9 Het jaar is net begonnen en tis al weer doffe ellende, Nou zijn boerin Bertie en Esther weer uit mekaar manomanom an raapte en in zijn broek stak. Luttele seconden later sloegen de vlam men uit zijn broekspijp. Fosfor moet dus onder water of ondr een laag inert gas worden be heerd. Bovendien blijft er bij ver branding ook lichtradioactief rest materiaal over. Dat moet naar de Centrale Opslag voor Radioactief Afval (Covra) in Borssele. Vandaar gelden voor Thermphos, ook al Wie een beter idee heeft, komt maar met een emmertje draait de fabriek niet meer, nog steeds de strengste veiligheids voorschriften. Operators en een volledige bedrijfsbrandweer zijn verplicht zolang er nog tonnen fos- forslik liggen. De springkuipen voor personeel zijn nog steeds ge vuld. De Regionale Uitvoerings dienst (RUD), de Veiligheidsregio Zeeland, de provincie, het ministe rie van Infrastructuur Milieu (nucleair toezichthouder) en de Arbeidsinspectie kijken voortdu rend over de schouder mee. En gelhardt: „We voelen ons als een Chinese jongleur die terwijl hij talloze borden hoog houdt, aan zijn jaspanden wordt getrokken." VCB en DS begonnen als pio niers aan de sanering. Er is name lijk weinig ervaring met het op ruimen van fosforfabrieken. De methoden die zijn toegepast, blij ken desastreus en duurkoop. Landfilling - fosforslik in een put dumpen en afdekken - in China, Canada en de Verenigde Staten toont dat aan. Engelhardt vertelt dat in de Amerikaanse staat Idaho fosforslik in een enorme put is ge stort en vervolgens afgedekt. „Daarna bleek dat het grondwater vervuild raakte door arseen dat in het slik zit. Nu wil len ze de fosfor toch gaan verwer ken. Het plan is de grond weg te halen en er een laag water op te zetten. Daarna kan het beetje bij beetje worden afgegraven. Hoe ze dat precies gaan doen, is nog on duidelijk." In Nederland is landfilling ver boden. DS experimenteert daarom met filteren, persen en verbranden. Tal van problemen hebben het proces vertraagd. De slik moet tot boven de 44 graden worden verwarmd om te kunnen verpompen. In de praktijk blijkt het transport lastig. Ook de ne gentien verschillende samenstel lingen van het fosforslik zorgen voor hoofdbrekens. Er zijn talloze membranen in de filterinstallatie gesneuveld. Of de calcineeroven raakte oververhit. Toch is er vooruitgang, zegt DS- projectleiderTimo Oud. „Kijk hier rijden we langs tank 5. Daarin hebben we de bulk van het fosfor slik - zo'n 1.700 ton - samenge bracht. Het probleem is het slik in deze tank gangbaar te maken." Bovenop ligt een enorme staaf mixer, waarmee DS wil proberen de hardste lagen in gang te krij gen. „Toch hebben we veel geleerd en aangepast. De installatie draait nu stabiel. We zien kans om de productie te verhogen van 25 naar 50 tot 60 ton per week." Met die verwerkingstonnages is DS nog zo'n jaar bezig. Aan be heerskosten loopt de teller zo nog op naar 6 tot 7 miljoen euro. Van daar dat de provincie het Rijk en Brussel om hulp vraagt. Hetzelfde Brussel dat indertijd weigerde maatregelen te nemen tegen de Kazachse fosforproducent Kazphosphate, dat fosfor onder de kostprijs op de Europese markt dumpte en daarmee Thermphos velde. We mogen niet neuzen bij de blauwe containers. Foto's maken, zelfs vanuit de bus, is een no-go. Veiligheidsvoorschriften meneer! Mogelijk wil DS de zelf uitgedok terde techniek mondiaal vermark ten en concurrentie niet met foto's op het goede spoor zetten? Een helder antwoord blijft uit. De boodschap is: de sanering komt goed, maar het duurt nog even en wie dat betaalt, is nog de vraag. PZC ONLINE woensdag 18 januari 2017 PC iee heeft, kom maar - Dick Engelhardt, Van Citters Beheer UW REACTIE De rechtszaak van Vol kerf van der Graaf in Amster dam is gisteren uitgesteld omdat hij vastzat in het ver keer. „Belachelijk dat ze dan die zaak uitstellen, dat ze hem gewoon berechten zonder zijn aanwezigheid", zegt Frank van Driel op Fa- cebook. Het Openbaar Mi nisterie eist dat Van der Graaf opnieuw de gevan genis ingaat, omdat hij af spraken met de reclasse ring zou hebben geschon den. „Zit vast, was het maar zo'n feest", grapt Chafreda Kasperski. Mark Ballemans schrijft. "Er is toch geen 1 land ter wereld waar politieke moorde naars zo snel vrij zijn." TWITTER RFderechtdoorzeeste @TX10emmie Het Boer Zoekt Vrouw sprookje is over. Bertie Steur en Esther zijn uit el kaar. Esther zou alleen toch gelukkiger zijn dan samen met de boerin uit Renesse. Ook zou Esther moeite hebben om te aar den. Het stel gaat als vrien den uit elkaar. De relatie duurde bijna twee jaar. ONLINE TOP 5 1. Zeeuwse trucker (66) ontsnapt aan dood bij zwaar ongeluk 2. Zelfs de Zeeuwse lucht is niet schoon 3. Burgemeester Berg- mann gaat diep door het stof 4. De Nooijer per direct weg bij Telstar 5. Jonge ondernemers wagen hun kans in de bin nenstad van Goes Kijk op www.pzc.nl of @pzcredactie facebook.com/depzc @pzcredactie

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 37