van je af! Sla het 15°C Moeder schrijft brief aan verongelukte zoon Mees Groep notoire verkeersovertreders nauwelijks te beïnvloeden met boetes Bijna de helft van de automobilisten die met een grote hoeveelheid alcohol op wordt betrapt, valt toch in herhaling. Walcheren In Geld&Goed Hoe verdien je geld met vloggen? Tamara Wisse geeft drumles als therapie. „Je kunt er je gevoel Traditionele maatregelen, zoals to renhoge boetes of ontzegging van de rijbevoegdheid, lijken 'geen of nauwelijks effect te hebben' op de groep van ongeveer 90.000 tot 125.000 zware alcoholovertreders, blijkt uit een nieuw rapport van het verkeersonderzoeksbureau SWOV. Tussen de 50 en 95 doden per jaar, dat is ongeveer twee derde van al le ernstige alcoholongevallen, wordt veroorzaakt door deze groep. Jaarlijks houdt de politie slechts ongeveer 7.500 boosdoe ners aan. Meestal betreft het mannen, al dus de onderzoekers. Ze zijn rela tief vaak alleenstaand en laag op geleid. Ook zijn ze zeer afhanke lijk van alcohol en hebben ze di verse psychiatrische problemen. Daarnaast bagatelliseren zij over het algemeen hun daden. Ten min ste 45 procent is hardnekkig in hun overtredingsgedrag en blijft ook na aanhouding door de poli tie met te veel alcohol op rijden. De kosten die de maatschappij maakt door het gedrag van deze kleine groep zijn fors: jaarlijks 0,8 tot 1,8 miljard euro. De huidige aanpak heeft geen ef fect op zware overtreders. Een an dere maatregel, het alcoholslot, Meestal betreft het mannen, laag opgeleid en relatief vaak alleenstaand wordt afgeblazen. Bijna 900 auto mobilisten die nu nog rondrijden met een alcoholslot, mogen dat uit hun wagen slopen. Ze kunnen straks een gewoon rijbewijs aan vragen en weer ongehinderd de weg op. Het ministerie van Veilig heid en Justitie laat weten dat het bezig is met een 'aanscherping' van de verkeershandhaving, be doeld om zware drankrijders te treffen. Zo wil minister Van der Steur een systeem om te kunnen controleren of ongeldig verklaarde rijbewijzen van drankrijders wel écht zijn ingeleverd. Ook worden sinds februari forse waarschu wingsbrieven naar overtreders ge stuurd. De minister laat daarnaast onderzoeken of het mogelijk is om de straf op een overtreding steeds hoger te laten worden naar mate een bestuurder vaker in de fout gaat. Ook voor boetes moet dit wat hem betreft gaan gelden. „We zien bovendien dat de rech ter steeds vaker langere rijontzeg gingen oplegt aan gepakte drank rijders", zegt een woordvoerster van het ministerie. „Samen met preventiecampagnes proberen we ons in de top van verkeersveilige landen te handhaven." De Tweede Kamer praat morgen over de aangekondigde afschaffing van het alcoholslot. Sinds februari worden forse waarschuwings brieven verstuurd Nieuwsmedia in kwijt.' ZEELAND 5 FOTO MECHTELD JANSEN Drankrijder is hardnekkig Edwin van der Aa Tobias den Hartog Den Haag woensdag 5 oktober 2016 De PZC is onderdeel van Vrijwel overal zonnig pzc.nl Voor het laatste nieuws Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 Prijs €2,00 258e jaargang nr 235 7 11688 5 5 5 5 30

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 1