Hoe kus je je kind? VRZ stond op punt raden in te lichten 18 °C Polsstokselfie! Misstanden niet bestraft Foute incassobureaus moeten keihard worden aangepakt, vinden PvdA en Christenunie. Walcheren Groen gele coup in Tour Een zoen op de mond vindt niet iedereen gewoon »ps De twee partijen zijn van me ning dat foute incassobureaus die mensen intimideren of on terechte kosten rekenen, een beroepsverbod moeten krij gen als ze drie keer straf heb ben gekregen. Consumenten worden 'regel matig' gedupeerd door incasso bureaus, zei de Autoriteit Con sument Markt (ACM) vorig jaar al. Maar tot nu toe hebben incassobureaus nog geen enke le boete of waarschuwing ge had. Dat komt volgens ACM en de Autoriteit Financiële In een op de vijf gevallen brengen bureaus te hoge kosten in rekening bij klanten Markten (AFM) omdat ze be voegdheden delen, maar geen gegevens mogen uitwisselen. „Dat vergt veel afstemming", zegt een ACM-woordvoerder. In een op de vijf gevallen brengen de bureaus te hoge kosten in rekening en confron teren ze mensen met vorderin gen voor diensten of produc ten die nooit zijn geleverd. Ook behandelen ze mensen soms agressief, bijvoorbeeld door hun werkgever te bellen of veel sms'jes te versturen. Christenunie en PvdA wil len malafide incassobureaus nu een halt toeroepen. Ze ko men vandaag met een initia- tiefwet, die de beroepsgroep sterk aan banden moet leggen. Nu kan iedereen nog een in cassobureau beginnen, maar als het aan de partijen ligt, ko men er strenge opleidingsei sen, voor zowel de oprichters als medewerkers. Wie daaraan voldoet komt in het toekomsti ge incassoregister. Zo niet, dan is het bureau illegaal. Bovendien willen de par tijen de ACM hoofdverant woordelijk maken voor het toe zicht. Wie dan de fout in gaat, kan een boete krijgen van ACM oplopend tot 650.000 eu ro per overtreding. Hardleerse incassobureaus die na twee boetes nog een keer straf krij gen, moeten uit het incassore gister worden geschrapt voor minimaal 5 jaar. Zo lang mo gen ze dan geen geld innen. Er zijn tussen de 400 en 550 incassobureaus in Nederland. Zij innen geld voor schuld eisers of kopen die schuld op, om het voor eigen rekening te kunnen innen. P10 MIDDELBURG De publicatie in de PZC over kritiek op het functione ren van directeur Gerrie Ruijs van de Veiligheidsregio Zeeland, op vrij dag 24 juni, kwam net voordat het bestuur de medewerkers en de ge meenteraden wilde informeren. Dat schrijft het VRZ-bestuur aan de gemeenteraden. Raadsleden wer den totaal verrast door het feit dat er al sinds januari onderzoeken lie pen naar de wijze van leidinggeven door directeur Gerrie Ruijs. Dat leid de tot verontwaardiging over het ge brek aan informatie. Dinsdagavond heeft het VRZ-bestuur (de dertien burgemeesters) een feitenrelaas naar de gemeenteraden gestuurd. Het bestuur stelt dat het 'zeer zorgvuldig' heeft willen handelen, tegenover zowel de 'klokkenluiders' als de directeur. Raden werden be wust niet geïnformeerd 'om het on derzoeksbelang niet te frustreren'. De commissie-Demmers leverde op 10 maart een uiterst alarmerend rapport af over vooral het functione ren van de directeur. Er volgde geen actie, in afwachting van het tweede onderzoek, door accountant EY. Dat was pas op 24 mei klaar. Op 15 juni trok het dagelijks bestuur de conclu sie dat er geen 'misstanden' zijn aan getoond. Wel werd besloten tot een algemeen organisatieonderzoek. ZEELAND 2 Nieuwsmedia 'Cowboys' in incasso uitbannen Deborah Jongejan Den Haag donderdag 14 juli 2016 De PZC is onderdeel van Koel en enkele bui pzc.nl Voor het laatste nieuws Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 Prijs €2,00 258e jaargang nr 164 711688 555530 Samen in de aanval: Sagan wint de rit, Froome pakt tijdwinst »P24 Met een 'polsstokselfie' vereeuwigt meerkamper Eelco Sintnicolaas de olympische en paralympische equipes, die gisteren werden gepresen teerd. In totaal 241 olympiërs en 114 paralympiërs gaan namens Neder land naar Rio. Onder hen twee Zeeuwen, m P26, ZEELAND 13

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 1