16 TMG Air France- KLM Arcelor Mittal INTERVIEW ROLAND PALMER Als Blokker-topman haalde hij Chinese spullen naar Nederland. Bij webreus Alibaba helpt Roland Palmer (42) Nederlandse ondernemers om hun spullen in China te slijten. Je kunt in China niet zomaar een winkeltje openen. Dan is de kans op succes nihil Het dieselschandaal is vergelijkbaar met het paardenvleesschandaal in de lasagne Kort Meer dan 2 miljard tulpen Nederlandse bloembollenkwekers zullen dit jaar meer dan 2 miljard tulpen produce ren. Dat voorziet de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB). Volgens de brancheorganisatie zit de vraag naar tulpen vooral in het buiten land stevig in de lift. Vorig jaar kwam de productie uit op 1,9 miljard snijtulpen. Zo'n tien jaar geleden ging het nog om circa 1 miljard stuks. Ongeveer negen op de tien tulpen zijn bestemd voor de export. Belang rijkste afzetmarkt is Duitsland. De totale omzet van de tulpenbranche bedraagt onge veer 300 miljoen euro. 'Etihad praat met Lufthansa' De Arabische luchtvaartmaatschappij Eti had zou bereid zijn een belang van 30 tot 40 procent te nemen in de Duitse luchtvaart groep Lufthansa. Er zou zelfs worden ge sproken over een fusie. Dat meldt de Itali aanse krant II Messagero. Het dagblad ver telde er niet bij hoe het aan de informatie is gekomen, maar het bericht prikkelde de fan tasie van beleggers. Zij zetten het aandeel Lufthansa tot wel 7 procent hoger. Etihad en Lufthansa sloten in december een samen werkingsovereenkomst. Belang De Mol in Telegraaf John de Mol heeft een belang van 18,4 pro cent in de Telegraaf Media Groep (TMG). Dat blijkt uit een gisteren gepubliceerde melding bij de Autoriteit Financiële Mark ten (AFM). Het belang van De Mol loopt via een fonds van Dasym, de investeringsmaat schappij die zijn privévermogen beheert. Dasym zelfheeft een belang van iets meer dan 20 procent dat sinds 2009 geregistreerd stond bij de AFM, juist helemaal afgemeld. Geen van beide partijen was gisteren be reikbaar voor een toelichting. Rond TMG woedt een overnamegevecht. Het Vlaamse Mediahuis wil samen met de familie Van Puijenbroek, grootaandeelhouder met een belang van 40 procent, het moederbedrijf van onder meer De Telegraaf, Metro en de re gionale krantengroep HMC van de beurs ha len. Quote van de dag Altice et een kara vaan van meer dan honderd Ne derlandse en Belgische be drijven reist Roland Palmer in maart naar het hoofdkantoor van Alibaba in Hangzhou. Een e-handelsmissie noemt hij het, die wordt bijge staan door start-upambassadeur Prins Constantijn. Zowel star tende merken, mkb'ers als multi nationals staan te trappelen om zaken te gaan doen met het bedrijf dat wel de Chinese Amazon wordt genoemd. Dertig Nederlandse merken als Philips, Nutrilon en G- Star doen dat al. Niet zo gek: de harde cijfers van dat beursgenoteerde megabedrijf doen al snel duizelen. Via Ali baba's verkoopplatformen (AliEx- press, Tmall, Taobao) werd vorig jaar voor zo'n 500 miljard euro aan spullen verhandeld. Twee derde van alle pakketjes in China wordt door Alibaba verstuurd. Maar het bedrijf doet veel meer: het heeft ook China's meest gebruikte on line betaalsysteem in handen (Ali- pay), China's grootste logistieke bedrijf, video-, muziek- en cloud- opslagdiensten. Alibaba werkt zelfs samen met Steven Spielberg om films voor de Chinese markt te produceren. Het succes maakte de oprichter, de voormalige leraar Engels Jack Ma, multimiljardair. Hij geldt als de Bill Gates van China. Hypermoderne campus In het kielzog van Palmer bezoe ken de Nederlandse bedrijven de campus in Hangzhou, waar 40.000 mensen werken. Het Sillicon Val ley van het oosten, zegt Palmer. „Fantastisch om te zien. Elke keer als ik er kom, is er weer een hoog glazen kantoor bijgebouwd. De gemiddelde leeftijd is 27. In de kantine kun je alleen betalen met je mobieltje. Tachtig procent van de bestellingen in China gaat al via mobile. Met onlineshoppen lopen ze zeven jaar op ons voor." Het contrast tussen die hyper moderne campus en het flexkan- toor in de Amsterdamse Vijzel straat waar Alibaba Benelux werk ruimte huurt, is groot. Bij de en tree staan de logo's van andere huurders zoals Uber, maar niet van Alibaba. Hoeveel mensen Pal mer in dienst heeft, wil hij niet zeggen. „Dat is ook niet zo rele vant. Op afstand, in Hangzhou, werkt een heel team voor Neder land." Palmer leidde van 2011 tot 2015 de Blokker Holding, als opvolger van zijn peetoom Jaap Blokker. Zijn lichte accent verraadt dat hij opgroeide in Engeland, het thuis land van zijn vader. Bij Blokker gaf hij nooit interviews ('het was een gesloten familiebedrijf). Hij zou er aan de kant zijn gezet vanwege ruzie over de onlinestrategie. De groep met winkelketens als Mars kramer, Intertoys en Xenos had een Nederlands Alibabaatje kun nen worden, maar conservatieve krachten in het concern zouden dat hebben tegengewerkt. Palmer wil er niks over kwijt. „We hebben afgesproken dat ik niet over Blok ker praat." „Ze zochten iemand die de wereld van retail en merken goed kent. Vóór Blokker heb ik bij Unilever en Coca-Cola gewerkt. In deze functie werk ik met traditionele spelers die onlinemogelijkheden zoeken. Wij helpen ze bij die transformatie." „In mijn sollicitatiegesprekken is het daar niet over gegaan. Ik heb Jack Ma voor het eerst ontmoet op mijn eerste werkdag, maart vorig jaar. Daarna zijn we samen een dag in België geweest. Bij koning Filip, de premier en de ceo's van bedrijven. Jack Ma is heel inspire rend, een zeer bescheiden man. Voor het gesprek met de ministers had ik een paar suggesties. Hij zei: doe jij het maar. Hij gaf me meteen alle ruimte en vertrouwen. Het be drijf is niet zo hiërarchisch en ge structureerd als oudere bedrijven. E-mail gebruiken we amper, alle communicatie gaat via de app." „Wij bieden toegang tot een virtu ele winkelstraat waar al 439 mil joen klanten doorheen lopen. Als je China nog niet kent, is het heel lastig om er voet aan de grond te krijgen. Bij veel bedrijven is dat misgegaan. Zij probeerden het via distributeurs, daar heb je geen en kele grip op. Wij koppelen Neder landse bedrijven aan onze Chinese marketingpartners. Neem Hunke- möller, een nieuwe klant van ons. Dat werkt nu samen met een bu reau dat exact weet hoe je online lingerie verkoopt aan Chinese vrouwen. Welke setjes zet je in de etalage? Hoe bepaal je de prijs ten opzichte van Chinese concurren ten? Dat luistert nauw. Je kunt niet zomaar een winkeltje openen, dan is de kans op succes nihil. Je moet er bovenop zitten. In de retail draait het om de details. Daarbij is een winkel op Tmall een heel goede teen in het water voor be drijven die meer willen in China. Zo is Hunkemöller van plan er ook fysieke winkels te openen." BOLLENKWEKERS LUCHTVAARTSAMENWERKING OVERNAME TMG O woensdag 18 januari 2017 Bij de kleinere fondsen steeg het aandeel Te legraaf Media Groep naar 5,50 euro. De AEX werd aangevoerd door de Franse kabe laar. De luchtvaart maatschappij profiteerde van de geruchten rond Lufthansa. De staalprodu cent sloot de rij van de belang rijkste Amster damse fondsen. o 'Met online shoppen loop China jaren voor Annemieke van Dongen Amsterdam Hoe kwam u bij Alibaba terecht? U zult vast niet zijn opgevallen door onlineprestaties van Blok ker... Er is gesuggereerd dat Jack Ma graag managers aanneemt die tegenslag hebben ervaren. Hij schermt er zelf mee dat hij nooit heeft opgegeven, ondanks tien afwijzingen van de Harvard-uni- versiteit. Waarom openen grote bedrijven als Unilever en AH niet zelf een webwinkel in China? Dan hoe ven ze jullie geen commissie te betalen. —Een Duitse rechter windt zich op over de omvang van het gesjoemel met de dieseluitstoot doorVW.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 16