6 GELD GOEDE RAAD Zonnepanelen De wasmachine draait, de muziek staat aan en je zet nog maar eens een bakje koffie. Met dank aan het invallende zonnetje, dat alle stroom daarvoor levert. Helemaal gratis. Behalve dan de zonnepanelen die je daarvoor nodig hebt. Doen of niet? Voor de aanschaf van zonnepanelen zijn goede argu menten te vinden. Allereerst kan het een milieube wuste keuze zijn. Als je duurzaamheid belangrijk vindt, is het een extra stap voor een groe nere energiehuishouding. Maar ook financieel valt er alles voor te zeggen. Je maandelijkse energielasten gaan omlaag en na een aantal jaren is de in vestering terugverdiend. Hierbij de belangrijkste vragen en antwoorden over zonnepanelen. Zonnepanelen zetten zonlicht om in elektriciteit. Geen wissel stroom, waar je huishoudelijke appa ratuur op leeft, maar gelijkstroom. Daarom worden panelen altijd geïn stalleerd met een omvormer: een kastje dat de stroom van de panelen omzet in wisselstroom. Daar merk je niets van. Een kabel voert de stroom naar de meterkast, waar de zelf opge wekte stroom op het elektriciteitsnet wordt aangesloten. Wanneer je meer stroom opwekt dan je op dat moment verbruikt, lever je de overtollige stroom aan het net. VRAGEN REACTIES Globaal verdienen de panelen zich in 8 tot 12 jaar terug Verbruik je meer dan je levert, dan neem je - net als nu - stroom van het net af. Afname en teruglevering mo gen tegen elkaar worden wegge streept. Dat heet salderen. Je (slimme) meter houdt precies bij wat je levert en verbruikt en het energie bedrijf verrekent dat. Zonnepanelen zijn er in meerdere formaten. De keuze voor type en af meting hangt onder meer af van de leverancier, de gewenste capaciteit en de legpuzzel op het dak. Het meest gangbare model is circa 1,5 vierkante meter groot (1,65 x 99 cm). Nederland heeft voldoende zonu- ren. Ook met bewolkt weer wekken de panelen elektriciteit op, al is de op brengst in de herfst- en wintermaan den beperkt. Op diverse sites van or ganisaties en leveranciers vind je een 'dakcheck' om te zien wat er in jouw woonsituatie mogelijk is. Houd er wel rekening mee dat de berekening van de opbrengst en terugverdientijd vaak wat aan de zonnige kant is. In de meeste gevallen biedt het dak onvoldoende ruimte om met zonnepanelen alle benodigde stroom op te wekken, maar wel een groot deel daarvan. De opbrengst van 'Betaal je premies voor het hele jaar ineens' 'Boek automatisch geld naar je spaarrekening' de panelen is ook afhankelijk van de helling van het dak en de ligging ten opzichte van de zon. Een schaduwvrij dak op het zuiden met een hellings- hoek van 35 graden is ideaal. Een vrij standaard zonnepaneel met een vermogen van 250 Wattpiek levert in Nederland zo'n 213 kWh per jaar op. Het gemiddelde stroomver bruik van alle Nederlandse huishou dens is circa 3.400 kWh. Om die hoe veelheid op te wekken heb je dus circa zestien panelen nodig (3.400:213). Dat zijn er best veel. Maar als je dak bij voorbeeld voor acht panelen ruimte Tips voor het aflossen van schulden biedt, leveren die nog altijd wel de helft van je elektriciteit. kWh staat trouwens voor kilowattuur: dat is 1000 Watt stroom per uur. Zo ver bruikt een moderne wasmachine per uur ongeveer 700 watt aan stroom, of wel 0,7 kWh. Stel dat je voor die zestien pa nelen van 250WP van een A- merk kiest. Die kosten in totaal circa 4.000 euro, exclusief btw. Voor het installeren mag je rekenen op zo'n 1.350 euro (ook excl. btw). Verdiep je bij het aanvragen van offertes in goede leveranciers. Er zijn veel goed kope panelen uit lagelonenlanden op de markt, maar die zijn kwalitatief vaak onder de maat. Daarom is het raadzaam panelen te kiezen met bij voorbeeld het TüV-keurmerk. De Consumentenbond houdt een lijst bij van goede leveranciers die zij en Eu ropese zusterorganisaties regelmatig controleren op kwaliteit. De rijksoverheid verstrekt geen subsidie meer. Maar het is wel mogelijk om de btw (21 procent) op aanschaf en installatie terug te ont vangen. Dat pakt zelfs gunstiger uit dan eerdere subsidieregelingen. Hoe zit dat? Als je als particulier stroom levert aan het energienet ben je aan te merken als ondernemer. Je valt dan onder de kleineonderne- mersregeling. Je betaalt dan welis waar een klein beetje btw over de op- Rob Nijman, financieel journalist woensdag 18 januari 2017 Stroom van de IZonnestroom, hoe werkt dat? 44 2 Hoeveel panelen? Vorige week schreven we in Geld&Goede raad over financi ële detox: het uitvlooien van je inkomsten en uitgaven. Hierbij enkele reacties. Spaargeld levert door de lage rente nu vrijwel niets op, weet ook Gerda Bout. Dan kan je je geld wellicht beter gebruiken om premies in één keer te beta len in plaats van maandelijks. Het kan weliswaar een stevig bedrag zijn, maar je bent bij di verse instanties goedkoper uit door je verplichtingen in één overboeking te voldoen. 'Wij doen dat altijd met de zorgverze kering (dat scheelt zeker 3 pro cent), en bijvoorbeeld de voorlo pige aanslag inkomstenbelasting (1,75 pet). Ik ga nu bekijken met welke dingen we dit nog meer kunnen doen. Alle beetjes hel pen, toch?' 'Wij kregen een gouden tip van onze zoon', schrijft Fons Corne- lissen: 'Boek automatisch een fors bedrag over naar je spaar rekening.' Het idee is dat je een groot deel van je besteedbaar inkomen standaard op je spaarrekening zet. Het verplicht je om bijzon dere uitgaven - de wat grotere kostenposten, die vaak eenmalig zijn - eerst vanuit deze spaarre kening terug te storten naar de betaalrekening. In feite een slimme extra drempel alvorens je stevige uitgaven doet. 'Daardoor geef je die grotere bedragen veel bewuster uit!' Chistiaan Oosterveen meldt dat hij hoger opgeleiden met schul den begeleidt nadat hij zelf ooit een forse schuld moest aflos sen. Enkele tips op basis van zijn ervaringen. '1. Start bij het afbetalen van schulden met de kleinste bedra gen. Elk resultaat geeft een goed gevoel en motiveert ook voor de langere termijn. 2. Zoek een positieve reden waarom je wilt afbetalen in de vorm van een grote beloning, bij voorbeeld een overnachting in een luxe hotel. Een budgetcoach zal me voor gek verklaren, een performance-coach zou me juist aanmoedigen. 3. Zorg dat je alles wat je bezui nigt opstapelt bij het bedrag dat je maandelijks aflost. 4. Zoek naast je werk een kleine, extra inkomstenstroom van 100 a 300 euro per maand.' 3 Wat kost zo'n installatie? 4 Krijg je ook subsidie? •-L*

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 47