Is Marcella miljonair? De 50 van 2016 Natuurrijk Sauerland Ter Mors kan weer lachen Uit&Thuis Aanpak van cultuur Justitie Walcheren Een hoofdprijs van 30 miljoen euro. Nederland koopt massaal staatslo ten. Bij Primera Vlissingen gingen er al 80.000 oudejaarsloten over de toonbank. Marcella Croes kocht er drie. „Dertig miljoen euro zou ik vooral gebruiken voor de toekomst van mijn kinderen." Met het programma 'VenJ Veran dert' - dat tot 2020 loopt - wordt een poging gedaan om een 'be trouwbare organisatie' te worden. Dat blijkt uit interne stukken in handen van deze krant. De veran deringen binnen het ministerie zijn nodig na meerdere schandalen, waaronder de beruchte bonnetjes affaire die minister Ivo Opstelten in 2015 de kop kostte. Het ministerie bleek een gesloten bastion met veel onderling wantrouwen. Ambtenaren moeten professio neler werken en niet langer onwel gevallige zaken achterhouden, luidt de boodschap. Daarvoor is een spe ciaal programmateam van elf man opgericht, dat onder meer veranderestafettes en summer schools organiseert. Het team krijgt tot 2020 de tijd om van Veiligheid en Justitie 'een betrouwbare part ner te maken'. „We zijn een geslo ten organisatie die intern niet ge noeg samenwerkt en die te weinig contact heeft met de samenleving", zegt programmadirecteur Jacque line Kuyvenhoven in een bericht op het intranet. „Mensen veranderen alleen als ze zelf willen veranderen. Daarom voeren we het gesprek over ons werk. Zo leren we elkaar ken nen en zien we waar andere col lega's mee bezig zijn." Tijdens de veranderestafettes be spreken ambtenaren wat nodig is om de cultuur binnen het ministe rie te veranderen. Dat gebeurde het afgelopen jaar onder meer op een middelbare school in Leiden, waar ook buitenstaanders mochten mee praten over het imago van Veilig heid en Justitie. De estafettes, summerschools, zwermsessies en schaduwstages zijn bedoeld om 'te inspireren, te W Het ministerie bleek een gesloten bastion met weinig onderling vertrouwen betrekken en te verbinden'. Lang niet iedere ambtenaar is daarvoor te porren. Deelnemers aan de sum merschools werden eind oktober uit genodigd om na te praten tijdens een 'Herfstcafé', compleet met pub quiz. Daar was onvoldoende animo voor, staat in een interne mail. Voor het hele veranderpro- gramma heeft het ministerie dit jaar 840.000 euro begroot. Daarvan was op 1 november 577.000 euro uitgegeven, voornamelijk aan per soneelskosten. Het bedrag kan de komende jaren naar boven of bene den worden bijgesteld, meldt een woordvoerder. Of de veranderesta fettes en summerschools ergens toe leiden, moet blijken uit een speciale 'verandermonitor'. Voor advies van KPMG over deze monitor is 17.500 euro - exclusief btw - uitgetrok ken. P6 Geert Wilders kijkt niet te veel om naar het voorbije jaar Kras.nl/73611 of bel 0900-96977ocPg Nieuwsmedia P30 Miljoenen voor zieke werkvloer "i/« ZEELAND 2 FOTO LE5TDHVIEESTER Het ministerie van Veiligheid en Justitie geeft miljoenen euro's uit aan een programma om de verziekte werkcultuur onder ambtenaren aan te pak ken. Dit jaar werd ruim acht ton begroot voor veranderes- tafettes, summerschools, zwermsessies en schaduw- stages. Koen Voskuil Peter Winterman Den Haag P8 Maak heerlijke wandelingen door het prachtige heuvellandschap. Sfeervol hotel in het vakwerkdorpje Elleringhausen Incl. ontbijt, lunchpakket, diner, div. drankjes en parkeren Breng ook een bezoek aan het gezellige stadje Winterberg 3jy|| Prijzen p.p. o.b.v. 2 personen excl. reserveringskosten en Calamiteitenfonds donderdag 29 december 2016 4°C Vanmiddag vrij zonnig pzc.nl Ook voor het laatste <n> regionale nieuws Jaargang 258 De PZC is onderdeel van: Prijs €2,00 Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 7 11688 5 5 5 530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 1