landelijke hoofd klasse en daarmee het hoogst spelende Zeeuwse mannen- team, gaan de provincie verla ten. De ploeg heeft ervoor geko zen om met ingang van komend seizoen uit te komen voor Smash uit Bergen op Zoom. Daniel Vervelde Kapelle Jannes Tant is ook volgend sei zoen trainer van Hoek. De Bel gische oefenmeester heeft het bestuur en de technische com missie van de zaterdag-hoofd klasser laten weten dat hij voor één jaar bijtekent. „Ik voel het vertrouwen van veel mensen bij Hoek", vertelde Tant. Barry van der Hooft Hoek -Jannes Tant Hoek-trainer Jannes Tant. fotocamileschelstraete

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 72