Moestuin voor minima €100 Fidel Castro (90) Scherpere regels bepleit Kras Kortingsdagen Verkeersminister Melanie Schultz van Haegen overweegt een verbod op appen en sms'en in de auto. Ze is het beu dat zo het verkeer extra gevaarlijk is. Goede band met ouders goed voor seksuele ontwikkeling Walcheren Dictator of hejd? Nu is het volgens het Reglement verkeersregels en verkeerstekens al verboden voor bestuurders hun te lefoon vast te houden tijdens het rijden. Schultz kijkt of dit kan wor den uitgebreid naar een ban op het bedienen van een mobiel, zegt ze in een interview met deze krant. Schultz: „Dit is een groot pro bleem: als je een paar seconden op je toestel kijkt, ben je zo een paar voetbalvelden verder met je auto. Toch zie je nu automobilisten die Jaarlijks vallen er 600 doden en zwaargewonden door mobiel bellen in de auto voortdurend de aandacht op de te lefoon in de houder richten in plaats van op de weg. Dus we moe ten verder kijken. Verbieden is een optie." Een verbod zou, mits haal baar, alleen gelden voor het direct bedienen van een mobiel. Niet voor roken of het wijzigen van de radio zender. Daarnaast zoekt de verkeersmi nister naar technische oplossingen. Ze denkt bijvoorbeeld aan automa tische uitschakeling van bepaalde functies tijdens het rijden of dat de telefoon wordt overgenomen door de auto. „We gaan daarover in ge sprek met telecombedrijven. Als je Pokémons wilt vangen, schakelt de telefoon ook uit als je te hard gaat." Jaarlijks vallen er ongeveer 600 doden en zwaargewonden door mobiel bellen of het gebruik van sociale media in de auto, blijkt uit cijfers van het Openbaar Ministerie. Ook handsfree bellen zorgt voor concentratieverlies. De kans op een ongeluk is bij bellen in de auto vier keer hoger dan normaal. Ongelukken veroorzaken een be langrijk deel van de files. Voor de komende jaren wordt een toename van het aantal verkeersopstoppin gen voorspeld. Schultz ziet de op lossing vooral in meer asfalt en be sluit voor de verkiezingen nog zo veel mogelijk over extra wegen. „Deze kabinetsperiode leggen we zo'n 750 kilometer weg aan. De ko mende tien jaar komt daar zo'n 1.000 kilometer bovenop", zegt de WD-bewindsvrouw. Op korte ter mijn probeert Schultz specifieke fi les op te lossen door afspraken te maken met lokale bestuurders en werkgevers over werktijden, alter natieve vervoers-middelen en spitsmijden. Ook gaat Rijkswater staat de bandenspanning van vrachtwagens extra controleren, omdat klapbanden vaak tot opstop pingen leiden. P4 W Jongeren die het goed kunnen vinden met hun ouders, lopen minder risico op soa's en tiener zwangerschappen Nieuwsmedia Laudia Alting is één van de vrijwilligers van Cityseeds. In Middelburg exploiteert de stichting een groot stuk braakliggend terrein. Er worden groenten verbouwd, bestemd voor mensen die het niet breed hebben. korting p.p. Korting op alle reizen! It •P8 Verbod op appen in de auto Edwin van der Aa Deborah Jongejan Den Haag »P5 maandag 28 november 2016 Zonnige maar koude dag pzc.nl Ook voor het laatste (n> regionale nieuws 4°C Jaargang 258 De PZC is onderdeel van: Prijs €2,00 Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 7 11688 5 5 5 530 ZEELAND16 Kras.nl/kortingsdagen of bel 0900-9697 7ocPg 3|fl Zie: kras.nl/actievoorwaarden

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 1