"O" 10 r - Alsof je in een film bent beland. Het dik be sneeuwde zonovergo ten Davos in het oosten van Zwitserland, volle dig omsloten door witte bergen, vormt het schitterende decor voor het Wereld Economisch Forum. In de straten en rond de hotels kri oelt het van de mannen en vrouwen in pakken met dezelfde badge. Die badge is essentieel en exclusief, hij geeft toegang tot waar het gebeurt in deze scene: het congrescentrum en de hotels eromheen. Geblindeerde li mousines rijden af en aan met soms tot de tanden bewapende beveiligers met bivakmutsen. Boven onze hoof den cirkelt constant een helikopter. Het geeft niet echt een veilig gevoel, al die beveiliging. Eén aanslag en de hele elite is verdwenen. Dit is dé tijd en plaats voor ruim 3.000 directeuren en politici om de wereld door te spreken en deals te sluiten. Iedereen die ertoe doet is er. Iedereen behalve die ene, die de we reld en ook Davos in zijn greep houdt: Donald Trump. Wat het extra wrang maakt, is dat Trump lijnrecht tegen de missie van het Wereld Economisch Forum in lijkt te werken. Die missie is op elke badge, congrestas en podium te lezen: 'Toe gewijd om de wereld te verbeteren'. Trumps aankondiging om de be langrijkste internationale afspraken over handel en klimaat aan zijn laars te zullen lappen, doet hier pijn. Veel van die afspraken zijn in Davos ont staan. Ze zijn gerijpt en worden breed gesteund, maar toch begint ook hier de twijfel toe te slaan. Zijn internationale handel en technologi sche voorruitgang in staat de wereld beter te maken? Hebben wereldlei ders genoeg oog gehad voor de keer zijde van deze ontwikkelingen? De twijfel hierover blijkt uit het overkoepelende thema van dit jaar: verantwoord en aanspreekbaar lei derschap. Directeuren worden opge roepen zelf verantwoording af te leg gen. Of dat gaat gebeuren is de vraag: in zijn openingsspeech probeert fo rum-oprichter Klaus Schwab ons op het verkeerde been te zetten met een quote van 21 jaar geleden: 'Globalise ring mag nooit een doel op zich zijn, de burger moet het altijd ervaren als iets dat in zijn eigen directe belang is'. „Dat ik dit al 21 jaar geleden zei, maakt duidelijk dat wij in Davos de gewone man nooit uit het oog zijn verloren." Vooralsnog wast Davos zijn han den dus in onschuld. Dat is jammer want het zou de discussies scherper maken. In Davos, maar ook bij insti tuten als het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank, is jarenlang vrijwel uitsluitend oog geweest voor de voordelen van globalisering. Die voordelen zijn er nog steeds. Zo zijn miljoenen mensen in China en India in het kielzog van globalisering opge klommen tot de middenklasse van de wereld. Die wereld is als geheel onmiskenbaar gelijker geworden, ar moede sterk teruggedrongen. Dit jaar is er vooral oog voor de keerzijde daarvan: onzekerheid, on gelijke inkomensverdeling binnen landen in het westen en de afkeer van het volk van de elite. De enige die de balans tussen de Houd deze man in de gaten: 'here Xi comes' voor- en de nadelen van globalise ring durft te wegen is Xi Jinping, de president van China. Hij maakt ver uit de meeste indruk door volop in het machtsvacuüm te springen dat is ontstaan doordat Amerika zich van de wereld afsluit. Zijn pleidooi gaat lijnrecht in tegen al die wereldleiders die zijn overmand door twijfel. Xi spreekt zich vol voor globalise ring uit. Volgens hem is het zaak de problemen van globalisering te on derkennen en ze op te lossen. Zonder hem te noemen spreekt hij Trump aan: „Wij zijn ook lang bang geweest voor de buitenwereld, maar daar mee houdt die niet op te bestaan. Wees moedig, spring in het diepe en leer zwemmen, dat hebben wij ook gedaan." Houd deze man in de gaten: here Xi comes. woensdag 18 januari 2017 Minister van Buitenlandse Zaken van de VS John Kerry praat met diplomaat Stuart Eizenstat. De Chinese president Xi Jin ping houdt een toespraak. T Xi Jinping met de Zwitserse bondspresident Doris Leuthard. FOTO'S AP T Koningin Ma- thilde van België en de Deense oud-premier en ceo van Save the Children Helle Thorning- Schmidt. FOTO'S REUTERS/AFP Zangeres Shakira is ambassadeur voor Unicef. Acteur en activist Forest Whitaker en oud-vicepresident van de VS Al Gore. Virtual reality uit' proberen. FOTO'S AFP/EPA wi fe drinat ook doo Sandra Phlippen Davos Sandra Phlippen is chef van de econo mieredactie

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 10