Meer bezuinigingen van Vlissingen geëist Chupé Lembé nieuw in Vlissingse horeca 6 Eens echt Antilliaans eten? Goesenaar Urven Bernardina maakt het mogelijk. Op de Oude Markt in Vlissingen kunt u vanaf deze week elke dag terecht. IN DE REGIO B< r egrijp Urven Bernar dina goed. Er is niks mis met roti of kousenband. jMaar op de kaart van Chupé Lembé kom je geen Surinaamse gerechten tegen. Want Chupé Lembé is een Antilli aans restaurant met typische ge rechten van de diverse eilanden van de Antillen. „Vertaal Chupé Lembé maar als Lekker Eten", zegt Bernardina. „Dat klopt niet precies, maar een letter lijke vertaling zou in het Nederlands verkeerde associaties oproepen. En het gaat in ons restaurantje om lek ker, Antilliaans eten." Bernardina komt uit Goes, waar hij het grootste deel van zijn 27-jarige leven al woont. Tien jaar terug droomde hij nog een blauwe maandag van een loopbaan als voetballer, maar dat plan liep stuk. Hij volgde een detail handelsopleiding, maar wist langere tij d niet wat hij daarmee wilde doen. Dus besloot hij naar Curasao te gaan, het eiland waar zijn ouders vandaan komen en waar hij geboren is. „Even alles op een rijtje zetten en voor me zelf kijken wat ik wilde." Urven kwam er achter dat hij een familieman is. Thuis bleek toch meer Goes in Zeeland dan Curasao te zijn. Zeeuwse en Afrikaanse Sommige gerechten hebben we alleen op bepaalde dagen, omdat ze uren moeten pruttelen vrienden waardeerden zijn moeders kookkunsten altijd al en in de kerk genootschap van de Bernardina's werden de Antilliaanse hapjes - 'vooral de pasteitjes' - ook zeer ge smaakt. Met zijn eigen detailhan delskennis en hulp van zijn familie leden moest hij met die ingrediën ten een prachtig restaurantje op po ten kunnen zetten. Vlissingen lag nog wat meer voor de hand dan Goes, omdat de Antilliaanse ge meenschap in de kuststad groter is. „Niet dat het restaurant alleen voor Antillianen is bedoeld. Zij moeten hun eigen sfeer in Chupé Lembé vinden. Maar ik hoop na tuurlijk dat ook Vlissingers, mensen van allerlei andere culturen en toe risten binnenstappen. Want ik denk dat iedereen in het restaurantje iets van zijn gading kan vinden." Urven Bernardina leek maandagmiddag al gelijk te krijgen. Want niet alleen Antillianen, onder wie natuurlijk familieleden en leden van eigen kerkgenootschap, maar ook inwo ners van Vlissingen stapten de drempel over. Stag Binicewics had gewoon zin in een broodje tussen de middag. „Leuk om eens iets an ders te proberen. Smaakte prima hoor." Urven is blij dat te horen, want hij wil van zijn zaak geen hangplek voor Antillianen maken. „Naast mijn zaak opent binnenkort ook nog een Marokkaans koffiehuis. Het wordt steeds leuker tussen de Oude en de Kleine Markt. Samenscholin gen van hangjongeren mogen dat niet verpesten." Vlissingen krijgt voor het afgelo pen jaar 1,4 miljoen euro extra uit het gemeentefonds onder artikel 12. Dat bedrag steekt schril af te gen de 4,1 miljoen die Vlissingen in 2015 nog kreeg. De 3,7 miljoen euro die de ge meente tot nu toe wist te bezuini gen om uit de enorme schulden en tekorten te komen zijn nog niet genoeg, stellen de rijksinspec teurs van Binnenlandse zaken. Ze eisen verschillende spaar potten van de gemeente op om de negatieve algemene reserve van bijna 120 miljoen euro te helpen dempen. Het krottenbeleid dat het college wilde aanpakken dit jaar wordt geschrapt, want dat is nieuw beleid. De spaarpot van 243.000 euro voor de herinrich ting van de openbare ruimte in de gerenoveerde wijk Ravensteijn ook. De gemeente mag wel bijdra gen in de te hoge grondkosten die Welzijn voor Ouderen moet ma ken voor de bouw van een zorg centrum in Oost-Souburg voor vervanging van de Zoute Viever. De herinrichting van een kruis punt aan de Nieuwe Zuidbeekse- weg mag ook doorgaan. Concert Europa Galante Memphis Maniacs in De Spot MIJN DORP, MIJN STAD woensdag 18 januari 2017 WA Urven Bernardina in zijn Antiliaanse restaurant op de Oude Markt, fotodirkjangjeltema Antillen op je bord René Hoonhorst Vlissingen -Urven Bernardina, restauranthouder Bezoek ons tijdens de Open Avond van het Hoornbeeckcollege op 19 januari of tijdens de Open Dagen van Scalda op 20 en 21 januari. Kijk voor meer info op www.zorgstroom.nl/leerling Dichtbij mensen Claudia Sondervan Vlissingen VLISSINGEN Ensemble Europa Galante geeft een concert op vrijdag 20 januari in de Sint-Jacobskerk in Vlissingen. Het Italiaanse en semble staat onder leiding van Fabio Bi- ondi. Ze verzorgen een programma waarin de late viool concerten van Vi valdi centraal staan. Het concert begint om 20.00 uur en vindt plaats in de Sint-Jacobskerk in Vlissingen. Kaarten kosten twintig euro per stuk en zijn te bestellen via www.oudemuziek.nl MIDDELBURG De Memphis Mani- cas houden op vrij dagavond 20 ja nuari een try-out in poppodium De Spot in Middelburg. De Memphis Mani acs (foto) zijn al jaren niet meer weg te denken van de bühnes van de Ne derlandse festivals, clubs en evene menten. Als onbe twiste Masters of the Mash-Up tim meren ze ruim een decennium aan de weg. Muzikaal, maar ook in de show wordt het ef fectief combineren van diverse ele menten tot verba zingwekkende kunst verheven. De zaal is open om 21.00 uur en de show begint om 21.30 uur. Reguliere kaartjes kosten 18,50 euro, studen ten betalen 17,00 euro. De Spot is ge legen aan de Bed- dewijkstraat 15. GRIJPSKERKE Nimmerdor, 10.00- 11.00 uur - Koffie ochtend KOUDEKERKE De Couburg, 13.00- 16.30 uur - Biljarten voor senioren; De Klimop, 13.30-16.00 uur - Koersbal MELISKERKE Dorpshuis 'Ons huis', 13.30-17.00 uur - Biljarten MIDDELBURG Kledingkelder Ont- moetingskerk, 09.00 uur-Kle- dingbeurs; Kruitmo- lenlaan 125, 09.45- 12.00 uur - Koffie- inloop voor bewo ners Dauwendaele; Cinema Middelburg, 14.00 uur - Verto ning 'De Kinderen van juf Kief; 20.00 uur - Vertoning 'Een echte Vermeer'; Plein voor ZB, 16.00 uur - Maand van de Spiritualiteit, met in leiding in filosofie en meditatie; 19.00 uur - Workshop me ditatieve dans; 19.30-21.30 uur- Lezing over Alma Tadema; Sportzaal Roozen- burglaan, 19.00- 21.00 uur - Weke lijkse trimgroep voor (ex-) hartpa tiënten OOSTKAPELLE De Egelantier, 13.30-14.30 uur- Wandelactiviteit voor senioren; Duinweg 36A, 19.30-20.15 uur - Gebedsbijeenkomst OOST-SOUBURG De Gouwe Tuyn, 14.00 uur-Film middag voor senio ren; Kroonjuweel 7, 17.15-18.00 uur - Kleuterdans SINT LAURENS Van Cittershof, 14.00-16.00 uur - Koersbal VEERE Stadhuis, 13.OO IZOO uur - Ten toonstelling 'Be tween Light and Darkness' van Theodora Plas; Verenigingsge bouw, 13.45-17.00 uur - Soos VLISSINGEN Falckstraat 4, vanaf 08.30 uur - Re creatieve wandel tocht over 5 of 10 kilometer ZOUTELANDE De Tienden, 13.30- 16.30 uur - Soos voor ouderen. VLISSINGEN Studenten van het Shared Service Center van het Scalda College voor Techniek en Design hebben ruim honderd oude mobiele telefoons ingezameld om daarmee geld op te halen voor Cliniclowns. De leerlingen hebben in het najaar van 2016 een project uitgevoerd bij Amels in Vlis singen, waarbij oude Nokia's vervangen werden door nieuwe smartphones. De studenten mochten zelf een bestemming zoeken voor de oude telefoons. Ze werden gistern overhan digd aan Alysha Matthijssedie vorig jaar bekend werd door haar inzamelacties in Zeeland voor de Cliniclowns. FOTO LEX DE MEESTER DPBRENGST OUDE GSM VOOR CLINICLOWNS Word jij de nieuwe verzorgende IC van Zorgstroom?

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 34