na rf De Nooijer stapt per direct op bij Telstar KNRM in 2016 vaker in actie 2 JAN VAN DAMME Column V anuari. Dat is nou echt de I maand dat je weer met beide J voeten op de grond belandt. In de Zeeuwse slik, eigenlijk. Tenzij het vriest. De kerst voorbij, de oliebollen verteerd. En nu? De da gen zijn nog niet echt aan het len gen. Het nieuwe jaar openbaart zich een beetje mokkend. Som mige buurtgenoten laten hun lichtjes in de buitenboom hangen. Een storm wil wel wat leven in de brouwerij brengen. Zeker als het springtij is. Rukte de wind eind vorige week ook aan uw luiken? Van buiten de provincie kregen we ongeruste berichten. Zijn jullie al zandzakken aan het vullen? Volgens Vlaamse nieuwsbrengers proberen ze aan de kust tussen Knokke en Oostende het hoge wa ter nog altijd met zandzakken te keren. In Zeeland is dat nostalgie. Wij hebben de kering en dijken die op hoogte zijn. Zelf heb ik wel eens een onrustige nacht als er windkracht negen en meer over mijn schiereiland gaat. Door de strandophogingen zie je het zelden meer. Maar ik bewaar beelden in mijn hoofd van water massa's, die zich schuimend van woede op de steenglooiing van Nieuwe Sluis bij Breskens werpen. Mijn vader kende ergens bij Nieuwvliet een dijkopgang, waar je met je auto kon parkeren. De dijk stond bol op dat punt, het wa ter sproeide van twee, drie kanten tegelijk. Misschien dat daar mijn ontzag voor zee en storm geworteld ligt. Nog altijd heb ik het gevoel dat we het water weren, tot het niet meer geweerd wil worden. We bouwen dijken en kades, ontwerpen inge nieuze keringen met pijlers als ka thedralen. En sluiten coupures - dat klinkt lekker ouderwets. Maar vertrouwen dat we het echt in de hand hebben? Nee. Als het water komt. Ik las er net een mooi boek over, van een schrijfster die de watersnood van 1953 op Nieuwerkerk meemaakte. Ze woont inmiddels een leven lang in Zwolle. Met andere uitge weken Zeeuwen kan ze daar wat lacherig doen over dijkwerken langs de IJssel. Zo'n rivier, dat is geen Oosterschelde, geen Noord zee. Hé, het vriest. Als er slik ligt loop je nu erg ongelijk. j De dijk stond bol. Het water sproeide van twee, drie kanten DESTELLING Vandaag: Ik vind het zielig voor Bertie Eens Oneens Toos Henk Paul Kusters ON&ERNEMER ZIET &E ECONOMIE STEVIG AANTREKKEN BIJ 1>E CONCURRENT... De Kromme Watergang beste Ross draagt boek op aan Zeeuw Scalda is een gezondeschool De KNRM spreekt over een 'gemid deld' reddingsjaar voor de zes Zeeuwse reddingsstations. De vrijwilligers op het station Neeltje Jans voeren vorig jaar min der vaak uit dan het jaar ervoor (65 tegenover 83 keer). Dat in tegenstel ling tot de stations in Cadzand, Hansweert en Veere. Die moesten vaker uitrukken dan in 2015. Hans- weert beleefde met 26 reddingsac ties het drukste jaar sinds de op richting van het station in 2009. Hoewel het voor Neeltje Jans rela tief'rustig' was, blijft het reddings tation met 65 reddingacties het drukste van Zeeland. Landelijk voer de KNRM vorig jaar 2.349 keer uit en werden 3.974 mensen gered of geholpen. Op het water hadden redders de handen vol aan zeil- en motorjachten. Die kwamen met name in de proble men door navigatiefouten of mo- torpech. Opvallend vaak verleende de KNRM bijstand op het strand. Daar hielpen vrijwilligers ambulance diensten om slachtoffers en hulp verleners te vervoeren. Een recordaantal donateurs steunde de KNRM. Niet minder Een recordaantal nieuwe 'Redders aan de wal'werd ingeschreven dan 9.500 nieuwe 'Redders aan de wal' werden ingeschreven. Behalve in Nederland was de KNRM ook buiten de landsgrenzen actief. Met een internationale hulpactie zorgde ze ervoor dat in een paar maanden tijd een reddingstation op het Griekse eiland Chios kon worden ingericht. Daar zetten vrijwilligers zich in voor het Hellenic Rescue Team. Dat verleent hulp aan vluch telingen in nood op zee. Namens de KNRM gingen de Zeeuwse redders Jaap van der Laan en Kees den Hollander naar Grie kenland om te helpen bij de oprich ting van het station en het trainen van de Griekse vrijwilligers. Dennis de Nooijer heeft zijn con tract bij Telstar gisterochtend inge leverd. De uit Oost-Souburg af komstige oud-prof was sinds het begin van dit seizoen als assistent van hoofdtrainer Michel Vonk werkzaam bij de Jupiler Leagueclub. Naarmate het seizoen vorderde voelde De Nooijer zich steeds minder goed in die rol. „Mensen die me kennen weten dat als ik iets niet leuk vind, ik het niet kan doen." Voor de winterstop sprak hij al met algemeen directeur Pieter de Waard over zijn twijfels. Na een korte vakantie begon De Nooijer op 2 januari weer bij Telstar, maar twee weken later zette hij er alsnog een punt achter. Gister ochtend lichtte hij De Waard, Vonk en de rest van de staf in. „Het assistentschap was het niet helemaal voor mij", zei De Nooijer. „Dat ligt vooral aan mezelf Het vol deed niet aan de verwachtingen die ik er vooraf van had." ZEELAND12 woensdag 18 januari 2017 Reageer op pzc.nl Gisteren: Tolvrije tunnel is verkiezingspraat 738 reacties HOOFDPLAAT De Kromme Watergang in Hoofdplaat won dins dag de Restaurant Award voor het beste visrestau rant van Nederland 2017. De Restaurant Awards worden uitgereikt aan de hand van stemmen van de vijfhonderd beste chefs en restauranteige naren van Nederland. De Kromme Watergang won deze prijs twee jaar gele den ook al eens. Kijk ook op: www.restaurantawards.nl HEINKENSZAND Thrillerauteur Tomas Ross heeft zijn nieuwste boek, 'De onderkoning van Indië', opgedragen aan Daan van 't West einde uit Heinkens- zand. De Zeeuw beheert al enkele jaren, in overleg met Ross en diens uitge ver, de Facebookpagina van de auteur. Ook helpt hij incidenteel bij onder zoek voor nieuwe titels. „Hoe cool is dat moment dat de godfather van de Nederlandse thrillers zijn nieuwe boek aan je op draagt", aldus Van 't Westeinde'. VLISSINGEN Scalda aan de Edison- weg in Vlissingen gaat zich inzetten voor de ge zondheid van studenten. De mbo-school krijgt vandaag het vignet Ge zonde School. Scalda be looft te zorgen voor ac tieve en gezonde studen ten, een veilige school- omgeving, een fris kli maat en aandacht voor de persoonlijke en soci ale ontwikkeling van stu denten. Meer informatie: www.gezondeschool.nl. Deel 10: De Bremer stadsmuzikanten O.a. verkrijgbaar bij: AKO, Attent, Blz., Bruna, Cigo, Libris, Plantage, PLUS, Primera, Spar, The Read Shop en Vivant Deze bon is geldig t/m 20 januari B 710114 003423 De Zeeuwse vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Red ding Maatschappij (KNRM) schoten vorig jaar 263 keer mensen te hulp. Dat was 16 keer meer dan het jaar ervoor. Jeffrey Kutterink Vlissingen Dertien Duitse scouts werden in juli gered van een vlot op het Veerse Meer. De jongeren droe gen geen reddingsvesten. Barry van der Hooft Velsen-Zuid ieddingstation WESTKAPELLE De KNRM Westkapelle verleende op 27 juni in Dishoek hulp aan een omgeslagen zeiljacht, fotosknrm

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 2