BUITEN Oranjebruine schoonheid 11 Je hoeft niet altijd ver van huis te gaan of op de gebaande paden te blijven om een mooie wandeling te maken. In Wemeldinge bijvoorbeeld vind je natuur, cultuur en historie om de hoek. Het is verleidelijk om steeds dezelfde natuurgebieden te bezoeken als je gaat wande len. Maar het is zoveel leuker om niet voor de gebaande wegen te gaan. Je leert je woonomgeving beter kennen en ontdekt prachtige, nieuwe plekjes. Daarom besluit ik Wemeldinge eens te verkennen. Het schijnt dat je in en rond dit dorp heerlijk kunt lopen. Op internet zijn diverse interessante Wemeldinge-wandelroutes te vin den. Maar ik heb vandaag zin om mijn eigen route samen te stellen. Ik wil in ieder geval een deel van het ^Wemeldinge is een gezellig dorp. Passanten zeggen elkaar vriendelijk gedag dorp zien, een stuk door de natuur lopen en uitkomen bij de jachthaven. Daarom parkeer ik mijn auto op het Dorpsplein en loop via de Dorps straat richting de Maartenskerk. On derweg zie ik mooie huisjes en aan beide kanten van de Dorpsstraat staat een strakke rij leilindes. Wat een prachtig straatje! En Wemeldinge is een gezellig dorp: alle voorbijgangers zeggen vriendelijk gedag. De wande ling begint goed en wordt alleen maar beter als ik de Maartenskerk zie. Het is een zonnige dag, de (waar schijnlijk) oudste kerk van Zuid-Be veland komt goed tot zijn recht. Ach ter de kerk ligt de hoogste vliedberg van Zeeland. Het twaalf meter hoge Rijksmonument werd volgens de website van de Maartenskerk vanaf de elfde eeuw na overstromingen in fasen opgeworpen. Vliedbergen had den zowel een vlucht- als militaire functie. Hier stonden vaak verdedi gingstorentjes op van de plaatselijke landheer. Fascinerend om je voor te stellen hoe het leven er voor de men sen uitzag die hier honderden jaren geleden leefden. In gedachten loop ik verder de polder in, een paar kilome ter over de Blauwhuisweg en het Bie- zewegje. Dit is een heerlijk weids stuk. Je ziet boomgaarden, polders en kijkt tot de toren van Kapelle. Een perfect rondje om even uit te waaien. Ook Wemeldingenaar Cor van Zet ten maakt een wandeling. „Ik loop dagelijks een rondje van zeven of acht kilometer. Voor de gezondheid - maar ik vind het ook gewoon leuk. Mijn favoriete plekken zijn de Oos- terschelde en de jachthaven. Daar kun je eventueel ook even wat drin ken." Via de Bredeweg, Zwaakseweg en Oostelijke Kanaalweg vervolg ik mijn route naar de Wemeldingse jachthaven. Eventueel zou je deze wandeling van bijna zes kilometer kunnen uitbreiden door via de Zwaakseweg rechtsaf te slaan naar de Westelijke Kanaalweg en een kijkje te nemen bij het ruim honderdvijftig jaar oude Kanaal van Zuid-Beveland. Dat verbindt vanaf 1866 de Ooster- schelde met de Westerschelde. Maar het begint donker te worden, dus ik loop verder richting de jachthaven. Wandelaars lopen daar een rondje over het sluisplateau en gaan via een bruggetje terug het dorp in. Nu hoefje alleen nog maar rechtdoor tot de par keerplaats. Wat een leuke, afwisse lende wandeling was dit! Een absolute aanrader. Met of zonder routekaart. NATUURJOURNAAL Veel paddenstoelen groeien op hout van levende of dode bomen. Er zijn soor ten die bijna altijd op dezelfde boom of struik groeien. Zo vindt je het judasoor bijna altijd op vlieren en de zalmzwam op iepen. De po- pulierenleemhoed is iets minder streng in de leer, want die groeit behalve op populieren ook vaak op wilgen, die overigens wel nauw verwant zijn aan populieren. Maar er zijn ook veel hout bewo nende paddenstoelen die je wille keurig op allerlei verschillende struiken en bomen kunt vinden. Zoals het bekende elfenbankje of de wijd verbreide honingzwam. Dan zijn er ook nog soorten die weliswaar niet aan bepaalde bo men of struiken gebonden zijn, maar die wel een zekere voorkeur hebben. Bij die groep hoort het fluweelpootje; een oranjebruine schoonheid die ook momenteel nog volop te vinden is. Sterker nog: van deze soort wordt vaak be weerd dat ze pas verschijnt als de eerste nachtvorsten achter de rug zijn. Daar valt wel wat op af te din gen, maar feit is dat fluweelpoot jes op dit moment erg talrijk zijn. Heel vaak vind je fluweelpootjes op iepen. Dat kan zijn op stobben van afgezaagde bomen; waar het vrijwel altijd de eerste soort is die zich op het van nature keiharde hout weet te vestigen. Maar ook op kwijnende en dode iepen ver schijnt het fluweelpootje opval lend vaak. Zo staat er momenteel langs de Notenboomdijk ten wes ten van Nisse een iep waar meer dan tienduizend fluweelpootjes op groeien. Fluweelpootjes behoren tot de plaatjeszwammen. Ze hebben de klassieke paddenstoelenvorm van een steel met een ronde hoed er bovenop. De steel is op de onder ste helft meestal bruin of zwart van kleur en hij is bedekt met vil- tige beharing. Daaraan dankt het fluweelpootje haar naam. 6,4 KILOMETER Oosterschelde woensdag 18 januari 2017 GO Rondje uitwaaien Joanne Karkdijk Een wekelijkse wandeling door Zeeland. Vandaag: Wemeldinge Een tweewekelijkse rubriek over natuur in Zeeland Chiel Jacobusse Fluweelpootjes, foto chiel jaco busse _A De jachthaven A Door de polders rond Wemeldinge A Cor van Zetten

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 39