Nieuw systeem donoren nodig Postume eer voor hulp Joodse familie 2 ZEELAND Zeemeermin in klederdracht Romeins Hulp voor minima Nauwelijks geld en toch op vakantie. Dankzij speciale regelingen kunnen veel mensen met een zeer laag inkomen toch een weekje naar een recreatiepark. Commentaar Deze week vergadert de Tweede Kamer over een nieuw donor systeem. Dat is nodig omdat te weinig mensen zich uit eigen beweging als orgaandonor laten registreren. Als het erop aan komt kan zo'n verklaring het verschil maken. Dus zijn er nu sugges ties voor een omgekeerde registratie: als je niks doet, mag de over heid ervan uitgaan dat je geen bezwaar hebt tegen het gebruik van je organen. Wie zwijgt stemt toe. Per jaar zouden zo 150 extra levens worden gered. Een ruime meerderheid van de bevolking schijnt voor deze aanpak te voelen. Dat is wel een beetje vreemd. Al die mensen zijn zich kennelijk bewust van het probleem. Waarom ne men ze dan niet de moeite om zich als donor te laten registreren? Kennelijk is de drempel toch hoog. Het is lastig nuchter na te denken over het dode lichaam. Als po tentiële donor projecteer je jezelf liever niet in die situatie. En nabe staanden hebben de neiging het stoffelijk overschot te vereenzelvi gen met de overledene. Vaak speelt dat een belangrijke rol in het be gin van de rouw. In die sfeer past eigenlijk geen koele klinische kijk op de medische mogelijkheden en geen snijwerk. Toch is dat nodig om andere mensen te redden. Nog niet zo lang geleden stond in deze krant het verhaal van een Terneuzenaar die uit pure naastenliefde een nier afstond aan een on bekende. Dat is schitterend. Maar het mooie van orgaandonatie is juist dat niemand tijdens zijn leven iets van zichzelf hoeft weg te ge ven en desondanks voor een ander het verschil kan maken tussen le ven of dood. Het is een daad van medemenselijkheid die niets kost en waarvan je onmogelijk spijt kunt krijgen. Het kan geen kwaad als de overheid je daarbij een zetje geeft met de omgekeerde registratie. Het is lastig nuchter na te denken over het medische gebruik van het dode lichaam ZOMERPROGRAMMA Almanak De regisseur van dat Zierikzee- se theatergezelschap staat be kend als controlfreak. Alles op het podium moet passen bij het stuk. Tijdens een opvoering van Julius Caesar maakte hij een acteur op venijnige wijze duidelijk dat die zijn horloge nog droeg. Beschaamd deed de man het af. Maar in de kleedka mer blies de betrapte acteur te genover zijn collega's stoom af: „Waar maakt die vent zich druk om? Het zijn toch Romein se cijfers. Maar dat ziet ie dan weer niet, hè." Tijdschrift over Borssele Speelotheek blijft in Dicwale Bloemenbon als bedankje WOONCOMPLEX IS GEOPEND DORP OMARMT VOORZIENING Het zijn spannende dagen voor Marjolijn van Witsen en haar vijf kinderen. Gaan ze wel of gaan ze niet? Vorig jaar mochten ze mee: een weekje vakantie park, via de Stichting Vakanties Minima Walcheren. Tachtig euro per week heeft Marjolijn te besteden - met vijf kinderen. Sinds december 2015 is de Vlissingse onder bescher mingsbewind om uit de schul den te komen. „Ik was vijftien jaar lang zzp'er in de kinderop vang en kwam in de financiële problemen door wanbetalers. Om erger te voorkomen, heb ik om hulp gevraagd", verklaart Marjolein. Binnenkort wordt het De laatste keer was een dagje uit met spaarkaarten van Albert Heijn. vakantiegeld gestort: zo'n 570 eu ro. Een groot deel daarvan gaat naar schuldeisers. Wat de be windvoerder doorschuift naar Marjolijn, zal opgaan aan hoog nodige reparaties in huis. Blijft over voor een uitstapje: niks, waarschijnlijk. „Mijn dochter van 8 is nog nooit echt op vakantie geweest, omdat ik juist in de schoolvakan ties doorwerkte om kinderen van anderen op te vangen", ver klaart Marjolijn, die zoekt naar werk in de kinderopvang. „In plaats daarvan gingen we dan een dagje uit in de weekeinden. Maar dar kost, met zoveel kinde ren, heel veel. De laatste keer met alle kinderen was een dagje Efteling met spaarkaarten van Al- bert Heijn. Kostte een kaartje geen 36 maar 26 euro. En dan na tuurlijk zelf eten en drinken mee." Vorig jaar hoorde Marjolijn van een vriendin van de vakan ties voor minima. „Ik heb me di rect ingeschreven en een aanbe taling van 50 euro gedaan. In to taal was het 350 euro. Veel geld voor mij, maar de vakantie was geweldig. We werden met een bus opgehaald. Onderweg naar Résidence Klein Vink, een luxe vakantiepark van Roompot bij Arcen, aten we met zijn allen bij McDonalds. Elke dag kon je opge ven wat je wilde eten voor ont bijt en lunch. Het avondeten was gezamenlijk. Alles bij elkaar was het een onvergetelijke reis. De kinderen zochten elkaar allemaal op en her contact russen de vol wassenen onderling was ook heel fijn. Je zit allemaal in het zelfde schuitje. Ik heb genoten." Goes Jan Herman Kluiver en Anna Eli sabeth Kluiver-Gerretsen uit Goes krijgen donderdag pos tuum een onderscheiding van het joodse herdenkingsinstituut Yad Vashem in Jeruzalem. De familie Kluiver bood in de Tweede Wereldoorlog onderdak aan mevrouw Jacobson-van Leeu wen en haar (latere) echtgenoot Paul Jacobson. Vanaf oktober 1943 hebben zij bij meer dan tien adressen ondergedoken ge zeten. Over het laatste onder duikadres, bij de familie Kluiver, heeft mevrouw Jacobson geschre ven in haar boek Herinneringen en terugblik. „Daar gingen we dan weer, sjouwend met onze koffers, nu richting Goes. In Colijnsplaat aangekomen, het was bijna donker geworden, zei Paul, we gaan naar dominee Klui ver." Na de bevrijding van Wal cheren hielden beide families contact. Tijdens een ceremonie in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam reikt de ambassadeur van Israël, Haim Divon, donderdag de onderschei dingen uit. Dat gebeurt in aanwe zigheid van verschillende be windslieden. dinsdag 7 juni 2016 fi .-y - sT-.arif WEMELDINGE Van een afstand je moet je even goed kijken, maar het is toch echt zo: de zee meermin in de haven van Wemel- dinge is voorzien van kleder dracht. Het was de openingshandeling van het jaarlijkse zomerprogram- ma, vertelt Esther Bloemen kamp van Hotel Wemeldinge. Het dorp staat de komende maanden bol van de activiteiten (wemeldinge.info/ zomerpro- gramma), waaronder het zee- meerminnenzwemmen. Het is overigens niet voor het eerst dat het kunstwerk is 'aangekleed': in 2009, toen ze er net stond kreeg de zeemeermin een bh aan. foto marcelle davidse Tip? redactie@pzc.nl BORSSELE Borssele heeft een eigen glossy. Een eenmalige uitga ve in het kader van het 400 jarig bestaan. In het tijdschrift staan veel historische verhalen over het dorp en de bewoners. Daarnaast is er plek inge ruimd voor het heden en er staan veel foto's van het dorp in. De glossy is verkrijg baar bij de Koperen Tuin en het Paard van Troye in Goes en de bruna in Hein- kenszand. KAPELLE De Speelotheek in Kapelle kan in Dicwale blijven. De af gelopen tijd is er gekeken of de speelotheek zou kun nen verhuizen om zo ruimte te bieden aan het Fruitteelt museum. Dat moet zijn de pot uit De Basis weghalen en wilde dat in Dicwale on derbrengen. Op de plek waar nu de speelotheek zit. Het college heeft nu echter besloten van die verhuizing van de speelotheek af te zien. WISSENKERKE Als blijk van waardering doet de gemeente Noord- Beveland een bloemenbon cadeau aan mantelzorgers op het eiland. Mantelzor gers nemen - vaak uit liefde en persoonlijke betrokken heid - vrijwillig de zorg op zich voor hulpbehoevende familie, vrienden of buren. Mantelzorgers kunnen de bloemenbon tijdens ope ningstijden afhalen op het gemeentehuis aan de Voorstraat in Wissenkerke. OVEZANDE Avezande, een woonvoorzie ning voor mensen met ernsti ge psychische problemen, is gisteren officieel geopend. De bewoners zijn hartelijk ontvangen door de inwo ners van Ovezande. Eindelijk Ondine van der Vleuten Vlissingen Marjolein van Witsen, moeder van vijf kinderen Jeffrey Kutterink

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 67