Ouderen leren helpen bij Arduin 50% f 4,85 59>29 041 Winkels XX Click Collect Make More Happen' 7 Oproep aan Middelburg belofte na te komen OP FT TCF 9e INKTCARTRIDGE 44% 5,SO Korting J 0G, e Het beeld werd in maart 2014 aan gereden door een vrachtwagen. In november werd het voor reparatie weggehaald en sindsdien staat op het Koorkerkplein bij de Lange Jan een lege sokkel, waaruit een scherpe gerafelde metalen punt steekt. „Mijns inziens begint het een beschamende vertoning te worden", schrijft Ko Jan Provoost in een brief van 6 januari aan het ge meentebestuur. Provoost nam het initiatief voor het kunstwerk, dat is gemaakt door Gerard Brouwer, ter ere van het 50- jarig bestaan van de Zeeuwse Ring rijders Vereniging. Na de onthul ling in november 2014 aanvaardde de gemeente het beeld in eigen dom. Mét de belofte het te beheren en onderhouden, en te repareren als het beschadigd zou raken. Die belofte is de gemeente nage komen. Het beeld was zelfs zo ern stig beschadigd dat er meer werk en geld nodig was om het te herstellen. Daardoor duurde de reparatie ook langer. Een jaar geleden was De Ringrij- der eindelijk in ere hersteld. On danks de belofte dat het toen snel zou terugkeren, ligt het beeld nog steeds bij bronsgieterij Steylaert in Waardenburg. De gemeente liet in augustus al weten dat met omwo nenden gesproken zou gaan wor den over een nieuwe, veiligere plek voor De Ringrijder, tussen de bo men op het plein. Daarover is wel met Provoost ge sproken, maar nog steeds niet met de buurt. „Dat doen we in februari en dan kan het in maart teruggezet worden", reageert wethouder Sas- kia Szarafinski. Dat klinkt bekend. „We zijn er gewoon nog niet aan toegekomen", legt de wethouder uit. „We zitten niet zo dik in de medewerkers kunst en cultuur en er was wel veel werk: heroriëntatie op de gemeen telijke taken, een nieuw cultureel profiel, de toekomst van de Vlees hal, Facade staat weer voor de deur." Provoost biedt in zijn brief ook zijn hulp aan 'om herplaatsing te bespoedigen'. Szarafinski wil wel met de Zeeuwse Ringrijders Vereniging overleggen over 'een soort onthul ling'. „Dat zou leuk zijn." De cursus van de Academie van Stichting Arduin gaat in op di verse aspecten die komen kijken bij activiteitenbegeleiding in de ouderenzorg. Arduin zoekt hier voor samenwerking met Zorg- stroom, die een aantal zorgcentra op Walcheren runt. In het Veerse zorg- en verpleeg- centrum kunnen mensen die nog thuis wonen maar extra steun no dig hebben al terecht voor de dag besteding in het kader van de Wmo. De Stichting Arduin hoopt dat haar cliënten door de cursus hun kans op een betaalde baan vergroten. De stichting benadrukt echter dat de lessen niet alleen voor hen zijn bestemd. Bewoners van Nieuw Sandenburgh, buurtbewo ners en thuiswonenden ouderen uit de omgeving kunnen ook meedoen. Arduin hoopt zo ver eenzaming onder alleenstaanden ouderen te voorkomen. Door deel te nemen aan de cursus houden zij contacten, kunnen ze hun net werk uitbreiden en zo langer zelf standig blijven wonen. Het project begint op 1 februari en wordt wekelijks gegeven op vrijdagmiddag van 10.00 tot 16.00 uur. De cursisten doen tijdens de lessen ook ervaring op met uit eenlopende werkzaamheden bin nen de ouderenzorg. Van het hel pen van de bewoners van een zorginstelling met hun dagelijkse Stichting Arduin biedt cursus aan voor een ieder die ouderen wil begeleiden in het dagelijks leven bezigheden, huishoudelijk werk tot uiterlijke verzorging en het meehelpen aan het organiseren van activiteiten. De gemeente Veere wil het pro ject ondersteunen en geeft er een eenmalige subsidie van 25.000 euro voor. 3 in 1 Canon Inkjetprinter Canon Pixma MG6850 Alleen geldig in de winkel t/m dinsdag 24 januari 2017 16GB Usb-stick U202 bi Koffiebonen Lazarro Espresso of Dark roast woensdag 18 januari 2017 WA Ringrijders willen kunstwerk terug De Zeeuwse Ringrijders Vereni ging en kunstenaar Gerard Brouwer zijn het wachten beu. Na bijna driejaar willen zij dat de gemeente Middelburg haar be loftes nakomt en eindelijk het beeld van De Ringrijders terug op zijn sokkel zet. Maurits Sep Middelburg De Ringrijder. Hoe kan ik ouderen helpen aan de balie, in het restaurant of met het huishouden? Onder werpen die aan de orde komen in de cursus die Arduin wil geven in zorg- en verpleegcen- trum Nieuw Sandenburgh in Veere. Annemarie Zevenbergen Veere STAPLES Geldig bij aankoop van 2 dezelfde cartridges OFFICEJET VALUE PACK Printen met 5 gescheiden inktcartridges r°Si "'8* TOSHIBA Leading Innovation nu Usb aansluiting: 2.0 Maximaal 10 stuks per klant 5874898 (4,00 excl, BTW) -79se<r 5837862 15ppm Zwart 9.7 ppm Kleur Touchscreen ((f)) (66ree- 49,00 excl. BTW) fofl/têAAD BESPAAR 4412029 (8£9- 5,00 excl. BTW) V 00

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 35