Boegbeeld Visserijdagen in Bruinisse stopt ermee SCHOUWEN-DUIVELAND 7 Open dag bij drie akkerbouwers op Schouwen-Duiveland Het ligt dagelijks op je bord, maar waar die spruit of aardappel precies vandaan komt? Akkerbouwers staan te trappelen om hun verhalen te vertellen. Chinezen, Belgen en Ame rikanen. Van over de he le wereld komen men sen naar Nederland om hun licht op te steken over de land bouw. „We zijn toonaangevend in onze kennis op bijvoorbeeld tech nisch gebied", stelt Kees Hanse van de maatschap Kees en Erik Hanse in Zierikzee. Met maatschap Klom- pe-Van der Linde uit Dreischor en Jan Stouten uit Oosterland zet Han se zaterdag 25 juni, tijdens de Week van de Akkerbouw, de deuren open voor publiek. Alledrie staan ze te trappelen om mensen een kijkje achter de schermen te geven. Want de specialisten mogen dan van heinde en verre komen, de ge middelde consument heeft géén idee wat zich op de akkers afspeelt. „Vroeger had iedereen wel iemand in de familie die iets met land bouw van doen had, maar dat wordt met de generaties minder. Mensen hebben daardoor minder snel gevoel bij wat we doen", merkt Gillis Klompe op. Het gros heeft zelfs geen idee wat er met de producten gebeurt voor het op je bord komt, ervaart Jan Stouten. „Ik zit vol met ambitie om dat boeren leven en onze producten te laten zien." Hanse: „We steken ook de hand in eigen boezem. We zijn een vrij teruggetrokken volkje. Voor ons ligt er een taak om meer te la ten zien: hoe wij voedsel produce ren en dat we dat zo duurzaam mo gelijk doen." De drie bedrijven in Zierikzee, Dreischor en Oosterland trekken daar van alles voor uit de kast. Op Vroeger had iedereen wel iemand in de familie die iets met landbouw van doen had alledrie de erven - op zich al een fietstocht waard - zijn grote land bouwmachines te zien, kunnen er hapjes worden geproefd, is er kin dervertier en valt er van alles en nog wat over de bedrijven te leren. Daarnaast licht elk afzonderlijk be drijf er nog extra dingen uit. Bij Klompe-Van der Linde wordt on der meer de hele spruitenketen in beeld gebracht omdat het bedrijf die groente eigenhandig verpakt. Bij Hanse staat duurzaam onderne men centraal en is onder meer een fietsoplader op zonnepanelen pre sent. Stouten heeft als thema 'van akker tot bakker'; hij licht de weg van tarwe naar boterham grondig toe. De open dag is van 10.00 tot 17.00 uur. De komende 55ste editie van de Visserijdagen -14,15 en 16 juli - is hij er voor het laatst als voorzitter bij. „Achter de schermen zal ik de organisatie nog met raad en daad bijstaan, zolang er nog geen opvol ging is. Ik laat ze natuurlijk niet in hun hemdje staan." Ketting stapte zeventien jaar ge leden als pr-man in bij de organise rende stichting Festiviteiten Brui nisse. De laatste vijftien jaar was hij voorzitter. „Dat was niet mijn ambitie, maar ik heb het altijd leuk gevonden, ik doe het werk graag." Toch meent hij dat het tijd is om op te stappen. Omdat Ketting in verjonging gelooft, maar ook om dat het vrijwillig je schouders zet ten onder een evenement 'bijna professionele' business is geworden. „Het organiseren van een evene ment is tegenwoordig helemaal niet zo leuk meer", verwijst Ket ting naar de fors aangescherpte wet- en regelgeving naar aanlei ding van incidenten als de vuur werkramp en de monstertruck. Aan die strengere eisen alleen al is de organisatie van de Visserijdagen jaarlijks meer dan 10.000 euro kwijt. „Geld dat je eerst via sponso ring bij elkaar moet zien te krij gen." Ketting zelf kan overigens terug kijken op een 'fantastische perio de'. „Met een bestuur van gouden mensen hebben we het altijd net jes kunnen klaren. Het is wat dat betreft altijd een feestje zonder pro blemen geweest." Elke editie van de Visserijdagen was wat Ketting betreft een hoogtepunt. „Ik kijk er ieder jaar weer naar uit, ondanks al le werkzaamheden. Maar het is voor mij elk jaar een feest. Als ik dan al die feestende mensen zie: er is kermis, braderie, er zijn leuke ac tiviteiten, muziek. Dan zie ik de mensen genieten en dan denk ik: hé, daar heb ik aan mee kunnen helpen. Dat is gewoon leuk." Tegelijkertijd: „Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Straks ben ik er achter de schermen nog wel bij." Met nog zes andere voor zitterschappen en zijn inzet voor het Thuisfrontcomité van de Ko ninklijke Landmacht op zijn bord je is de kans dat de verveling bij Ketting na de komende editie van de Visserijdagen toeslaat, uiterst klein. „Ik kan voorlopig nog wei nig kwaad doen op straat." vrijdag 27 mei 2016 Boeren barsten van kennis De deelnemende akkerbouwers vlnr: Kees Hanse, Jan Stouten, Erik Hanse, Gillis Klompe en Frans van der Linde, foto marieke mandemaker Esme Soesman —Gillis Klompe Zie: weekvandeakkerbouw.nl Hij legt Miss Visserij steevast op galante wijze in de watten. Sjouwt van hot naar her, genie tend van het feestgedruis om hem heen. Theo Ketting (68), hét gezicht van de Visserijdagen in Bruinisse, stopt als voorzitter van het Bruse festijn. Esme Soesman Bruinisse Zie ook: visserijdagen-bruinisse.nl Theo Ketting, hét gezicht van de Visserijdagen in Bruinisse, stopt als voorzitter, foto marieke mandemaker

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 67