Iedereen leefde mee, mensen stonden te huilen in de winkel 'We houden de droom van Ed samen in leven 14 1 plekken van Ét$lÉ Het bord aan de overkant van de straat belooft een stunt. Een kilo jonge kaas voor 6,95. Twentse Bun ker met pesto gaat voor dezelfde prijs, maar dat is dan voor een pond. Binnen in deze kaaswinkel - let op het opstapje - in Vriezenveen staat Eduard Kerkdijk (46), naamge ver en uitbater van Ed's Kaashuis, te lefonisch bestellingen door te geven. Alleen geen kaas. „Worst. Vier soor ten toch?", vraagt hij aan zijn vrouw Belinda (42). Ze knikt. Al bellend loopt Ed even later de keuken binnen. „Sorry, het is druk, ik ben zo klaar. Maar ik laat de winkel open." Drie keer tijdens het gesprek roept de winkelbel hem naar voren. Wie goed oplet, zal het opvallen dat hij aan zijn rechterhand een vinger en kootjes mist. Je moet het bijna we ten, anders zie je het niet. Stevige ke rel, deze kaasboer. Aan de keukentafel zit buurvrouw Bertine Reekers. Voor Klariska Hol land, de andere buurvrouw, is geen plek aan tafel. Ze leunt tegen een kastje. Het is mede aan deze twee vrouwen te danken dat Ed's Kaashuis in 2016 open kon blijven. Op oude jaarsdag explodeerde uit het niets het mengsel van zwavel en natriumchlo- raat dat Eduard Kerkdijk had ge maakt voor de klaphamer. Dat is een simpel apparaat, een alternatief voor vuurwerk, waarbij de hamerkop in een bakje met het mengsel valt. „Het geeft een nog hardere knal dan car bid. Het is een lokale traditie en ei genlijk gaat het nooit mis." Dit keer wel. Het goedje explo deerde in zijn hand en sloeg tegen zijn gezicht. Vingers weg. En hij zag niks meer. „Ik wou om me heen kij ken. Maar ik zag niets meer. Niets." Bertine Reekers stond oliebollen te bakken, al net zo'n traditie, toen de telefoon ging. „Zij was het", en ze wijst naar Kla riska Holland. „Ik ken haar mijn halve leven. Ze zei al leen dat het nooit meer goed kwam met Eduard. Als zij zoiets zegt... Trek de stekker er maar uit, riep ik, dit jaar geen oliebollen." Alleen, wat konden ze doen? Hooguit de winkel open houden. De winkel. Eds droom. „Eerder was ik vrachtwa genchauffeur", zegt hij, schrapend met het lepeltje in zijn koffiekopje. „Ik wilde iets voor mezelf. Daar liep ik al een hele tijd mee rond." Kaas moest het worden. „Ik had met het product gereden. Kaas is fijn spul." Klariska: „Ik zei tegen Bertine: als zij het willen, houden wij de winkel open. Zo is het gegaan. Het moest snel." Bertine: „Kaas verschimmelt en gaat kapot. Dat mocht niet. De winkel is niet dicht geweest." Vrijwilligers kwamen uit het hele dorp aangelopen. „Mensen hier uit de straat, maar ook van verderop, die wij helemaal niet kenden." Zo hield Vriezenveen de winkel open. In de hoop dat Ed het ooit weer zou kun nen overnemen. Hoop die er eigenlijk niet was. Belinda Kerkdijk: „In het ziekenhuis stonden zes, zeven dokters. Klompen aan, schorten voor. Achter het muurtje lag mijn man. Er werd gezegd: uw man krijgt nooit het zicht weer. Ga daar maar van uit." Een gevoel dat door iedereen werd ge deeld. Met uitzonde ring van Eduard zelf. „Ik was niet bang. Ik wist ook meteen dat het weer goed zou komen. Al voordat ik in het ziekenhuis in Enschede was." Buurvrouw Klariska: „Maar dat kon hij ons niet vertellen." Vrijwilligers gingen kaas verkopen. „Vanaf het eerste moment stond het hier vol. Iedereen leefde mee. Men sen stonden te huilen in de winkel." Vaste klanten ook: de media. Zo veel cameraploegen dat Klariska Hol land niet meer op de foto wil. „Klaar mee. Dit nog en dan ga ik weer aan het werk." Ze is moeder van zes kin deren. Het werk in de winkel deed ze er desondanks moeiteloos bij. Zij coördineerde, omdat ze ervaring had met de verkoop van kaas in een su permarkt. „Inpassen ging vanzelf. Ie dereen heeft tegenwoordig een vol programma. Bij 'noaberschap' is dit vanzelfsprekend." Terwijl de winkel doordraaide, stond voor Belinda Kerkdijk de we reld stil. „Ik kon het er niet bij doen. Toen Eduard thuiskwam, had hij vol ledige verzorging nodig." Nooit zal ze het moment vergeten dat een verpleegster in het zieken huis bij haar kwam en riep: „Hij kan zien!" Als hij maar weer thuis zou ko men en wellicht de kinderen - ze hebben er twee - weer een beetje kon zien, dat was haar stille hoop. Zoals Eduard Kerkdijk nu aan de keukentafel zit, zijn vrouw kan het nog niet bevatten. „Soms heb ik de neiging de allereerste foto van toen te laten zien. Zijn gezicht was helemaal zwart. Verbrand. Blind." Klariska Holland: „Hij lag voor pam pus." Een godswonder, vindt Be linda. „Ik ben gewoon gedragen. Dat wil ik laten weten. Er is echt wel hoop. In de mensheid en om je heen, en in het geloof. Zo zie ik dat. Als we het geloof niet hadden gehad, was het nooit goed gekomen." Bertine Reekers: „Je beseft dat er dingen in het leven zijn die totaal niet belangrijk zijn. Daar sta je op zo'n moment bij stil." Dichter bij God Het ongeluk heeft Belinda dichter bij God gebracht, zegt ze. „Ik denk Edu ard ook. Toch, Eduard?" Hij knikt. „Ik heb dingen gezien die je alleen als sterveling ziet. Ik denk nu anders over zaken. Ik weet dat er meer is." De klaphamer raakt hij niet meer aan. Hij is milder geworden, vindt hij. „Vroeger maakte het mij niet uit hoe anderen erover dachten. Ik zei wat ik zei. Nu denk ik eerst drie keer na." Zijn bravoure is intact. Belinda: „Hij was nog maar net thuis of hij zei dat hij in februari op wintersport ging." Ed: „Met mijn pa en broer. We hadden al geboekt. Toen kwam dit er tussendoor." Tot de bouwvak heeft de kaaswin kel gedraaid op noabers als Bertine Reekers en Klariska Holland. Met Eduard ging het toen weer redelijk. Bertine: „Je pakt de draad weer op. We hebben flesjes bier gedronken in de zomer." Eduard veert op: „Ja! Dat was lekker." Hun gezamenlijke lach buldert door de kleine keuken. Terwijl ondernemer Eduard Kerkdijk in het ziekenhuis vocht voor zijn leven, namen zijn vrienden vrijwillig zijn kaaswinkel over. „Dit hoort gewoon bij 'noaberschap'." woensdag 18 januari 2017 hoop Vorig jaar werd gekenmerkt door aanslagen, een coup en het overlijden van grote artiesten. Maar er was ook hoop: mensen werden gered en uit de brand geholpen. Vandaag: Eduard Kerkdijk. Na zijn ongeluk runden vrienden zijn kaaszaak. De kaaszaak van Ed is gered EXCLUSIEF VERKOOPPUNT NOORD-HOLLANDSE KAAS A Eduard is nu blind en hij weet nog niet I of hij ooit zijn Ed en zijn vrouw (r) en Bertine Reekers, een van de mensen die Ed's Kaashuis overeind hielden. FOTO VINCENT JANNINK Eduard Kerkdijk raakteop^ door zelfgemaakt vuurwerk. Dorpsgenoten en familie kaaswinkel het Oosteinde Theo Hakkert Vriezenveen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 14