Het is uit tussen Bertie en Esther Mogelijk doden door stroomstoring Wie volgt het voorbeeld van burgemeester Bergmann in de kwestie Veiligheidsregio? Lagere rente gemeente nodig Minima die geld nodig hebben, kunnen straks goedkoper lenen. Den Haag verlaagt het rentetarief sociale kredietbank van 11,5 naar 2,3 procent. Walcheren In Geld &Goed Je eigen kind onterven, dat kan (niet) Voor rijke mensen is lenen goedkoop, voor arme mensen hartstikke duur Gemeentelijke kredietbanken vragen een veel hogere rente dan commerciële banken. Maar mi nima en mensen met schulden kunnen niet bij een gewone bank terecht. Zij zijn afhankelijk van de dure gemeentelijke kredietbank voor een lening om bijvoorbeeld een nieuwe wasmachine te kopen of andere schulden af te lossen. In diverse Zeeuwse gemeenten, onder meer op de Bevelanden, is inmiddels sprake van schuldhulp verlening zonder bank. Er worden daar dus geen sociale kredieten meer verstrekt. Op Walcheren ge beurt dat nog wel, via Orionis. Het rentetarief voor een persoonlijke lening is bij Orionis momenteel 9,4 procent. Landelijk is over de situatie dis cussie ontstaan, merkt Joke de Koek, voorzitter van de koepel voor gemeentelijke kredietban ken. „We verlenen sociale kredie ten, maar we vragen nu een ho gere rente dan commerciële ban ken." Deskundige Roel in 't Veld juicht de rentedaling toe als een 'herstel van waanzinnige onrecht vaardigheid'. „Voor rijke mensen is lenen heel goedkoop, voor arme mensen hartstikke duur", aldus de oud-staatssecretaris, die het ka binet onlangs adviseerde over schuldhulp. Gemeenten als Amsterdam, Rotterdam en Groningen hante ren rentetarieven van 10 tot 12,5 procent. Volgens critici is dat veel te hoog. „12 procent is een woeker rente, zonder twijfel", zegt het Rotterdamse ChristenUnie- raadslid Setkin Sies. Zelf lenen overheden voor een prikkie: de gemeente Den Haag bijvoorbeeld betaalt slechts 0,3 procent. De Haagse PvdA-wethouder Rabin Baldewsingh vindt de hoge rente daarom ongepast: „Bij een sociaal krediet hoort een sociale rente." Hij wil niet langer geld overhou den aan deze sociale voorziening, heeft hij nu besloten. „Onze forse verlaging helpt mensen sneller van hun schulden af te komen." De hoge rente is legaal: de ge meentelijk kredietbanken mogen van het Rijk maximaal 14 procent aan rente en kosten rekenen. Het advies van de branchevereniging is om daar zeker 2 procent vanaf te halen. Sociale leningen zijn nu eenmaal duur, volgens voorzitter De Koek. „Het is veel administra tief werk, met diverse contracten, aanmaningen en gesprekken. En er is het risico van wanbetaling." AMSTERDAM De gemeente Am sterdam onderzoekt de dood van twee inwoners die gisteren tijdens de urenlange stroomstoring in de stad in de problemen kwamen. Het alarmnummer m was over belast. De oorzaak van de stroom- uitval, die om 04.00 uur begon, is nog onbekend. Ruim drie uur lang zaten 360.000 huishoudens nog altijd in het donker. Het treinver keer lag in grote delen van het land vrijwel de rest van de dag plat.De zoon van een 83-jarige Amster damse probeerde 112 te bellen voor medische hulp, maar kreeg geen contact met de meldkamer. Daarop belde hij de huisartsen post. De huisarts ging direct rij den, maar de vrouw was al overle den toen de arts arriveerde. Een andere vrouw werd dood gevon den in haar Amsterdamse woning. Het vermoeden is dat haar overlij den het gevolg was van uitval van de zuurstofvoorziening, waarvan zij afhankelijk was. Tientallen telefoontjes naar de 112-meldkamer konden niet direct worden beantwoord. P7 1°C Nieuwsmedia RENESSE Boerin Bertie en Es ther hebben hun relatie verbro ken. De twee, die elkaar via het programma Boer Zoekt Vrouw leerden kennen, zijn er 'gaande weg achtergekomen dat ze meer vriendinnen zijn dan geliefden'. De breuk dateert van voor de kerst. Esther besloot net voor de feestdagen terug te gaan van de boerderij in Renesse naar haar oude woning in Den Helder om erachter te komen of ze Bertie erg zou missen. Volgens Bertie kwam haar ex-vriendin tot de conclusie dat ze 'met haar niet gelukkiger is dan alleen'. „En als mijn vriendin niet gelukkig is, ben ik het ook niet." Het is niet de eerste keer dat de twee uit elkaar gaan. In 2015 ko zen ze elk hun eigen weg, omdat ze klaar waren met de storm aan publiciteit. ZEELAND2 Goedkoper lenen voor minima Lex de Jonge - Niels Klaassen Den Haag/Den Bosch - Roel in 't Veld woensdag 18 januari 2017 Rustig winterweer pzc.nl Ook voor het laatste regionale nieuws Jaargang 259 De PZC is onderdeel van: Prijs €2,10 Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 7 11688 5 5 5 530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2017 | | pagina 1