Musical Peter Pan naar Aemstie Alive 6 Energieneutraal bouwen Alle huurwoningen op Schouwen- Duiveland moeten in 2021 voldoen aan hoogste energielabels. Woningbouwcorporatie Zeeuw- land steekt de komende zes jaar ruim twintig miljoen euro in het energiezuiniger maken van 2.851 woningen op Schouwen-Duive- land. De eerste 262 huizen uit die groep zijn inmiddels aangepakt. Daarvan wordt de laatste rij de ko mende weken opgeleverd. De verouderde woningen krij gen dubbelglas en beter geïsoleer de daken en vloeren. Waar nodig worden cv-ketels vervangen door zuinigere types en ook wordt een De zoekduur voor een huurhuis wordt steeds lager en dat is zorgelijk nieuw ventilatiesysteem geplaatst. De verbeteringen kost de huur ders geen geld, verzekert manager bedrijfsvoering Alex van den Dries. Alleen wanneer ook wordt gekozen voor de plaatsing van zon nepanelen, gaat de huur met twaalf euro per maand omhoog. De energiemaatregelen moeten bijdragen aan de ambitie van Zeeuwland. Over vier jaar wordt iedere nieuw te bouwen woning energieneutraal. Dat houdt in dat de benodigde elektriciteit met zon nepanelen wordt opgewekt. Ver warming gebeurt via warmtepom pen in plaats van met een gasge- stuurde cv-installatie. In de Unastraat in Nieuwerkerk verrij zen in 2017 de dertien eerste wo ningen van dit duurzame type. Ze komen in de plaats van verouder de woningen. Zeeuwland bezit ruim vierduizend huizen op Schouwen-Duiveland. De wonin gen die nu niet worden aange pakt, zijn volgens Van den Dries al zuinig genoeg, of staan op de nominatie te worden gesloopt. De wachttijd voor een huurhuis op Schouwen-Duiveland is terug gelopen van gemiddeld achttien maanden naar een jaar. „De zoek duur wordt steeds korter en dat is zorgelijk", zegt directeur Antoine de Ceuster. „Als deze ontwikke ling doorzet, heeft Zeeuwland straks eerder een probleem met de verhuurbaarheid, dan dat er een probleem is met lange wacht rijen." Die ontwikkeling tekent zich vooral duidelijk af in de dor pen. Zierikzee is bij uitstek favo riet als het gaat om de vraag naar een huurhuis, ziet De Ceuster. De corporatie fuseert (op pa pier) per 1 januari met Woonzorg Walcheren. De nieuwe organisatie wordt ondergebracht in het kan toor in Zierikzee, dat komend voorjaar wordt verbouwd. Het nieuwe Zeeuwland is vanaf 1 juni operationeel. De fusie levert een jaarlijkse besparing op van 1 mil joen euro. Het is de organisatie van Aemstie Alive gelukt de landelijke musical van Peter Pan te strikken voor de kindermiddag in de editie van ko mend jaar. De kindermusical, geprodu ceerd door Joop van den Ende Theaterproducties en gespeeld door bekende kindersterren, is za terdag 28 januari te zien in sport centrum Westenschouwen, waar het festival altijd plaatsvindt. Er is gratis vervoer vanaf een parkeer terrein waar bezoekers hun auto gratis mogen parkeren. En, nog leuker, bij Aemstie krij gen musicalfans de kans Peter Pan voor een wel heel zacht prijsje te zien. Voor 12,50 euro mag één kind naar binnen, en die mag één volwassene gratis meenemen. Ter wijl de kinderen naar de musical kijken, kunnen hun ouders zich vermaken in de naastgelegen hal, waar een loungehoek wordt inge richt. De Kids Party begint om 13.00 uur en is naar verwachting om 15.30 uur afgelopen. Gasten worden verzocht zich te kleden in Peter Pan-sferen. IN DE REGIO Culturele middag over Azerbeidzjan Bingo en verloting in De Hoeksteen Oogstpalet van klank en kleur UITWISSELINGSCONCERT MIJN DORP, MIJN STAD dinsdag 1 november 2016 Zeeuwland zet in op duurzaam Marcel Modde Zierikzee Antoine de Ceuster, Zeeuwland Wendy Wagenmakers Burgh-Haamstede Toegangskaarten zijn al te koop via aemstie.nl ZIERIKZEE De Stichting Connect houdt op vrijdag 4 november een culturele middag over Azerbeidzjan in Zie rikzee. Er worden die middag filmpjes ge toond, er wordt informatie gege ven en er is een quiz. De culture le middag vindt plaats in Filmthea ter fiZi in Zierikzee. Vanaf 15.30 uur is iedereen welkom. De toe gang is gratis. B Aanmelden: kan via stichtingconnect@gmail.com of 06-33315640. SCHARENDIJKE D'antilopen houdt vrijdag 4 no vember een bingoavond in De Hoeksteen in Scharendijke. Het programma begint om 19.30 uur. Vanaf een half uur voor aanvang is iedereen welkom. Een bingo kaart voor acht rondjes kost 4.50 euro. Ook is er een verloting. ZONNEMAIRE De Hervormde Kerk Zonnemaire houdt op zaterdag 5 en zondag 6 november het Oogstpalet van Klank en Kleur. Dit jaar is er een tentoonstelling van doeken van Coby Bakker uit Zierikzee, met als titel Glas in Lood. Het zijn ech ter geen ramen maar wandkle den. Zaterdagmiddag vanaf 14.00 uur wordt het Flaes orgel bespeeld door verschillende or ganisten en in de avond vanaf 19.30 uur is er een optreden van Aart en Helma Kot. Zondag om 10.00 uur is de Dank dienst met als voorganger Ds. E.H. Cossee uit Rotterdam en als organist Rob Soeteman uit Dirks- land. ZIERIKZEE Week van de Dia loog op Schou wen-Duiveland In het Watersnood museum in Ouwer- kerk vindt op maan dag 7 november de opening plaats van de Week van de Dia loog op Schou wen-Duiveland. Dit jaar is het thema van de week 'gast vrijheid' met als mot to: jouw gastvrijheid is mijn geluk. Henk Gravestein (foto), projectmanager bij de Jachthaven Brui- nisse, vertelt wat gastvrijheid voor hem betekent en op welke manieren hij ermee te maken heeft in zijn dage lijks leven en zijn werk. De openings avond begint om 19.30 uur. Burge meester Rabelink verzorgt de ope ning. Belangstellen den kunnen voor een dialoog over gastvrijheid aan schuiven bij verte genwoordigers uit verschillende secto ren. De bedoeling is dat er - wellicht diezelf de avond nog - een vervolg komt op de ze dialogen en er mogelijk aansluiting wordt gezocht bij een andere sector of organisatie. Ver volgens worden in de rest van de week meerdere dialogen georganiseerd door verschillende men sen, verspreid over Schouwen-Duive land. Meedoen aan de Week van de Dia loog kan gewoon als deelnemer. Ook kan iemand zelf mensen uitnodigen om rond de tafel te gaan. Inschrijven kan via info@ dialoognet- werkschouwen-dui- veland.nl. Deelname is gratis. Meer infor matie is te vinden op de website www.dialoognet- werkschouwen-dui- veland.nl. OOSTERLAND Muziekvereniging Oosterlands Fanfare houdt op vrijdag 4 november een uitwisselingsconcert in dorpshuis Oosterhof. Te gast tijdens het concert is muziek vereniging Apollo uit Brouwershaven. Oosterlands Fanfare opent het concert, vervolgens is er een pauze en daarna is het optreden van Apollo. Beide or kesten laten een gevarieerd programma horen met afwisse lende muziekgenres. Het concert begint om 20.00 uur en de toegang is gratis. ARCHIEFFOTO RONALD DEN DEKKER BROUWERSHAVEN Brouws Museum, 13.00-17.00 uur: Open stelling Museum; Ton- nenmagazijn, 18.30-22.00 uur: Repetitieavond Muziek Apollo Brassband, 20.00-22.00 uur: Boog schieten dames; BURGH-HAAMSTE DE Dorpshuis de Schutse, 9.30 uur: Zangkoor Vrouwen van Nu;17.45 uur: Yoga; 19.30 uur: Bridge; 19.30 uur: Volksdansen; 19.00 en 20.15 uur: Yoga; Panne- koekenmolen de Graan halm, 12.00-20.00 uur: Expositie Gemma van der Sluis schilderijen; DREISCHOR Streek- en Landbouw museum Goemanszorg, 11.00-17.00 uur: Exposi tie Zeeuwse dialecten en streekdracht; KERKWERVE Dorpshuis, 10.30-14.00 uur: Pedicure, 14.00- 16.30 uur: Koersbal en soos, 20.00-22.00 uur: Toneelgroep Ygenwei- zen, 20.00-23.00 uur: Toneel WIK; OOSTERLAND De Oosterhof, 19.30 uur: Zumba dansen, OUWERKERK Dorpshuis, 10.00 uur: Bewegen voor ouderen; 19.00- 23.00 uur: Dart vereniging Smijt Maar Raak; RENESSE Blikmuseum de Blikvan ger, 10.00-12.00 uur: Verkoopexpositie van bijzondere pop-up boe ken; Dorpshuis, 19.15-20.15 uur: Yoga Steffine; SIRJANSLAND Dorpshuis, 13.00-17.00 uur: Schilderclub, 19.30-21.00 uur: Gym club; ZIERIKZEE Parochiecentrum, Mos selstraat 2, 20.00 uur: Lezing over afscheidsri- tuelen; Burgerweeshuis, 10.00-11.30 uur: Inloop- ochtend Kleuren in de Keuken; 19.30-21.00 uur: Workshop creatief met stempels; FIZI, 14.00 uur: De Nood kreet in de Fles, 20.00 uur: Bridget Jones's Ba by; Nieuwe Kerk, 20.00 uur: Opening van de Week van het Zeeuwse boek; ZONNEMAIRE Dorpshuis, 18.45-20.00 uur: Yoga door Marian ne van de Haak;

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 59