We zitten gemiddeld 20 minuten per jaar zonder elektriciteit 7 STROOMSTORING HALF NEDERLAND ONTREGELD Getroffen gebied 08.34 uur Legeschappen Albert Heijn waarschuwt dat klanten enkele lege schappen in hun winkels kunnen aantreffen. Vol gens een woordvoerster kunnen door de stroom storing veel vrachtwagens niet uit Zaandam ver trekken en kunnen klanten daar nog tot woens dag hinder van ondervinden. v 09.50 uur Bommelding Het treinverkeer op Utrecht Centraal loopt hele maal uit de hand als een man roept dat hij bom men bij zich heeft. Het leidt tot de ontruiming van perrons 14 tot en met 21 en een groot deel van de stationshal, maar het blijkt loos alarm. De politie houdt de man aan. t 16.00 uur 20.000 huishoudens in de kou Omdat ook de stadsverwarming afhankelijk is van stroom, zitten zo'n 20.000 huishou dens in Amsterdam tot 16.00 uur in de kou. 08.30 uur Scholen dicht! „Het is ijs- en ijskoud", schrijft de Theo Thijssenschool in hartje Amsterdam. „Wij willen u dan ook vragen uw kind thuis te houden totdat de stroomstoring is verhol pen." Enkele andere basisscholen gaan dicht en dat geldt ook voor een aantal facul teiten van de Universiteit en hogeschool van Amsterdam. 04.15 uur Openbaar vervoer ligt plat Bussen, trams, metro's en treinen staan stil. Er staat geen stroom op de bovenleiding en de wissels. Ook de iet-systemen die het treinver keer en de personeelsinzet aansturen, liggen eruit. „Vanaf het moment dat de stroom eraf lag, kampten we met problemen, want treinen konden 's nachts niet worden klaargezet", legt NS-woordvoerder Erik Kroeze uit. „Daardoor stond de hele dag eigenlijk geen enkele trein, machinist of conducteur op de goede plek." Pas tegen de avondspits is dat weer op orde. 4 06.38 uur Meer files Omdat het ov platligt, pakken veel mensen de auto. Het gevolg: veel files. Die worden verer gerd doordat de spitsstroken op de A7 en A8 niet opengaan als gevolg van de stroomstoring, constateert de VerkeersInformatieDienst VID. 4 06.39 uur Geen 112 Veel mensen bellen 112. Om 06.39 uur riep de politie op het noodnummer alleen te bellen als het écht nodig is. Mensen bellen zelfs als ze hun iPad niet kunnen opladen. De Amerikaanse ruimtevaartingenieur Edward A. Murphy waarschuwde er ruim anderhalve eeuw geleden al voor: alles wat mis kan gaan, zal misgaan. Hoe één storing bij een elektriciteitsbedrijf het halve land platlegde. 04.15 uur Stroomstoring in Zaandam Op de Hemweg, bij Amsterdam Sloterdijk, ontstaat een sto ring in een stroomverdeelstation van netbeheerder Liander. Amsterdam, Landsmeer, Oostzaan en Zaanstad ontwaken in het pikkedonker. 364.000 huishoudens zitten zonder stroom. Ook de straatverlichting doet het op veel plekken niet. Om 06.55 uur hebben volgens Liander zo'n 165.000 huizen weer stroom, maar in Zaandam duurt het langer. Om 09.00 uur gaat bij alle getroffen huishoudens het licht weer aan. Vanwege de uitgevallen stroom moet de Amsterdamse brandweer mensen uit meerdere liften bevrijden. 08.42 uur Operaties uitgesteld Ook ziekenhuizen hebben last van de storing. Zo gingen het BovenIJ, en het OLVG over op noodstroom. De grote Amsterdamse zieken huizen VUmc en AMC bleven buiten schot, maar het Amsterdamse Slotervaart gelast om 08.42 uur alle operaties af. De poliklinieken blijven tot 12.00 uur gesloten. Eén patiënt van de intensive care wordt uit voorzorg naar een ander ziekenhuis is overgebracht. BETROUWBAAR De afgelopen vijftien jaar bedroeg de leve ringszekerheid 99,995 procent. Gemiddeld zit elke Nederlander jaarlijks slechts 20 minuten zonder stroom. „Met die score behoren wij tot de allerbeste landen", stelt Hans Wolse, adviseur Energie bij Movares. Voor Netbeheer Nederland brengt hij jaar lijks alle stroomuitval in kaart. Ter verge lijking: in Groot-Brittannië moeten huis houdens het 1 tot 1,5 uur per jaar zonder stroom stellen, blijkt uit cijfers van Euro pese toezichthouder CEER, en in Grieken land bijna 6 uur. In de VS valt de stroom jaarlijks bijna 3,5 uur uit. Juist door die hoge betrouwbaarheid vallen storingen meteen op. Zoals die van maart 2015, toen ruim een miljoen inwo ners van Noord-Holland uren zonder stroom kwam te zitten. Inmiddels heeft hoogspanningsnetbe heerder TenneT maatregelen genomen. Zo is een nieuwe 80 km lange hoogspan ningsverbinding tussen Beverwijk en Bleiswijk volgend jaar klaar. „Met deze Randstad Noordring zou de storing van 2015 nooit zulke ernstige gevolgen hebben gehad", zegt Johanna Breuning van TenneT. De discussie blijft hoeveel geld we wil len uitgeven om een superbetrouwbaar net nóg betrouwbaarder te maken. Nu al worden miljarden euro's geïnvesteerd. „De wet eist al dat alles rond de stroomvoorzie ning dubbel moet zijn uitgevoerd", zegt Carlo van der Borgt van netbeheerder Li ander. In het geval van de storing van gis teren bleek dat onvoldoende. Grootverbruikersvereniging VEMW vreest voor de toekomst. De belangenclub stelt dat in het nieuwe wetsvoorstel Voortgang Energietransitie te veel uitzon deringen op bovengenoemde eis staan op genomen. „Hoewel dat uit kosten-baten- afweging soms verdedigbaar is, leidt een groot aantal uitzonderingen tot een ach teruitgang van de betrouwbaarheid van ons stroomnet", zegt directeur Hans Grünfeld. woensdag 18 januari 2017 Help, geen trein, y verwarming en... iPad! Marcia Nieuwenhuis De storing in Amsterdam is de tweede grote stroomstoring in twee jaar tijd. Toch is het Nederlandse elektriciteits net een baken van betrouwbaarheid. David Bremmer Amsterdam

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 7