3) GD dn) Eén boekenprijs, twee winnaars 7°C CONTACTA.NL Korting Cijfers ministerie van Veiligheid en Justitie Het aantal vreemdelingen dat na het plegen van een misdaad ons land is uitgezet, is de afgelopen jaren gestegen. Pootje baden in de winter? Walcheren Elie van Strien brengt de rust terug op werkvloer van Veiligheidsregio Hekkensluiter Go Ahead bezorgt koploper Feyenoord eerste nederlaag op winter zonvakanties 8-9-10 NOVEMBER 2016 ns tijdens Glashandel MELIESTE Hoewel het uitzetten van afgewe zen asielzoekers vaak juist moei lijk is omdat zij dit tegenwerken, slagen de overheidsdiensten er bij criminele vreemdelingen juist steeds vaker in. Het percentage van aantoonbaar vertrokken crimi nele vreemdelingen - hoofdzake lijk Somaliërs, Irakezen en Marok kanen - lag in 2011 nog op 72 pro cent: 570 personen van de 795. Dit jaar reikt het inmiddels bijna tot 80 procent van het totale aantal. Tot dusver weden al zo'n 870 van de 1.120 personen uitgezet. Sinds 2011 zijn 4.810 criminele vreemdelingen uitgezet. Het gaat om onder anderen inbrekers, drugssmokkelaars, winkeldieven en zedendelinquenten. „Het is een heel diverse groep", bena drukt een woordvoerster van het ministerie van Veiligheid en Justi tie. „Er zitten mensen bij die iets hebben gestolen bij een super markt, maar er zijn ook vreemde lingen bij die zijn veroordeeld voor ernstige misdaden zoals ze denmisdrijven of moord." Soms gaat het om winkeldiefstal, soms ook over moord of zedenmisdrijven De uitzetting van buitenlandse criminelen slaagt relatief vaak, om dat zij - anders dan asielzoekers - dikwijls over reisdocumenten be schikken. Zij hebben ze doorgaans nodig, omdat ze specifiek naar Ne derland komen vanwege hun cri minele doelen, bijvoorbeeld drugs smokkel. Asielzoekers kunnen er juist belang bij hebben geen reis- papieren meer te hebben, omdat dit hun uitzetting kan traineren. Bovendien heeft staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD, Asiel) dit jaar nog de regels aangescherpt. Criminele buitenlanders wor den nu ook bij kleinere ver grijpen het land uitgezet. Eer der lag de drempel bij een onvoorwaardelijke gevange nisstraf van ten minste achttien maanden. Dit is verlaagd naar straffen van zes maanden. Dijkhoff wil bovendien in de toe komst ook bij een voor waardelijke straf of een taakstraf vreemdelingen al uitzetten. Eerder waren de teu gels al een keer aange trokken. Een vreemde ling komt sinds 2012 niet meer in aanmer king voor vrijlating uit de cel als twee derde van zijn straf erop zit. In plaats daarvan kan hij ervoor kiezen zijn celstraf te 'onderbre ken' op voorwaarde dat hij Nederland verlaat en niet meer terugkomt. Komt hij wel terug, dan moet hij zijn resterende straf alsnog uitzitten. Van deze optie wordt 'regelmatig' gebruikge maakt, zegt het ministerie. Kras.nl/zon of bei 0900-9697 70 cpg Nieuwsmedia 7 11688 5 5 5 5 30 P20 SPORT 1,2 3 !e wereld is/Kras vu,ynov. Annemarie van Gaal Jort Kelder Peter R. de Vries Registreer gratis als zakelijke bezoeker op contacta.nl/registreren Registratie code: 4063 Criminelen vaker uitgezet De Zeeuwse Boekenprijs kreeg zaterdag voor het eerst in de historie twee winnaars. Arjen Fortuin (links) en Chris de Stoop sleepten de prijs in de wacht. De auteurs kregen ieder een tegeltje en een geldbedrag van 1000 euro. »P16 Dé netwerkbeurs van Zuidwest-Nederland en Vlaanderen Tobias den Hartog Den Haag Korting op alle zonvakanties met vertrek t/m 31 maart 2017 32* Zie: kras.nl/actievoorwaarden maandag 7 november 2016 De PZC is onderdeel van Beetje winters pzc.nl Voor het laatste nieuws Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 Prijs €2,00 258e jaargang nr 263

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 1