J Arts met kinderporno geschrapt als kinderarts 5 Manning komt vervroegd vrij MADAGASKAR Rijk verdient aan vastgoed Geen respijt zwartspaarder Volkert van der Graaf hangt de reclassering de keel uit omdat hij zijn toezicht dwarsboomt. En op weg naar de rechtszaak waar justitie juist dat wil bespreken, strandt hij vanwege de treinstoringen. Justitie kiest chiquere woorden, maar de boodschap is helder: Vol kert van der Graaf gedraagt zich als een enorm lastpak. Bij het contact dat hij moest houden met de re classering - een voorwaarde voor zijn vrijlating na twaalf jaar cel - maakte de voormalig milieuactivist het echt te bont. Soms kwam Van der Graaf niet opdagen voor een gesprek. En an ders maakte hij zich wel onmoge lijk als reclasseringsmedewerkers hem wilden begeleiden, of vroegen naar zijn (tweede) leven. „Hij lokt discussie uit, ontwijkt vragen of geeft standaardantwoor- den. Soms geeft hij antwoord op vragen die niet gesteld worden. Hij geeft geen inzicht in zijn persoon. Op die manier kunnen we niet in schatten of hij in de toekomst weer in de fout zal gaan", zei Gerard Robben namens het Openbaar Mi nisterie gisteren. „Volkert stelt alle vragen die hij krijgt ter discussie. Hij heeft zich echter te houden aan de opgelegde voorwaarden." De of ficiële aanklacht luidt dat Van der Graaf'ontoereikend meewerkt aan het toezicht op hem'. Want hij kwam op 2 mei 2014 weliswaar voorwaardelijk vrij, maar daar zit 'm de kneep volgens justitie. Te genover de voorwaarden 'stelt hij zich niet constructief op'. Ergo: al les moet op zijn manier. Zo kan het toeval zijn, maar uit gerekend op de dag dat het OM in een rechtszitting eist dat hij voor Hij lijkt te denken dat hij vrij man is, maar de rechter was helder: de straf is 18 jaar zijn misdragingen voor één jaar te rug de cel in moet, komt Van der Graaf niet opdragen. De grote stroomstoring bleek hem te zijn ontgaan, dus ontdekte hij te laat dat er geen treinen reden. En dat ter wijl hij er zo graag bij wilde zijn. „Hij heeft mij dat nadrukkelijk la ten weten", haast zijn advocaat Willem lebbink te zeggen. Bijko mend probleempje: Volkert neemt zijn telefoon niet op. Niemand weet waar hij uithangt. Het OM wil dan maar zonder Volkert beginnen. Maar de rechter strijkt - na een pauze van een hal fuur - de hand over het hart: de zit ting wordt uitgesteld tot 'een zo snel mogelijke datum'. Het recht van de moordenaar van Pim For- tuyn om aanwezig te zijn, weegt zwaar. „Helaas, het is niet anders", verzucht de rechter. Op de gang lijkt Jebbink nog geen teken van leven te hebben gekregen. „Maar ik wil er even niets over kwijt." Justitie volhardt in de eis: al moet het nog weken duren, Volkert moet weer achter tralies. Meewerken Die eis lijkt kansrijk, want in fe bruari zei nota bene het gerechts hofletterlijk dat Van der Graaf be ter moest meewerken met de re classering. Toen al was gebleken dat hij bij ge sprekken alleen maar 'hallo' en 'tot ziens' zei, om vervolgens de benen te nemen. Van der Graaf had toch al weinig op met zijn vrijlatingsvoorwaar- den. Zo vocht hij met succes zijn enkelband, een locatieverbod en verplichte bezoeken aan de psy choloog aan. Voor het OM is het welletjes: „Hij lijkt te denken dat hij vrij man is", zegt Robben. „Maar de rechter was destijds helder: de straf is achttien jaar." De 40-jarige Amsterdammer werd in oktober 2015 gearresteerd we gens het bezit van dertien porno grafische afbeeldingen met kinde ren. Daarop werd de arts op non-ac tief gezet door het Nijmeegse zie kenhuis en werd zijn tijdelijke con tract niet verlengd. Na onderzoek trof de politie op de computer van de man ook chatgesprekken aan over kinderporno. Het medisch tuchtcollege vindt dit gedrag niet samengaan met zijn werk als kinderarts. Het vertrou wen van de samenleving, patiënten en familie in de arts is ernstig ge schaad. Ook al vond dat gedrag plaats in zijn privétijd, het tast 'het algemeen belang van een goede in dividuele gezondheidszorg aan', al dus het college. De man verbieden ooit nog als arts te werken, vindt het tuchtcol- i De politie trof op de computer van de man ook chatgesprekken aan over kinderporno lege echter te ver gaan. Hij heeft geen pedoseksuele geaardheid en lijdt niet aan een persoonlijkheids stoornis. Ook heeft hij zich direct laten be handelen. Dat maakt dat het geen bezwaar hoeft te zijn dat de man in de toekomst nog sporadisch als arts met kinderen in aanraking kan ko men. Gestraft Daarnaast is de man door alle me dia-aandacht al flink gestraft. Het is nog maar de vraag of de man ooit nog als arts ergens aan de slag kan. Tijdens de zitting van het tuchtcol lege, november vorig jaar, zei de man seksverslaafd te zijn. woensdag 18 januari 2017 WASHINGTON WikiLeaks- klokkenluider Chelsea Manning wordt vervroegd vrijgelaten door de aftre dende Amerikaanse presi dent Barack Obama. De voormalig militair analiste werd in 2013 veroordeeld tot een celstraf van 35 jaar omdat zij in 2010 meer dan 700.000 vertrouwelijke do cumenten doorspeelde. Wikileaks-oprichter Julian Assange gaf vorige week aan dat hij zichzelf zal laten uitleveren aan de VS als Obama in zijn laatste dagen als president gratie verleent aan Manning. Het is nog onduidelijk of hij de daad bij het woord voegt. Zeker 27 mensen zijn de afgelopen tijd in het zui den van Madagaskar bezweken aan de pest. De ziekte komt nog maar zelden voor bij mensen. DEN HAAG Het Rijk heeft vorig jaar 278 miljoen euro verdiend met de verkoop en verhuur van vastgoed. Dat is meer dan de 247 mil joen euro in 2015. De op brengst vloeit in de staats kas. Het grootste deel -133 miljoen - kwam van de verhuur en pacht van agrarische grond. Verder verkocht het Rijk grond en deed het ruim zestig ge bouwen van de hand. DEN HAAG In de strijd tegen belastingontduiking zal er geen respijt meer zijn voor zwartspaarders die alsnog hun spaarcenten opgeven bij de fiscus. De kortingen op de boetes voor dergelijke zwartspaar ders zullen volledig verdwij nen. Door het afschaffen van de zogenoemde in- keerregeling kan de Belas tingdienst straks sneller boetes uitdelen. Wéér weet Volkert j ustitie te irriteren Tobias den Hartog Victor Schildkamp Amsterdam Advocaat Willem Jebbink heeft weinig aan zijn telefoon: Volkert neemt niet op. foto pim ras —Gerard Robben De voormalige arts van het Rad- boudumc in Nijmegen bij wie in 2015 kinderporno werd gevon den, mag nooit meer als kinder arts werken. Dat heeft het Me disch Tuchtcollege in Amster dam gistermiddag bepaald. Niek Opten Amsterdam/Nijmegen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 5