Hóllands glorie in Parijse Olyriópia Topkok kijkt uit naaafiSfomst Wielerwereld 1 rouwt il Meisje dood gevonden in woning Middelburg MÊÊSm Gemeente heeft slecht overzicht Kras Kortingsdagen Zomertijd Ruim helft gemeenten heeft in 2020 te weinig geschikte huisvesting. Dat is vooral het geval bij kleinere gemeenten. HM" ■iuv; ii^' B UTRECHT. Veel ouderen moeten én willen langer thuis blijven wo nen, maar lang niet genoeg hui zen zijn 'seniorproofNu al zegt vier op de tien gemeenten te kam pen met een tekort, over een paar jaar is dat 53 procent. Dit tekort speelt vooral in dorpen en steden met minder dan 100.000 inwo ners, waar juist veel ouderen wo nen. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van bureau Ipso Facto en ouderen- organisatie ANBO. De laatste rea geert bezorgd op de uitkomsten. „Zoals het nu gaat, is het doel on haalbaar", meent directeur Liane den Haan. Exacte cijfers ontbre ken, ruim veertig procent van de ondervraagde gemeenten zegt niet te weten hoe groot het tekort is in 2020, maar ANBO schat dat het nu al gaat om zo'n 60.000 se niorenwoningen en verwacht dat dit tekort gezien de oplopende ver grijzing over tien jaar is verdrie voudigd. Den Haan: „We sluiten nu de verzorgingstehuizen, maar als er niet snel woningen worden bijgebouwd en aangepast, kunnen die straks weer open." De snelste én goedkoopste op lossing ziet de ANBO in het om bouwen van leegstaande panden en het aanpassen van bestaande woningen, met bijvoorbeeld trap- liften, beugels in de badkamer en het verbreden van deuren en door gangen. De ouderenbond is scep tisch over de vorderingen op dit gebied. Den Haan: „Uit een eerde re enquête blijkt dat gemeenten nu al weinig geld beschikbaar stel len voor woningaanpassingen. Mensen die voldoende financiële middelen hebben, kunnen die aan passingen nog wel uit eigen zak betalen. Maar ouderen die het geld niet hebben en ook niet kun nen verhuizen, kunnen straks geen kant meer op." Nederland telt nu zo'n drie miljoen 65-plus- sers. Volgens het CBS is dat in 2040 zo'n 4,7 miljoen, wat neer komt op 26 procent van de totale bevolking. Korting op alle reizen! Kras.nl/kortingsdagen of bel 0900-96977»™ MIDDELBURG. De politie gaat vooralsnog niet uit van een mis drijf als oorzaak van de dood van een 17-jarig meisje in Middel burg. De politie stelde een onder zoek in nadat ze zondagmiddag door huisgenoten in haar wo ning aan de Poortershove was ge vonden. Toen ambulancemede werkers in de woning arriveer den, ontdekten zij dat de jonge vrouw was overleden. Daarop werd de politie gewaarschuwd, die een onderzoek begon. Mede werkers van het team Forensi sche Opsporing onderzoeken het lichaam om erachter te ko men wat de doodsoorzaak is. In overleg met de officier van justi tie is besloten om sectie uit te voeren. Het is nog niet bekend wanneer dit onderzoek plaats vindt. VLISSINGEN. Veel mensen zijn blij met het extra uurtje langer licht met het ingaan van de zo mertijd zaterdagnacht. Onder zoeker Marijke Gordijn ziet er de voordelen niet van in. Ze vindt het schuiven met de tijd onhandig en ongezond. ZEELAND 15 De harde wind blies op tweede paasdag het zeildoek rond de water toren in Goes aan flarden. De lentestorm veroorzaakte voor zover bekend weinig schade in Zeeland. www.pzc.nl Editie WALCHEREN DINSDAG 29 maart 2016 258e jaargang nr. 74 Los nummer €2,00 Abonneeprijs 1,11 o Lenteweer in aantocht wt 7TOU T». f. PAGINA 6,26 27 JT UV K. V 4 ZEELAND 16 17 Sport 4 Huis voor senior snel schaars AJföfIL vgK Actievoorwaarden zie: kras.nl/actievoorwaarden Lees meer op pagina 13 l./.-.l J. J. fl "l'lfi'ii ii' r,f, /./muf Hiiii/tjiiijtii 'tJiinJ rnwiM;ij hi.hiUJ.iM njH.m 'iiHHiiuim, UHiihii ~i.i i '.HU i foto Johan van der Heijden

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2016 | | pagina 1