Speelotheek Kapelle krijgt een schat aan speelgoed Voetbalplaatjes uit de buurt 'a War fljravidwfo Word bezorger! Geen winter en toch veel schade 10 BEVELANDEN EN THOLEN Werken in de buitenlucht? Speelotheek De Schat kist in Kapelle be schikt sinds kort over een hoeveelheid speel goed voor kinderen met een beperking. Het nieuwe materiaal is afkomstig van 't Gors, dat uitleenpunt De Wisselplaats in Goes heeft gesloten. „We hebben bij elkaar zo'n 1.300 stuks spelletjes en speelgoed gekregen", vertelt een blije Annie Ruissen van De Schatkist. „Het is een enorme klus om dat klaar te maken voor de uitleen. Gelukkig krijgen we hulp van enkele cliën ten van 't Gors. Die komen hier schuren en poetsen." De Schatkist mocht de spullen kosteloos overnemen van De Wis selplaats. Ruissen: „Heel veel van het materiaal is bekostigd door gif ten. Daarom wil 't Gors dat het een maatschapppelijke bestem ming houdt." Volgens Ruissen is de terugloop aan vrijwilligers en leden debet aan het sluiten van De Wissel plaats. „Ze hadden op het laatst maar drie vrijwilligers en twaalf actieve leden. Daardoor werden de openingstijden steeds minder en kwamen ze in een vicieuze cir kel." Het gekregen speelgoed is be doeld voor kinderen met een be perking. „Dat kunnen kinderen in een rolstoel zijn of met bijvoor beeld een visuele beperking. Maar ook kinderen met een leerachter- stand of autisme kunnen straks bij ons terecht. Het is echt heel specifiek materiaal", aldus Ruis sen. En voor de gebruikers is het ook niet slecht, want De Schatkist kent ruimere openingstijden. „En 't Gors verwijst de mensen nu door naar ons." De Agrimarkt is vandaag begon nen met een voetbalplaatjesactie. Niet van Ronaldo, Messi of Arjen Robben, maar van leden van vier clubs uit de omgeving Goes. Van alle leden van SSV, W Goes, W 's-Heer Arendskerke en Luctor '88 worden plaatjes uitge deeld bij de boodschappen. „Bij el ke tien euro krijg je plaatjes", legt commercieel directeur Wilfred van Elzakker van de Agrimarkt uit. „En alle leden van de vier clubs krijgen gratis een album om de plaatjes in te verzamelen." De Goese supermarkt staat van af vandaag acht weken lang in het thema van de voetbalplaatjes. „De winkelwagens staan nu in een Wat staat er tegenover: Kijk voor meer informatie of aanmelden op: www. kra nte n bezo rge nn I soort dug-out en over een paar we ken houden we een ruilbeurs." Rondom Goes kan nu dus drif tig voetbalplaatjes gespaard wor den. Trekt dat meer klandizie en zijn de concurrenten daar blij mee? Van Elzakker: „Je krijgt wel klanten binnen die normaal niet bij je komen. En ach, ieder heeft zijn manier van acties voeren. Wij hebben dit nu verzonnen." HEINKENSZAND Een serieuze winterperiode is er dit jaar niet geweest en toch is er veel win- terschade aan de wegen in Bor- sele. Zoveel zelfs dat er 50.000 euro extra uit de reserves moet worden gehaald om alles te repa reren. De raadsleden van Borse- le snapten er niets van. „Nou kan het zijn dat mijn ge heugen wat minder wordt, maar ik weet nauwelijks iets van vorstperiodes", zei Berry Kooiker van de Lokale Partij Bor- sele. „Dit raadsvoorstel vraagt om nadere uitleg." De uitleg kwam van wethouder Conny Miermans. „De winterschade is ontstaan doordat warm weer en kou elkaar snel afwisselden. De ene dag was er ijs en werd er ge sproken over een Elfstedentocht en de dag er na vielen de mus sen weer dood van het dak." Verschillende fracties hadden ook kritiek op het feit dat er voor winterschade geput moet worden uit reserves. „Winter schade is gewoon regulier onder houd", zei Levien de Putter (D66). „Ik wil voorstellen onder houd bedrijfsmateriger en struc- tureler te plannen." Ook Gerard Verkuil (SGP/ChristenUnie) pleitte voor het reëel begroten van onderhoud. „Als gevolg van deze kosten moeten we ander onderhoud uitstellen. Wij heb ben eerder ook al aangedrongen op verruimen van budget. IN DE REGIO MIJN DORP MIJN STAD HONDERD zaterdag 17 september 2016 Willem Adriaansens Kapelle Willem Adriaansens Goes Gezocht, vroege vogels voor het bezorgen van dagbladen zoals AD, de Volkskrant, Trouw en de PZC. 's Morgens voor 7 uur de krant bezorgen is goed betaald en snel verdiend. Het bezorgen duurt ltot 1,5 uur per dag, van maandag tot en met zaterdag. aantrekkelijke 4-wekelijkse vergoeding; gratis de krant lezen; gratis regenpak; diverse extra's te verdienen. De minimumleeftijd is 15/18 jaar. Legitimatie verplicht. GOES Garagesale in de Noordhoek In wijk de Noord- hoek te Goes wordt vandaag een gara gesale gehouden. De verkoop vindt plaats van 10.00 uur tot en met 15.00 uur. Centraal punt is de Garnaetwei, waar ook koffie wordt geschonken en een kleedjes- markt door kinde ren wordt gehou den. THOLEN Alzheimer Café De Alzheimerwerk- groep Tholen houdt maandag in sport en gemeenschaps centrum Meulvliet, van 19.30 uur tot 21.30 uur een Alzhei mer Café. Kristel Gillisse (spe cialist ouderenge- neeskunde) zal vra gen over medicatie beantwoorden, en andere vragen die dementie oproept. GOES Bijeenkomst voor mensen met een whiplash Het Whiplash Infor matiecentrum Euro pa houdt op dins dag 20 september een informatiebij eenkomst in het Ad miraal de Ruyterzie- kenhuis in Goes voor mensen met een whiplash. Ervaringsdeskundi gen geven die och tend antwoord op de gestelde vragen. De bijeenkomst vindt plaats tussen 10.00 en 12.00 uur. De toegang is gra tis. ZALTBOMMEL In Oosterland heette ze Trui. Binnen haar vriendinnenclub was het Truus. Geertruida Stouten-West- veer - op de foto met dochter Fransien en kleindochter Shi- fra - vierde gisteren haar honderdste verjaardag in Zaltbom- mel, waar ze sinds vier jaar woont. Hoe tevreden ze ook is over haar huidige stek, dicht bij doch ter Fransien (60) die haar elke dag bezoekt; haar hart ligt in Zeeland. Zodra ze aan haar geboortegrond wordt herinnerd, beginnen haar ogen te glunderen. „In Kruiningen was altijd wat te doen." Na haar huwelijk met Max Stouten in 1946, ver huisde ze naar Oosterland. Max Stouten overleed in 1974 op 64-jarige leeftijd. Tot haar 96ste woonde zijn echtgenote zelfstandig, zeemde tot op hoge leeftijd nog zelf de ramen en sopte haar huis. Tot haar lichaam begon te sputteren. Maar je hoort haar niet mopperen. „Ik geniet nog van het le ven, ja hoor." foto jan zandee Zaterdag ELLEWOUTS- DIJK Kerkje van Elles- diek, 13.30-16.00 uur-Tentoonstel ling 'Kleur, vorm en compositie' van Eve lien Apeldoorn. GEERSDIJK 't Hof Geersdijk, Geersdijkseweg 20, 10.00-17.00 uur - Jaarlijkse pompoen dag. GOES Omnium, vanaf 08.00 uur-Start 57e editie Nazomer- tocht Goes met wan deltochten over af standen variërend van 5 tot 30 kilome ter; Grote Markt, 09.00-16.00 uur- Weekmarkt; Garnae twei en volledige Wijk Noordhoek, 10.00-15.00 uur - Garagesale; Katten- dijksedijk 23, 10.00-12.00 uur- IVN-Cursus over in secten. HANSWEERT Jeugdsoos op de hoek van Binnenha ven en Schelde- mond, 19.00 uur- Discoavond voor kin deren. KLOETINGE Geertesplein, 13.30 -16.00 uur-Open stelling Geerteskerk en expositie over de kerk en het dorp. SCHORE Centrum, 10.00-17.00 uur- Schoorse herfst- markt. WAARDE Hervormde Kerk, 19.30 uur-Muzieka vond stichting Woord&Daad door diverse jonge talen ten. WEMELDINGE Dorpsplein, 08.00-12.00 uur- Weekmarkt. YERSEKE Terrein Van Es Ver pakking, Industrie weg 9, 09.00-13.00 uur - Jaarlijkse rom melmarkt Ger. Kerk; Langeviele 37, 10.00-11.00 uur- Speciale yogales om relaxter te leren rennen of hardlo pen. Zondag BATH Lillostraat 15,16.00 uur-Vrije Evangeli sche Gemeente Bath organiseert Sing-inn, zangmid dag met als thema 'vrede'. 'S-HEER ARENDS KERKE Een Bunder Kunst, Panhoeveweg, 13.00-17.00 uur- Expositie 'Een bun der letteren' en op treden New Folk-band Triskell. KWADENDAMME Bonifaciuskerk, 10.45 uur - Poolse viering voor sei zoenswerkers uit Polen m.m.v. het Gregoriaans zang koor uit de regio.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 90