Playbacken is hip Zeeuwse r/Couture in WLonden 28 °C Elektronische speurneus Speurhonden die door de politie worden ingezet, worden op den duur vervangen door de E-Nose, een elektronische neus. Walcheren In Uit&Thuis De zing- en playbackapp Musically is een ware rage onder jonge meiden »pii Muziekensemble Consort of Voices met Marlotte van 't Hoff brengt liefdesliederen uit de 17de eeuw. Lucie Loete uit Klooster- zande krijgt waar menig /nodeontwerper alleen maar van kan dromen. JWaar kledingcollectie verschijnt op de catwalk tijdens de Londen Fashion Week. De politie snakt naar de E-Nose, een mobiel snuffelapparaat waar mee verdachte sporen direct geï dentificeerd kunnen worden. Dat blijkt uit onderzoek door de Uni versiteit Twente in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De politie heeft op dit mo ment grote problemen om synthe tische drugs en illegale drugslabora toria op te sporen, staat in het rap port Nanotechnologie in dienst van Veiligheid en Justitie. Speurhonden zijn duur, niet direct bij de hand en ze slaan soms vals alarm In de jacht op drugs en explosie ven worden nu nog dagelijks speur honden ingezet door politie en Ko ninklijke Marechaussee. De dieren zijn onder meer getraind in het vin den van bommen op Schiphol. De training van honden is duur, schrij ven de onderzoekers. Ook duurt het soms lang voordat een verdacht pakketje onderzocht kan worden, omdat eerst de hond en zijn begelei der opgetrommeld moeten worden. Daar komt bij dat honden het niet altijd bij het rechte eind hebben: ze slaan vals alarm als ze glycerine in handcrème of kruitresten op de kle ding van een jager ruiken. De poli tie gebruikt daarnaast ook ratten om explosieven op te sporen. Maar die beestjes reageren angstig in nieuwe situaties, waardoor ze niet altijd inzetbaar zijn. Het ontbreekt de politie aan 'draagbare detectiemethoden'. Dat zijn mobiele apparaten waarmee mogelijke dadersporen op een plaats delict ter plekke geanalyseerd kunnen worden. Nu worden die sporen eerst doorgestuurd naar het Nederlands Forensisch Instituut, waarna de uitslag nog maanden op zich kan laten wachten. De E-Nose, een elektronische neus, is dé oplossing voor deze pro blemen. Het apparaat is een zoge naamde nano-sensor en kan de stof fen uit chemicaliën en explosieve stoffen detecteren.Het apparaat be staat echter nog niet, behalve voor medische toepassingen. De onder zoekers verwachten dat het nog tien tot twintig jaar duurt voor de politiehond echt met pensioen kan. Zo moeten onder meer problemen met vervuilingen en andere geuren in de lucht nog opgelost worden. Nieuwsmedia 88 »P2 FOTOJANENJORRE Politie wacht op -Nose Peter Winterman Den Haag donderdag 15 september 2016 De PZC is onderdeel van Laatste hete dag pzc.nl Voor het laatste nieuws Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 Prijs €2,00 258e jaargang nr 218 7 11688 5 5 5 5 30

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 1