De Antillen op je bord Faillisement bedrijf bijna afgewikkeld 6 In september werd constructiebedrijf Lagendijk failliet verklaard. De meeste werknemers hebben weer een baan. De afwikkeling van het faillisse ment van constructiebedrij f Lagen dijk in Wemeldinge is een eind op streek. De meeste werknemers hebben weer een baan. Op een on line-veiling zijn de afgelopen week de resterende spullen verkocht. Al leen het bedrijfspand aan de Choorhoekseweg staat nog te koop. In september 2016 werd door de rechter het faillissement uitgespro ken over het Wemeldingse familie bedrijf. Als oorzaak gold de crisis in de offshore-markt, waarvoor La gendijk kranen maakte. „We heb ben na die uitspraak eerst gekeken of een integrale doorstart mogelijk was", zegt curator Jan Arie Plat- teeuw. „Maar dat is niet gelukt." Het hele constructiebedrijf ging vervolgens in de verkoop. „De han delsnaam en een deel van de activa zijn verkocht aan Coops en Nieborg in Hoogezand. Zij hebben ook een deel van de bedrijfsactiviteiten voortgezet. Daarnaast is een ge deelte van de activa verkocht aan derden. Het restant, bestaande uit wat roerende zaken en machines, is aangeboden op een online-veiling die maandag is gesloten." We hebben eerst gekeken of een integrale doorstart mogelijk was Het enige wat nu nog overblijft is het bedrijfspand aan de Choor hoekseweg. Platteeuw: „Dat staat nog bij een makelaar in de ver koop." Het gebouw was nog maar ruim tien jaar in gebruik door La gendijk. Ten tijde van van het faillisse ment van Lagendijk had het bedrijf 25 werknemers in dienst. „Van het personeel dat destijds moest wor den ontslagen is het overgrote deel gelukkig alweer aan het werk", al dus Platteeuw. „Het bedrijf was werkzaam in de offshore. Daarvoor maakte het heel grote kranen. Dat is erg specialistisch werk. Daardoor waren die mensen erg aantrekkelijk voor andere werkgevers." In het hoge noorden van Neder land wordt nu werk afgemaakt dat ooit door het Wemeldingse Lagen dijk is aangenomen en begonnen. „Maar wij hebben geen personeel overgenomen", zegt Arno van Vugt namens Coops en Nieborg. „We hebben daar in het begin wel over gesproken. Maar dat bleek uiteinde lijk geen haalbare kaart." Wat wel naar Hoogezand ver huisde waren dus de handelsnaam Lagendijk en wat materiaal. „Daar bij moet je denken aan digitale be standen, hardcopy-files en derge lijke. „Vertaal Chupé Lembé maar als Lekker Eten", zegt Bernardina. „Dat klopt niet precies, maar een letter lijke vertaling zou in het Nederlands verkeerde associaties oproepen. En het gaat in ons restaurantje om lek ker, Antilliaans eten." Bernardina komt uit Goes, waar hij het grootste deel van zijn 27-jarige leven al woont. Tien jaar terug droomde hij nog een blauwe maandag van een loopbaan als voetballer, maar dat plan liep stuk. Hij volgde een detail handelsopleiding, maar wist langere tij d niet wat hij daarmee wilde doen. Dus besloot hij naar Curasao te gaan, het eiland waar zijn ouders vandaan komen en waar hij geboren is. „Even alles op een rijtje zetten en voor mezelf kijken wat ik wilde." Urven kwam er achter dat hij een familieman is. Thuis bleek toch meer Goes dan Curasao te zijn. Zeeuwse en Afrikaanse vrienden waardeerden zijn moeders kook kunsten altijd al en in de kerkge nootschap van de Bernardina's wer den de Antilliaanse hapjes - Vooral de pasteitjes' - ook zeer gesmaakt. Met zijn eigen detailhandelskennis en hulp van zijn familieleden moest hij met die ingrediënten een prach tig restaurantje op poten kunnen zetten. Vlissingen lag nog wat meer voor de hand dan Goes, omdat de Antilliaanse gemeenschap in de kuststad groter is. „Niet dat het restaurant alleen voor Antillianen is bedoeld. Zij moeten hun eigen sfeer in Chupé Lembé vinden. Maar ik hoop na tuurlijk dat ook Vlissingers, men sen van allerlei andere culturen en toeristen binnenstappen. Want ik denk dat iedereen in het restau rantje iets van zijn gading kan vin den." Urven Bernardina leek maanddagmiddag al gelijk te krij gen. Want niet alleen Antillianen, onder wie natuurlijk familieleden en leden van eigen kerkgenoot schap, maar ook inwoners van Vlis singen stapten de drempel over. Stag Binicewics had gewoon zin in een broodje tussen de middag. „Leuk om eens iets anders te probe ren. Smaakte prima hoor." Urven is blij dat te horen, want hij wil van zijn zaak geen hangplek voor Antillianen maken. „Naast mijn zaak opent binnenkort ook een Marokkaans koffiehuis. Het wordt steeds leuker tussen de Oude en de Kleine Markt. Samenscholin gen van hangjongeren mogen dat niet verpesten." IN DE REGIO Expositie Andries Steketee Lezing over Beeldenstorm KLflNE WALVIS MIJN DORP, MIJN STAD Voorlezen in Bevelandse bibliotheken woensdag 18 januari 2017 BE" Pand Lagendijk nog niet verkocht Willem Adriaansens Wemeldinge - Jan Arie Platteeuw, curator Begrijp Urven Bernardina goed. Er is niks mis met roti of kousen band. Maar op de kaart van Chupé Lembé kom je geen Suri naamse gerechten tegen. Want Chupé Lembé is een Antilliaans restaurant met typische gerech ten van de diverse eilanden van de Antillen. René Hoonhorst Vlissingen ELLEWOUTSDIJK Kunstenaar Andries Steketee exposeert in 't Kerkje van El- lesdiek in Elle- woutsdijk. De expo sitie is te bekijken op zaterdag 21 ja nuari en 4 februari en op zondag 12 en 26 februari, steeds van 13.30 tot 16.00 uur. De toegang is gratis. GOES Drs. Sander Was sing, historicus en conservator ver- öcnji Davtei bonden aan de Stichting Historisch Museum Hazers- woude, geeft maan dag 23 januari een lezing in het Histo risch Museum de Bevelanden in Goes. De lezing gaat over de Beeldenstorm in Goes en duurt van 19.30 tot 21.30 uur. De toegang is tien euro inclusief con sumptie. Aanmel den kan via secre- tariaat@hmdb.nl. GOES Jeugdcentrum SMWO, De Spinne, 09.30-11.30 uur- Inloopspreekuur voor vragen over de computer; 10.00- 11.00 uur - Spreek uur van wijkagent in de wijkinfowinkel; Bibliotheek, 10.00- 11.30 uur-Weke lijks Digitaal Café; Ambachtscentrum, 13.30-15.30 uur - Handwerkcafé; Centrum 't West- licht, Singelstraat 7, 13.30-16.30 uur - Jacqueline Roon verzorgt cursus mandala tekenen; Sportzaal de Spinne, 15.30-16.15 uur - Zaalvoetbal voor jongeren van 12 t/m 15 jaar; 16.15- 17.15 uur - Zaalvoet- 'S-GRAVENPOL- DER Tijdens de Natio nale Voorleesdagen wordt verschillende keren voorgelezen in de vestigingen van Bibliotheek Oosterschelde. Het prentenboek 'De kleine Walvis' staat centraal. Er wordt voorgelezen in 's-Gravenpolder (23 januari, 9.30- 10.30 uur), Goes (26 januari, 9.30- 10.30 uur) en Ka- pelle (30 januari, 9.30-10.30 uur). De sessies zijn gra tis toegankelijk. bal vanaf 15 jaar; In loophuis Oase, Rooseveltlaan 87, 18.30 uur - Geza- melijke Chinese maaltijd voor wie wil aanschuiven; Roos eveltlaan 87,19.00 uur - Start Fiets tocht; Sportzaal Thorbeckelaan, 19.00-20.00 uur- Sporten voor men sen van 55 tot 70 jaar met Heidi Bras 'S-HEER ARENDS- KERKE De Panhoeve, 19.30 uur - Bingo georga niseerd door Suffe Tutten KAPELLE Fruitteeltmuseum, Annie M.G. Schmidtsingel 1, 13.00-17.00 uur - Expositie 'Langs het tuinpad van mijn vader'; De Vroone, C.D. Vereekestraat 74,13.00-17.00 uur - Biljarten voor se nioren; 19.15 uur- Bridgeavond; Bie- zelingseweg 6, 19.30-21.30 uur- Open repetitie avond Jong dames koor Shira voor dames van 15 tot 49 jaar KLOETINGE Dorpshuis Amicitia, 20.00 uur - Lezing Peter Toonen met als thema 'De thuis komende aarde' KRUININGEN Reimerswaalhal, 09.30-10.30 uur- Bewegingsuur 50+ YERSEKE Moerzicht, 10.00- 11.15 uur - Wande len in groepsver band Urven Bernardina in Chupé Lembé. foto dirk-jan gjeltema BRILJANTEN PAAR GOES De heer en mevrouw Cornelisse-Oranje leerden el kaar net na de bevrijding in 1945 kennen op een verjaardag. Na zeven jaar verkering werd in 1952 getrouwd. Gisteren vierde het Goese echtpaar het 65-jarig huwelijk. Het bruidspaar is geboren en getogen in Bergen op Zoom en kwam via diverse omzwervingen in Zeeland terecht. Eerst in Kruiningen, maar inmiddels woont het paar alweer vele jaren in Goes. Zondag wordt het briljanten huwelijk uitgebreid ge vierd. FOTOMARCELLEDAVIDSE

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 61