II Hulp patiënt niet op orde Axelaar (66) aan de dood ontsnapt Derde reactortoren maakt raffinaderij een stuk flexibeler 4 De hydrocracker van Zeeland Refinery is de grootste ter wereld Nu pompen de aandeelhouders Total en Lukoil er nog eens geld in. PC Het gaat slecht met de raffinagein- dustrie in Europa. Mondiaal is de olie- en gasmarkt ingestort. De vraag naar fossiele brandstoffen blijft slinken. Daardoor heerst er in Europa overcapaciteit. Verschil lende oliebedrijven hebben raffina derijen gesloten of omgebouwd. Hoewel het aantal elektrische auto's groeit en windenergie (op zee) een hoge vlucht neemt, blijven de aandeelhouders Total (Frans, 55 procent) en Lukoil (Russisch, 45 procent) investeren in de Zeeuwse raffinaderij. Ze steken nog eens 40 miljoen euro in de hydrocracker, die al één van de efficiënste en energiezuinig ste is. De raffinaderij hoort bij de beste 10 procent van de wereld. Zeeland Refinery wil echter nog een stap zetten door de hydrocrac ker uit te breiden. De 'kraker' is het kloppende hart van de raffinaderij. Hij verwerkt zware gasolie tot brandstoffen zoals diesel en kero sine (vliegtuigbrandstof). Algemeen directeur Tanneguy Descazeaud is blij met de investe ring van zijn aandeelhouders: „De hydrocracker kan nu niet alle grondstoffen even makkelijk ver- Directeur Tanneguy Descazeaud van Zeeland Refinery, foto lex de meester werken. De investering is bedoeld om een breed scala aan grondstof fen, ook van mindere kwaliteit, te kunnen omzetten in diesel, kero sine, smeerolie en petrochemische grondstoffen." Zeeland Refinery speelt daarmee De huidige twee reactors kunnen de grondstoffen minder makkelijk verwerken in op de marktomstandigheden, zegt Descazeaud. „Rusland is bezig met de bouw van een aantal con versiecrackers. Daardoor komt er minder grondstof beschikbaar. Om flexibeler te zijn in de aankoop van grondstoffen, komt er een derde re actortoren bij. De huidige twee re actors kunnen de grondstoffen waar we nu over spreken minder makkelijk verwerken." De derde reactor arriveert in 2019. Hij weegt 800 ton en priemt zo'n 30 meter de lucht in. De komende drie jaar wordt het werk voorbereid. Dat varieert van engineering tot het daadwerkelijke pijpfitten en lassen. Per jaar zijn er 75 tot 100 mensen mee bezig. Deels eigen personeel, deels inleenkrachten. Descazeaud verwacht dat (regionale) toeleve ranciers hun graantje van het kar wei zullen meepikken. De nieuwe reactor wordt tijdens een lange on- derhoudsstop in 2020 aangesloten en in bedrijf genomen. Op dat mo ment zijn er '2000 tot 3000 extra mensen op het terrein'. Bij Zeeland Refinery werken 420 vaste mensen en 250 inleenkrachten. De derde reactor maakt Zeeland Refinery niet alleen flexibeler, ook wordt de hydrocracker nog energie zuiniger gemaakt. Daar is in het verleden al fors in geïnvesteerd. „Een lager energieverbruik is goed voor het milieu en voor onze porte monnee. Tegelijkertijd - en dat is een verandering - zullen we min der vaak een onderhoudsstop ma ken. Niet meer één keer per jaar, maar één keer in de 18 maanden. We hebben zo minder productie verlies en dus minder kosten." Met de investering zijn de banen bij de raffinaderij voor een lange periode gewaarborgd. Bij de keuze om nog eens te investeren in Nieuwdorp speelt voor de aandeel houders ook de teamgeest van het personeel mee, onderstreept Des cazeaud. „Er heerst op de werkvloer een enorme drive om te presteren én te innoveren." MIDDELBURG Het sluiten van de psychiatrische afdelingen in Ter- neuzen en Vlissingen zou worden gecompenseerd door intensieve thuisbehandeling van patiënten. In de regio's boven de Westerschelde is dat nog niet geregeld. Gedeputeerde Staten antwoor den dat op vragen van de SP. Om opnames van psychiatrische pa tiënten te voorkomen moeten twee teams van hulpverleners mensen aan huis behandelen. Een team is operationeel. Het andere is in op richting. Problemen levert het vooralsnog niet op, aldus GS. In Zeeuws-Vlaanderen is de zorg aan huis al wel geregeld. BEVEREN Een 66-jarige Axelaar van het Kloosterse transportbedrijf Van Kruyssen is maandag aan de dood ontsnapt bij een zwaar ongeluk in het Belgi sche Beveren. Hij reed met zijn vracht wagen achterop een Duitse tankwagen in de Beveren tunnel. De lading van zijn vrachtwagen - rollen staal van zeven ton per stuk - boorde zich door de contai ner heen. De rollen kwa men tot stilstand op de trailer, net voor de stuurca- bine. De chauffeur liep al leen enkele schaafwonden op. „We zijn er erg van ge schrokken", zegt een me dewerker van het trans portbedrijf. „Hij heeft heel veel geluk gehad. Maar ge lukkig is hij heelhuids weer thuis nu. Dat is het voornaamste. Zo'n vracht wagen kunnen we altijd vervangen." De Duitse vrachtwagen chauffeur bleef ongedeerd. De Duitser stond stil van wege een file voor de Lief- kenshoektunnel die tolvrij was vanwege een zwaar ongeval op de E34. woensdag 18 januari 2017 Zeeland Refinery steekt 40 miljoen in hydrocracker Frank Balkenende Nieuwdorp - Tanneguy Descazeaud Het ongeluk in de Beverentunnel, fotohln.be

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 32