Kroegeigenaar Douwe Bob wordt gezicht nieuwe Bob-campagne 3 Groot-Brittannië gaat op zoek naar oude vrienden en nieuwe bondgenoten Speerpunten van de Britten Niks halfbakken Brexit: Groot- Brittannië 2.0 wordt 100 procent van de Britten. Inclusief wereldwijde ambities zonderde knellende grenzen van de EU, beloofde premier Theresa May gisteren ineen vlammende Brexit-speech. De locatie was minstens zo veel zeggend als de door Theresa May uitgesproken ambities voor het le ven van de Britten na de Europese Unie. In het statige Lancaster House, waar nu het ministerie van Buitenlandse Zaken internationale topconferenties pleegt te huisves ten, liet de premier oude tijden her leven. Zo wil Global Britain hoogop geleid talent uit heel de wereld aan trekken (lees: in plaats van Poolse bouwvakkers en Hongaarse chauf feurs die onder de prijs werkten en volgens May het loon van de Britse arbeider 'onder druk' hebben ge zet). En Londen wil graag zaken blijven doen met de partners in Eu ropa, maar gaat nog enthousiaster op zoek naar 'oude vrienden' (lees: voormalige koloniën zoals India, Nigeria, Zuid-Afrika, Canada en Australië) en 'nieuwe bondgeno ten' zoals China en Brazilië. En wie weet het Nieuwe Amerika van Do nald Trump die May al een opgesto ken duim heeft gegeven. Tot zover de theorie. Nu de reali teit. En die is dat premier May na zes maanden aarzeling en intern geruzie binnen haar Conservatieve Partij gisteren de openingszet deed in een langdurig en gecompliceerd schaakspel. Een ambitieuze aanval op het bord, waarvan het succes nog moet blijken. Want aan de overzijde, op het Europese vaste land, leek niemand echt verrast. De ferme openingszet werd ook verwacht door iets meer dan de helft van de Britse kiezers. Die wil, denkt de regering-May, voor alles een halt toeroepen aan ongewenste immigranten. En dat mag een eco nomische prijs hebben. De Tsjechi sche staatssecretaris voor Europese Zaken - die als een van de eersten reageerde - constateerde droogjes dat Groot-Brittannië wel erg veel wil nemen, terwijl onduidelijk is wat het land wil teruggeven. Uitgestoken hand Samenwerking op het gebied van misdaad- en terrorismebestrijding, beloofde premier May. En mis schien wat betalingen aan Brussel voor speciale regelingen voor de Britse auto-industrie of de finan ciële dienstverlening van de Lon- dense City. Europa kan die uitge stoken hand maar beter aanvaar den, want dit zelfstandige en van nieuw vertrouwen blakende Groot- Brittannië zou voor de poorten van Europa zomaar kunnen beginnen met dodelijk concurrerende belas tingtarieven en mega-flexibele ar beidsvoorwaarden. Daar kan geen Europese onderneming tegenop. De nationalistische oud-UKIP- leider Nigel Farage kon niets anders dan glimmen. Eerst een Brexit bin nengehaald via het referendum en nu dit: de hardste Brexit-variant had geklonken uit de mond van May. Farage kon nauwelijks geloven dat de premier woorden had ge bruikt 'waarvoor ik jarenlang ben bespot'. Verhuizen Critici in de Londense City trokken de realiteitszin van Mays plannen meteen in twijfel. Volgens het ge zaghebbende blad The Economist weten internationale bedrijven in Groot-Brittannië en in de Lon dense City nu waar ze aan toe zijn. 'Degenen die echt afhankelijk zijn van Europese bevoorrading of van een EU-paspoort voor financiële dienstverlening hebben nu groen licht om deels of geheel te verhui zen naar het continent'. De risico's van Great-Britain 2.0 worden daar mee ook duidelijk. Kun je reclame maken voor jene ver, een kroeg bezitten, optreden bij Vrienden van Amstel Live en te gelijkertijd meedoen aan een cam pagne tegen alcoholgebruik in het verkeer? Ja, vindt minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Het ministerie huurde Douwe Bob in voor een nieuwe Bob-campagne. De zanger doet vandaag via Fa- cebook een oproep aan zijn volgers om drie favoriete muzieknum mers van de afgelopen vijftien jaar in te sturen. Dat kan op de website 15jaarbob.nl. Negen inzenders worden beloond met een optreden op de achterbank van Douwe Bob. „Dankzij de Bobs komen vele mensen veilig thuis, al vijftien jaar", zegt Schultz van Haegen. „Daarom willen we Bob bedan ken. Mooi dat Douwe Bob negen van hen trakteert op een muzikale achterbanksessie." Volgens een woordvoerder van de minister is het niet gek dat drankliefhebber Douwe Bob is ge vraagd voor de campagne. „Als overheid zeggen we niet dat men sen niet mogen drinken. Wel wil len we dat mensen niet met drank op achter het stuur kruipen. Douwe Bob steunt die bood schap." Vorig jaar verbond Douwe Bob - die overigens geen rijbewijs heeft - zijn naam aan de Groningse des- tilleerder Hooghoudt. Tijdens het Eurovisie Songfestival smokkelde hij jenever en whisky mee naar de green room, waar hij na zijn optre den op de uitslag moest wachten. Ook opende de zanger vorig jaar zijn eigen kroeg in Amsterdam. ACTIEPLAN woensdag 18 januari 2017 May gaat voor harde breuk Bob van Huët Londen/Rotterdam Douwe Bob is het gezicht van een nieuwe Bob-campagne die vandaag van start gaat. De keuze voor de zanger is opmer kelijk: hij heeft een café, maakte reclame voor jenever en doet mee aan Vrienden van Amstel Live. Peter Winterman Den Haag Douwe Bob wil ook niet dat mensen dronken rijden. Groot-Brittannië verlaat de Europese interne markt en stopt met de miljardencontri butie aan het EU-budget. De douane-unieovereen komst met de EU wordt vervangen door een nieuwe regeling en een vrijhandels verdrag met Brussel. EU-wetgeving wordt door het Britse parlement onge daan gemaakt of aangepast voor eigen gebruik. De rechten van EU-burgers die al in Groot-Brittannië wonen, worden zo spoedig mogelijk gewaarborgd. Net als de rechten van Britten die op het vasteland wonen. Er komt een bijzondere reisregeling voor het grens gebied tussen Noord-lerland (straks buiten de EU) en Ier land. De Britse premier Theresa May: „Niet half binnen en half buiten de EU." fotogetty

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 3