Uit volle borst voor Jayden Zo mooi is China! 16 Minder ingrepen bij bevalling Kruijswijk stevig in het roze Gouden Palm Walcheren De wereld is Kras De Goese markt stroomde gisteren vol voor het benefietcon cert van Racoon and Friends for Jayden. Artiesten als Rowwen Flèze en Typhoon (foto) traden belangeloos op.»pis Arnemuidse korfballers promoveren naar ereklasse SPORT 16 Groepszorg bij zwangerschap blijkt gunstig te zijn voor moeder en kind. Toch zijn enkele praktijken er inmiddels mee gestopt. één of meer kinderen hebben, worden bij groepszorg minder doorverwezen naar de gynae coloog (49 versus 60 procent). Mogelijke oorzaken zijn dat vrouwen dankzij de groep meer te weten komen, steun hebben aan elkaar en minder stress ervaren. „De steun van vrouwen onderling maakt het misschien net wat makkelijker om bij- - voorbeeld op gewicht te blijven of te stoppen met roken", verklaart hoofdonderzoeker Marlies Rijnders. Voor het onderzoek verge leek TNO tussen 2ot2 en 2015 ongeveer 600 vrouwen die groepszorg kregen met onge veer r.6oo vrouwen die alleen naar de verloskundige gingen. Toch aarzelen praktijken om groepszorg aan te bieden en zijn enkele ermee gestopt, om dat vooral de opstartfase extra tijd vraagt van verloskundi gen. „Omdat er twee perso nen nodig zijn per sessie vor men kosten een serieuze be dreiging voor het voortbe staan van groepszorg. Maar het is een misser van de bo venste plank dat nog niemand dit wil betalen", stelt Rijn ders. „Verzekeraars maken uit eindelijk minder kosten bij de bevalling, dus zij zijn dege nen die dit op moeten pak ken." Vrouwen die bij de verloskun dige in groepen worden behan deld, doorlopen bevalling met minder ingrepen dan zwangeren die individuele zorg krijgen. Dat leert het eerste Nederlandse on derzoek naar groepssessies bij zwangeren, uitgevoerd door on derzoeksinstituut TNO. Het zogenoemde Centering Preg nancy bestaat uit groepsbijeen komsten met ongeveer tien zwan geren. Sinds 20t2 komen ook Ne- Tweede plaats in klimtijdrit Giro SPORT 6 Mogelijke oorzaak is dat vrouwen dankzij de groep meer te weten komen De Britse regisseur Ken Loach (79) heeft in Cannes de Gouden Palm gewon nen voor de film I, Daniel Blake. Die gaat over een tim merman die arbeidsonge schikt wordt verklaard en verstrikt raakt in de ambte lijke molens. Het is de twee de Palm voor Loach. De re gisseur won de prijs eerder voor zijn drama The wind that shakes the barley. derlandse zwangeren tien keer twee uur bij elkaar onder leiding van een verloskundige en een be geleider. Dat blijkt een gunstig ef fect te hebben op de gezondheid van moeder en kind. Zo geven de ze moeders vaker borstvoeding (90 tegen 83 procent), zijn er min der vaak medicijnen nodig om de weeën op te wekken (38 tegen 46 procent) en krijgen zij minder pijnbestrijding toegediend (38 te gen 48 procent). Vrouwen die al Kras.nl/china of bei 0900-9697 70 cpg O FOTO JOHAN VAN DER HEIJDEN Gezonder zwanger in groep Marcia Nieuwenhuis Keuze uit rondreizen, stedentrips en singlereizen 3||! Prijzen zijn p.p. o.b.v. 2 personen excl. reserveringskosten en CalamiteitenFonds. maandag 23 mei 2016 Kil en nat begin van de week pzc.nl Ook voor het laatste regionale nieuws Geen krant ontvangen? Bel 088-0561510 Prijs €2,00 258e jaargang nr 119 7 11688 5 5 5 5 30

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 1