1 2 3 3 Nuna IVVI Mutsy Evo Bik Bui jaboo falo Vijf testamenttips van Lucienne van der Geld 4 tieme portie te claimen." Toen in 2003, na een halve eeuw discussie, het nieuwe erfrecht van kracht werd, bleef de legitieme portie overeind. Een gemiste kans, meent Van der Geld. „De legitieme portie is een grof instrument, een paardenmiddel dat leidt tot dubbelingen in de wet. Neem de beoogde bescherming van (minderjarige) kinderen: daarvoor zijn ook andere regelingen. Zo kan een kind via een 'som ineens' recht doen gelden op financiële ondersteu ning voor studie. Iets soortgelijks geldt voor kinderen die vanwege geestelijke of lichamelijke beperkin gen niet in hun eigen levensonder houd kunnen voorzien." Theorie en praktijk groeien uit el kaar, want bij ouders leeft steeds va ker de wens een of meer kinderen te onterven (zie kader). Meestal omdat ouders en kinderen langdurig ruzie hebben. „Verbroken contact leidt vaak tot onterving", weet Van der Geld. „Als je je kinderen onterft, is dat ook een boodschap over je graf heen aan het kind: jij hebt mij zwaar teleurgesteld." Bevoogding Meer principieel is de vraag waarom je niet zelf kunt bepalen: dat stuk verdriet van een zoon krijgt niets! Zeker in een tijd waarin persoonlijke autonomie hoogtij viert. „Die beper king past niet meer in deze tijd en wordt steeds vaker gezien als onge wenste bevoogding door de over heid", bespeurt Van der Geld. In samenwerking met de Radboud Universiteit onderzoekt Netwerk Notarissen de mening van burgers en professionals over de legitieme por tie. Over de uitkomsten kan ze nog geen mededelingen doen. „Maar ik kan wel zeggen dat de legitieme por tie lééft onder de mensen. Er komen veel vragen over, het leidt tot veel problemen. De legitieme portie heeft ook een dubbelzinnig karakter: je wordt er als ouder van kinderen, maar ook als kind van je ouders, mee geconfronteerd. Elet oordeel over de legitieme portie wordt waarschijnlijk bepaald door de positie van waaruit je ernaar kijkt." Rompslomp Ze onderzoekt met haar collega's ook hoe het in het buitenland is geregeld. „De legitieme portie komt voor in verschillende varianten. Maar in veel landen kun je je kinderen bij testa ment volledig onterven. Of dat beter is? Het is in ieder geval duidelijker. Zoals het maken van een testament altijd de voorkeur heeft boven de af handeling van je nalatenschap over laten aan de wetgever." Het had mevrouw Van B. in elk ge val veel rompslomp bespaard als al leen het testament van haar man be palend was geweest, zegt ze. „De hele zaak sleept al maanden, omdat er zo veel geregeld en uitgezocht moet worden. Ik ben sinds het overlijden van mijn man alleen nog maar bezig geweest met die nalatenschap en ben aan rouwen amper toegekomen. Uit eindelijk komt het wel goed, maar de financiële perikelen die ik onge vraagd op mijn dak heb gekregen, kan ik missen als kiespijn." woensdag 18 januari 2017 GO Is hij makkelijk te til len? En ook heel be langrijk: past de inge klapte wagen wel in de auto. Wie wil be sparen koopt een tweedehandswagen. De meeste wandelwa gens gaan met gemak enkele kinderen mee! De bond raadt aan staande ouders af de Mosey van Easy Wal ker te kopen. De baby kan uit de reiswieg vallen omdat die te ondiep is.— Bart Rost Vanaf €820 Beste uit de test Rijdt fijn in stad, het bos en de duinen. Zwaar om te tillen, niet ideaal in het openbaar vervoer. O I Vanaf €620 Beste koop Bedienen van de rem en verstellen benen- steun gaan soepel. Zitje is diep en hard voor een 1-jarig kind. Vanaf €1.075 Duwstang fijn en goed verstelbaar. Opgevouwen is hij groot en zwaar. o CQ Z) C z O O z O cc CQ s IVind je het belangrijk wat er na je dood met je geld en bezittingen gebeurt? Maak dan een testament en - minstens zo belangrijk - actualiseer dat regelmatig. Interesseert het je niet? Maak je dan niet druk en laat het lekker over aan de wet gever en de nabestaanden. 2 Stel jezelf de vraag: wil ik een principieel testa ment of een momentop name? Principieel wil zeg gen dat je nadenkt over de langere termijn; bijvoorbeeld datje kleinkinderen ook meeprofiteren van je nala tenschap. In een testament als momentopname schenk je aan die aardige buurvrouw die de laatste maanden zo goed voor je heeft gezorgd. 3 Denk in scenario's, vooral in onwenselijke of 'ondenkbare'. Wat als mijn dochter gaat scheiden, mijn zoon vroegtijdig over lijdt etc. Notarissen zijn ex perts in strategieën om de risico's van verschillende scenario's zo goed mogelijk af te dekken. 4 Wil je na je dood tot in het oneindige verder leven op Facebook, Twitter, Instagram en wat dies meer zij? Dat kan nogal belastend zijn voor je nabestaanden, elk jaar weer het bericht 'fe liciteer Henk met zijn ver jaardag'. Neem een sociale- media-clausule op in je tes tament, waarin je iemand aanwijst die je accounts af sluit, al dan niet met een paar mooie laatste woorden. 5 Wil je iemand onterven of de een meer schen ken dan de ander? Formu leer het dan zo duidelijk mo gelijk. Daarmee voorkom je onnodige rechtszaken over bedoelingen en slepende ru zies als gevolg van ge krenkte gevoelens.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 44