t 16°C Uniform beleid in de maak Belze Majoneis HAVENDAG Kras Kortingsdagen Vandaag bij deze krant De reisregels voor ambtenaren lopen per ministerie sterk uiteen. Er wordt gewerkt aan eenduidigheid. Walcheren II Droom fabriek Uieu&m TomS Alle Zeeuwse geslaagden op een rij Interview André PS en Pierre Rieu Het ene ministerie eist dat ambte naren economyclass vliegen, bij andere is businessclass de norm. 'Onwenselijk', vindt BuZa. Het mi nisterie werkt aan gelijke afspra ken. Opvallend genoeg is Buiten landse Zaken zelf met bijna 30 pro cent van de reizen kampioen busi- nessclassvliegen. Deze tickets zijn drie tot vier keer zo duur als eco nomy class: met 6 miljoen euro slokken ze 60 procent van het jaar lijkse vliegbudget van het ministe rie op. Ambtenaren van Sociale Za ken en Volksgezondheid reizen met nog geen 5 procent busi- nessclasstickets het zuinigst. Per ministerie verschillen de re gels rond dienstreizen. Lager per soneel van Defensie krijgt de goed kopere stoelen, terwijl voor officie ren vanaf de rang kolonel op vluchten buiten Europa een busi- nessclassticket standaard is. Som mige ambtenaren mogen busin essclass boeken als de reis meer dan vijf uur duurt. Anderen doen dat als ze in het buitenland met een acte de présence moeten ge ven. Opvallend is het verschil tus sen Buitenlandse Zaken en Defen sie, de twee reislustigste ministe ries. Militairen die vliegen naar een bestemming buiten Europa, doen dat negen op de tien keer in de economyclass, terwijl 40 pro cent van de diplomaten in de busi nessclass mag plaatsnemen. De verschillen in dienstregelin gen komen uit een onderzoek van de Auditdienst Rijk, dat deze krant in handen kreeg na een be roep op de Wet Openbaarheid van Bestuur. De interne contro leur van de rijksoverheid conclu deert dat ministeries er 'verschil lende uitwerkingen, interpretaties en gewoonten' op nahouden. zie. zeg. Pak., en proef zelf... met passie en liefde gemaakt 18 JUNI OPEN ZEELAND 2016 TERNEUZEN VLISSINGEN Nieuwsmedia Voor de derde keer in drie jaar tijd liep het huis van Carin Kiepe-Goosens in Yerseke onder. Na de hoosbui van don derdagavond maakte ze gisteren moedeloos haar huis schoon. Ze wil dat de gemeente in ac tie komt. „Ik wil nu van dat water af." -1 m&:m,m :'L A'f'J ©NDERNEMER Heieen Dura-van Oord Korting op alle reizen! Regels voor dienstreis rommeltje Laurens Kok Koen Voskuil Den Haag geen suiker, slechts1%zout, bio-eitjes bij: Estafette, Ekoplaza, Marqt, Landmarkt, Bio winkels, Landwinkel, Kaaswinkel, Viswinkel, Plus, JanLinders, en Jumbo www.TonSmosterd.nl 09.00-16.00 UUR Damen Shiprepair Vlissingen Portaal van Vlaanderen Temeuzen zaterdag 18 juni 2016 De PZC is onderdeel van Koel en wisselvallig pzc.nl Voor het laatste nieuws Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 Prijs €3,00 258e jaargang nr 142 7 11688 5 5 5 5 4 7 FOTO MARCELLE DAVIDSE ZEELAND 2 Kras.nl/kortingsdagen of bel 0900-9697?o Atjpi Zie: kras.nl/actievoorwaarden

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 1