Zes jaar cel voor dodelijk ongeval II m m Ziekte wordt structureel Rejdlbull Walcheren De 50 van 2016, Max Verstappen op1 Geen Nederlander die vaker het wereldnieuws haalde ps MIDDELBURG De 44-jarige P.L. uit Dreischor die op 23 juli in Noordgouwe de 29-jarige motor rijdster K. van den Oever dood reed, is veroordeeld tot zes jaar ge vangenisstraf. Bovendien mag hij zodra hij vrijkomt tien jaar lang geen auto rijden. Dat is conform de eis van de officier van justitie. De rechtbank Zeeland/West- Brabant acht wettig en overtui gend bewezen dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan dood slag en poging tot doodslag. In zijn nadeel weegt mee dat hij al drie keer eerder is veroordeeld tot lang durige rijontzeggingen wegens rij den onder invloed. Volgens de rechter heeft de verdachte door zijn handelen de nabestaanden van het slachtoffer groot en onherstel baar leed toegebracht. De zwaarge wonde vriend van het slachtoffer, die achterop de motor zat, onder vindt nog steeds de lichamelijke en psychische gevolgen van het onge val. De man reed in de nacht van 23 juli met zijn bestelbus in op de ach terkant van de motor van de slacht offers. ZEELAND9 Wetenschappers gaan ervan uit dat vogelgriep ons land wordt binnen gebracht door trekvogels die deze kant op komen om te overwinte ren. Het is goed denkbaar dat wa tervogels via besmette uitwerpse len het virus overdragen op vogels die worden gehouden op pluim- veebedrijven. Kippen- en eendenhouders nemen ingrijpende maatregelen om be smetting te voorkomen. Laarzen, kruiwagens en tractorbanden wor den ontsmet voor ze de stal ingaan, vervoer is aan strenge regels gebon den en er geldt een ophokplicht. Is het nou wel zo slim om in de buurt van water een bedrijf te openen met kippen? Toch denkt NVP-voorzitter De Haan dat het na deze uitbraak tijd is voor een nationale herbezinning. „We moeten nadenken hoe we op een verantwoorde wijze leren om gaan met vogelgriep." Dat gaat volgens haar verder dan het nemen van hygiënemaatrege- len. „Zo zijn er de afgelopen jaren veel waterrijke natuurgebieden ge creëerd, waar vogels op afkomen. Is dat wel verstandig ge weest?" De sector zal ook naar zich zelf moeten kijken. het nou wel zo slim om in de buurt van water een bedrijf te openen met kippen die buiten lopen? Dat is wel heel veel risico." Ruim 700.000 kippen en eenden zijn geruimd. De meest recente be smetting werd vastgesteld op eerste kerstdag, in Zoeterwoude. De vraag die de sector bezighoudt, is of het einde van de griepgolf in zicht is. „Een paar dagen is er nu goddank geen besmetting vastgesteld", zegt voorzitter Hennie de Haan van de Nederlandse Vakbond van Pluim veehouders (NVP). „Iedereen houdt zijn hart vast." De aantallen geruimde vogels halen het niet bij het rampjaar 2003, toen een derde van de Nederlandse pluimveestapel werd vernietigd. Maar sindsdien was het meermaals raak en dat zal ook zo blijven, waar schuwen onderzoekers van Wa- geningen Bioveterinary Research, dat in opdracht van de overheid be smettingen met aviaire influenza of klassieke vogelpest vaststelt. „Op dit moment zijn er problemen bij pluimvee met het HPAI H5N6-virus in Azië en het zou ons niet verba zen als wij daar in 2017 en/of 2018 mee te ma ken krijgen door intro ductie van dit virus via trekvogels", zeggen onder zoekers. „Het lijkt er dus inder daad op dat vogelgriep in ons land structureler wordt." Nieuwsmedia Vogelgriep, wen er maar aan Nederland kampt met de zwaar ste uitbraak van vogelgriep in jaren. In één maand dook het be smettelijke en dodelijke virus van het type H5N8 op bij negen bedrijven. Onderzoekers stellen dat we eraan moeten wennen dat de ziekte vaker terugkeert. Laurens Kok - Hennie de Haan, pluimveebond Den Haag vrijdag 30 december 2016 Morgen nog een beetje zon pzc.nl Ook voor het laatste <n> regionale nieuws 3°C Jaargang 258 De PZC is onderdeel van: Prijs €2,00 Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 7 11688 5 5 5 530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 1