149 L- Overal patrouilleauto's met agenten 22 °C Burgemeester neemt maatregel om onrust in stad te voorkomen In Binnen&Buiten Maak een jungle van je huis Hier kunt u gefouilleerd worden i Kerst- 1 reizen De vrijspraak van twee mannen in Terneuzense vete leidt tot het instellen van preventief fouilleren in de hele stad. De maatregel duurt een maand. Walcheren Eeflftff moet ik wel zeggen dat de vrij spraak mij enigszins verbaasd heeft." Lonink zag geen reden de twee vrijgesproken mannen, voor hun eigen én de algemene veiligheid, een gebiedsverbod op te leggen. „Dat hebben we naar aanleiding van deze kwestie wel eerder ge daan, maar de rechter tikte ons toen op de vingers. Laat ik zeg gen dat ik nu geen aanwijzingen heb die het opleggen van een ge biedsverbod rechtvaardigen." Lonink staat in nauw contact met politie en justitie die hem zo nodig van minuut tot mi nuut bijpraten over de situatie in de stad. „Elke nieuwe ontwik keling in deze al jaren slepende kwestie geeft interne spannin gen in de stad. Ik wil er als burge meester alles aan doen om nare gevolgen te voorkomen. Het in stellen van een veiligheidsrisico gebied is slechts een voorzorgs maatregel, waar ook een preventie ve werking van uit gaat." P2 Van een rondjes rijden de motoragent bij het Terneuzense slui- zencomplex kijkt nie mand na een aantal grote controles meer op. Maar gis teren was er wel erg veel blauw op straat in de havenstad. Waar je op andere dagen een rondje door de stad kunt doen zonder een agent tegen te komen, was dat gisteren onmogelijk. Waar je ook reed, over doorgaande wegen of diep in de wijken overal lang zaam rijdende patrouillewagens met agenten. In de Frederik van Eedenstraat staan twee politieauto's gepar keerd. Een derde rijdt verderop de wijk in. Een klant bij de benzi nepomp aan de Bellamystraat kijkt bij het instappen de passe rende politiemotor lang na. Een groepje jongeren in de Vondellaan kijkt niet op als er een politiewagen langzaam voor bijrijdt. Wanneer enkele minu ten later alweer een politieauto al even traag passeert valt het ge sprek in de groep even stil. Ze kij ken vragend om zich heen. 'Is er wat loos in de buurt?' Vragende gezichten en opge haalde schouders. Dan babbelen ze weer verder over veel belangrij kere zaken. De gehele stad Terneuzen wordt een maand lang als veiligheidsrisi cogebied aangemerkt. De maatre gel ging gistermiddag in en duurt tot zondag 9 oktober 01.00 uur. Binnen het gebied kan de politie iedereen preventief fouilleren en mogen ook vervoersmiddelen en bagage worden onderzocht op de aanwezigheid van wapens. De Terneuzense burgemeester Jan Lonink besloot hiertoe in over leg met politie en justitie. In eer ste instantie gold de bepaling tot afgelopen nacht, maar gisteravond werd de periode verlengd. De maatregel volgde gistermid dag op de uitspraak van de recht bank in Middelburg. Twee ver dachten werden vrijgesproken van poging tot moord op de 28-ja- rige Juney Constansia, die in een rolstoel belandde nadat hij in de cember 2014 in Terneuzen werd neergeschoten. De maatregel is de laatste jaren al meerdere malen toegepast, tel kens naar aanleiding van schietin cidenten tussen twee rivaliseren de groepen in Terneuzen. Lonink: „Het instellen van het veiligheidsrisicogebied hebben we puur gedaan ter preventie van on rust in de stad. Voorafgaand aan de uitspraak van de rechter heb ben we in 'de driehoek' (gemeen te, politie en Openbaar Ministe rie) alle scenario's doorgesproken. Vrijspraak was er daar een van, al Kras.nl/kerstreizen of bel 0900-9697?ocpg Nieuwsmedia Tunnelweg TERNEUZEN 11 IS |U,!jgggSSl8SS«« r K&g{pesi MHMBS1 SMMUbiniWlf 3dagenalv.a. FOTO KOEN VAN WEEL/ANP T erneuzen maand lang risicogebied Sheila van Doorsselaer Terneuzen Jan Lonink Een groot aanbod Kerst- Nieuwjaarsreizen Uitgebreide keuze uit bus- en vliegreizen Compleet verzorgd en inclusief vele feestelijke extra's Bestel gratis de kerstbrochure op Kras.nl/brochures j|jÈ Prijzen p.p. o.b.v. 2 personen excl. reserveringskosten en Calamiteitenfonds vrijdag 9 september 2016 De PZC is onderdeel van Zomer houdt aan pzc.nl Voor het laatste nieuws Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 Prijs €2,00 258e jaargang nr 213 7 11688 5 5 5 5 30

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 1