'Vooral motorrijders racen' Bienae 800 N 19 Middelburgs Abdijbier Festival beleeft succesvolle tweede editie. Organisator Renny Minnaert: „De Nederlanders laten pils vallen." EIK£ DINSDAG - BROODDAC FESTIVAL BIERLIEFHEBBERS VERZAMELEN ZICH IN ABDIJ A hele broden maandag 23 mei 2016 Maurits Sep Met de kapsels van de da mes achter de tap is niks mis. En met de India Pale Ale die ze tappen van Bad Hair Brewing ook niet. De Grandpa Stout van de Kapel- se brouwerij is echter de populair ste onder de bezoekers van het Middelburgs Abdijbier Festival, constateert bardame Ashwinta van Dijk. „Het is ook echt een bier voor liefhebbers." Jobine van de Linde en Brenda Paauwe uit Goes laten hun proef glazen volschenken door Ashwin ta en collega Anita van Dijk. De da mes zijn echte bierdrinkers. Jobi ne gaat op het festival op zoek naar een lekker zurig biertje. „Ik hou wel van geuze en kriek." Bren da heeft een voorkeur voor 'blond en hoppig'. „De tripel van Emelis- se bijvoorbeeld." Maar meer nog dan Zeeuwse streekbieren hopen Jobine en Brenda een paar 'buitenlandse ver rassingen' te proeven. En die zijn er ook. Miguel van der Hiele uit Middelburg, thuisbrouwer en vrij williger op het festival, raadt de Holiday Ale aan van Spencer, de enige trappistenbrouwerij buiten Europa. Juist het zoeken naar dat ene bij zondere biertje is wat het Middel burgs Abdijbier Festival zo leuk maakt. Een beetje hulp kan dan geen kwaad, merkt medeorganisa tor Willem van Voorst Vader, van Stichting Bier in Zeeland. „We hebben Westvleteren en dat wil len mensen graag proeven, omdat het een schaars bier is. Maar dan lopen ze voorbij aan het bier van de Broeders van Sint Jan uit Den Haag. Dat is de Nederlandse ver sie van Westvleteren." Bij de tap van La Trappe uit Ber- kel-Enschot is het zaterdagmid dag nog niet zo druk; bij die van Slot Oostende juist wel. Deze Goe- se stadsbrouwerij heeft zijn bie ren twee weken geleden pas gelan- Wat het mooiste compliment was? Dat ik geen namaakbier maak —Jens van Stee, brouwer ceerd, dus het grote bierpubliek kan er nu mee kennismaken. En dat gebeurt volop. „De reacties zijn heel erg goed", glundert brouwer Jens van Stee - samen met zijn vader Bram ook brouwer van Bad Hair Brewing. „Vooral de tripel, de Gouden Gans is populair." Spannend vindt Jens het niet om met zijn nieuwe bie ren meteen op het Abdijbier Festi val te staan. „Ik weet wat ik maak en waar ik voor sta. Maar goed, het is het mooist als ik een glim lach op een gezicht kan toveren met mijn bier. En dat moet je toch altijd afwachten. Het beste compli ment? Dat ik geen namaakbier maak. Geen bier dat een kopie is van een ander merk." Het eerste Middelburgs Abdij bier Festival trok vorig jaar al veel bezoekers, maar de tweede editie overtrof dat, zegt medeorganisator Renny Minnaert van jazzcafé Desafinado. Het onderstreept de trend die hij in bierdrinkend Ne derland ontwaart. „We laten het gewone pils vallen en kiezen voor speciaalbieren. En dat gaat nog wel een jaar of zes zo door." In 2017 bestaat Middelburg 8oo jaar, en dat zal de stad groot en groots vieren. Een 'voorproefje' werd gepresen teerd op het Middelburgs Ab dijbier Festival: Bienae 8oo. Bij de opening van het festi val waren nog maar een paar flesjes van dit speciale bier beschikbaar. Het wordt ge maakt door Stadsbrouwerij Middelburg en Brouwerij Kees. Het proefbrouwsel be looft veel goeds voor volgend jaar, zegt Renny Minnaert, medeorganisator van het fes tival. „Het is een amber bier met specerijen uit het verle den, zoals paradijszaad en zoethout." Een jaar voor het jubileum heet het bier nog Bienae 8oo; wat de exacte ti tel wordt, is nog niet bekend. Het kan in 2017 in ieder geval wel rijkelijk vloeien, voor spelt Minnaert. „Het komt be schikbaar op de tap in de ho reca in Middelburg, en op fles, maar alleen volgend jaar. Ook kunnen mensen erop in schrijven. Dan krijgen ze een bierpakket en toegang tot de officiële presentatie." VLISSINGEN Een matrixbord aan Boulevard de Ruyter moet au tomobilisten en motorrijders er deze zomer aan herinneren dat ze vaak (veel) te hard over de Vlis- singse boulevards rijden. Racen over wegen met zee zicht blijft bewoners en passan ten zorgen baren. Weliswaar geldt een eenrichtingregime voor gemotoriseerd verkeer. „Maar fiet sers mogen wel in beide richtin gen fietsen en er steken veel kin deren en toeristen over zonder al tijd even goed op te letten", zegt Harry Daalmeijer. Hij woont met vrouw Dita nog niet zo lang aan Boulevard de Ruyter en wil als nieuwe bewo ner zeker 'niet de zeurpiet uithan gen'. „Maar het is soms levensge vaarlijk. Vooral motorrijders ma ken er met name in het week eind een potje van. Die scheuren alleen of met zijn tweeën af en toe echt tientallen kilometers te hard over de boulevard." De Daalmeijers staan niet al leen leerde een rondgang langs de buren hen. Ook bij de gemeen te vonden ze oor voor hun klach ten, hoewel satellietgegevens vol gens een ambtenaar uitwijzen dat het aantal notoire hardrijders meevalt. Om nauwkeuriger cijfers be schikbaar te hebben én om ver keersdeelnemers op ongewenst rijgedrag te attenderen, plaatst de gemeente nog deze zomer een matrixbord aan de boulevard, be looft een woordvoerster. Jobine van de Linde en Brenda Paauwe laten de glazen vullen door Ashwinta van Dijk en Anita Verdoorn (vlnr). foto lex de meester voor maar uitgezonderd bijzondere soorten We hebben nieuwe Stonemate Hein ovens. En daar zijn we super trots op. Uw broden zijn nu nog krokanter, malser en smakelijker. Kom het proeven! We/ tf'e/i www.bakkerij-janschrieks.nl Hoppen van tap naar tap Brood- en Banketbakkerij

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 19